EN

brace {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "brace" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe should brace ourselves within the European Union for more revelations of collusion between the police and politicians.
Vi må her i Unionen ruste os til flere afsløringer af politiets og politikeres tavse medvirken.
EnglishI call on the Commission and the Member State governments to brace their backbones and stand up robustly for what they know is for the good of mankind.
Jeg opfordrer Kommissionen og medlemsstaternes regeringer til at samle kræfterne og håndfast at forsvare det, de ved, er til gavn for menneskeheden.
EnglishThe treaty must brace itself for a series of other areas, so that it can also become a clear goal to promote consumer policy considerations and consumer interests.
Traktaten må strammes op på en række andre områder, således at det bliver et selvstændigt mål også at fremme forbrugerpolitiske hensyn og forbrugernes interesser.
EnglishIn my view, if we do not set up a sound and reliable system - since we are mainly dealing with countries outside of the Union - then we had better brace ourselves for the first scandal.
Hvis vi ikke opretter et godt og pålideligt system - i betragtning af at det især vedrører lande uden for EU - kan vi blot vente på den første skandale.
EnglishI see no reason whatsoever why we should make an exemption where, what starts off as a little outlet doing no harm, a brace or two of birds here or there, ends up as another supply route.
Jeg kan overhovedet ikke se nogen grund til, at der her skal gøres en undtagelse, så noget, der starter som en lille uskyldig distributionskanal, ender som endnu en forsyningskilde.