Engelsk-dansk oversættelse af "Breton"

EN

"Breton" dansk oversættelse

EN

Breton {adjektiv}

volume_up
Leaving aside the technical problems that will arise when, in order to respect the text, we will need to find a system for switching from Kurdish to Breton...
Jeg vil springe over de kommende tekniske problemer, som når man for at respektere en formulering, f.eks. skal finde et system til at gå fra kurdisk til bretonsk.

Eksempelsætninger "Breton" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe Catalan, Occitan or Breton languages represent the rootlets of France's cultural tree.
Det catalanske, occitanske og bretonske sprog er rodspirerne til det franske kulturelle træ.
EnglishWe must not forget that the Erika foundered 70 km off the Breton coast, in other words, a long way from the territorial waters.
Vi må ikke glemme, at Erika forliste 70 km ud for Bretagnes kyst, det er altså meget langt uden for territorialfarvandet.
EnglishLeaving aside the technical problems that will arise when, in order to respect the text, we will need to find a system for switching from Kurdish to Breton...
Jeg vil springe over de kommende tekniske problemer, som når man for at respektere en formulering, f.eks. skal finde et system til at gå fra kurdisk til bretonsk.
EnglishI would recall the, off the Breton coast, or the, off the Galician coast, to name but two cases previous to those cited, which are as alike as two peas in a pod.
Tænk blot på ud for Bretagnes kyster eller ud for Galiciens kyster, for blot at komme med to eksempler, der ligger forud for de nævnte, og som virker som to dråber i havet.
EnglishI refer in particular to the case of six Breton nationalist campaigners – four of whom have been imprisoned without trial for over three years and one, Alain Solé, for over five years.
Jeg bliver nødt til at gentage det, jeg allerede har sagt, nemlig at Rådet ikke kan udtale sig om medlemsstaternes behandling af enkelte straffesager.
EnglishIt was made painfully clear that a number of players need to be removed from the pitch in order to ensure that the Erika was the last unseaworthy ship to pollute the Breton coast.
På en rystende måde er det blevet tydeligt, at en række spillere måtte forlade banen for at sørge for, at Erika var det sidste usødygtige skib, som har forurenet Bretagnes kyst.