Engelsk-dansk oversættelse af "broker"

EN

"broker" dansk oversættelse

volume_up
broker {substantiv}
EN

broker {substantiv}

volume_up
1. generel
We are indeed an honest broker and we should be vigorous in that approach.
Vi er helt bestemt en ærlig mægler, og vi bør stå stærkt i den tilgang.
Europe can play an important role as honest broker.
Europa kan spille en vigtig rolle som en ærlig mægler.
In his submissions and hearings with our group he spoke about his role as an honest broker.
I hans erklæringer og høringer med vores gruppe talte han om sin rolle som en ærlig mægler.
2. finans
3. handel
We are indeed an honest broker and we should be vigorous in that approach.
Vi er helt bestemt en ærlig mægler, og vi bør stå stærkt i den tilgang.
Europe can play an important role as honest broker.
Europa kan spille en vigtig rolle som en ærlig mægler.
In his submissions and hearings with our group he spoke about his role as an honest broker.
I hans erklæringer og høringer med vores gruppe talte han om sin rolle som en ærlig mægler.

Eksempelsætninger "broker" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThirdly, it is interesting that Thailand is involved in trying to broker peace.
For det tredje finder jeg det interessant, at Thailand forsøger sig som fredsmægler.
EnglishHere we look to Greece and Turkey to help broker an agreement before the Copenhagen Summit.
Vi håber, at Grækenland og Cypern kan indgå en aftale inden topmødet i København.
EnglishWe are indeed an honest broker and we should be vigorous in that approach.
Vi er helt bestemt en ærlig mægler, og vi bør stå stærkt i den tilgang.
EnglishWill the Council take this into account when trying to broker a deal?
Vil Rådet tage højde for resultatet af denne undersøgelse i forhandlingen om en aftale?
EnglishThe report also endorses the Commission's role as a fair power broker.
I betænkningen støtter Parlamentet også Kommissionens rolle som en retfærdig power broker.
EnglishIn his submissions and hearings with our group he spoke about his role as an honest broker.
I hans erklæringer og høringer med vores gruppe talte han om sin rolle som en ærlig mægler.
EnglishDiplomatic inactivity gives the EU absolutely no credibility as a peace broker in the Middle East.
Diplomatisk inaktivitet gør EU fuldstændig utroværdig som fredsmægler i Mellemøsten.
EnglishThe Union ’ s determined action has strengthened confidence in the EU as a peace-broker in the region.
Unionens beslutsomme indsats har styrket tilliden til EU som fredsmægler i regionen.
EnglishI think that we could well broker a compromise here.
Jeg er ret overbevist om, at man kan finde et kompromis på dette område.
EnglishFor that to happen, the international community, via the Quartet, has to act as an even-handed broker for peace.
Det er dybt beklageligt, at USA udelukkende af valghensyn har besluttet at se bort fra køreplanen.
EnglishWe can use the IMF and the World Bank as the treasurer of this operation, and use the UN as the honest broker.
Vi kan benytte IMF og Verdensbanken som kasserer til denne opgave og benytte FN som den upartiske mægler.
EnglishEurope can play an important role as honest broker.
Europa kan spille en vigtig rolle som en ærlig mægler.
EnglishHowever, it is in great demand as an honest broker to bring about economic progress and peaceful cooperation.
Men Europa er meget efterspurgt som ærlig mægler med henblik på økonomisk fremskridt og fredeligt samarbejde.
EnglishWe are one of Nepal's most important partners and can therefore bring our full influence to bear as an honest broker.
Vi er en af Nepals mest betydningsfulde partnere og kan derfor bruge vores fulde vægt som ærlig mægler.
EnglishThat is why it is so important that the European Union continue in its endeavours to help broker peace in the Middle East.
Derfor er det så vigtigt, at EU også fortsat bestræber sig på at bidrage til at skabe fred i Mellemøsten.
EnglishMr Barroso, the European Commission is rather more than the honest broker you referred to in your speech yesterday, or the.
Hr. Barroso, Kommissionen er mere end den ærlige mægler, som De nævnte i Deres tale i går, eller den store.
EnglishThe classical function of the Commission would be to broker an agreement between the warring partners in a crisis.
Kommissionens typiske funktion ville være at tilvejebringe en aftale mellem de stridende parter i en krisesituation.
EnglishThe question that really has to be answered is: who is going to broker an end to the violence in the Middle East?
Man er nødt til at finde et svar på følgende spørgsmål: Hvem kan optræde som mægler og bringe volden i Mellemøsten til ophør?
EnglishIt is never easy to broker an agreement and that is why it is taking time to enact a new European treaty.
Det er aldrig nemt at få en aftale forhandlet på plads, og det er grunden til, at det tager tid at få en ny europæisk traktat på plads.
EnglishHowever, the parties have been unable to broker a comprehensive solution in keeping with the relevant United Nations resolutions.
Det lykkedes imidlertid ikke parterne at komme frem til en omfattende løsning i overensstemmelse med FN ' s resolutioner.

Synonymer (engelsk) for "broker":

broker
marriage broker