Engelsk-dansk oversættelse af "brute"

EN

"brute" dansk oversættelse

volume_up
brute {substantiv}
DA
DA
EN

brute {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "brute" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe aim was to do so by brute force, and they were to be brutal and show no mercy.
Målet var at gøre det ved hjælp af rå magt, brutalitet og hensynsløshed.
EnglishHowever, the principle has been used by a military alliance, an expression of brute force.
Princippet er i stedet blevet anvendt af en militær alliance, der er et udtryk for rå magt.
EnglishThey dragged the boy off the bus with brute force, leaving the mother behind utterly distraught.
Med grov vold slæbte de drengen ud af bussen og efterlod moderen fuldstændig desperat.
EnglishThis is the culture of brute force, the culture of the big mouth and not the type of culture that we want.
Det er den brutale magts kultur, det er en kultur, der er stor i munden, og sådan en kultur vil vi ikke have.
EnglishNow it is justice that holds sway, and not brute force, among our 25 countries and in relation to the countries around us.
Nu gælder retten, og ikke den rå magt, imellem de 25 lande og i forholdet til vores fælles omverden.
EnglishJustice, not brute force, holds sway in the EU.
EnglishBut these speak evil of those things which they know not: but what they know naturally, as brute beasts, in those things they corrupt themselves.
Disse derimod bespotte hvad de ikke kende; og hvad de som de ufornuftige Dyr vide Besked om af Naturen dermed ødelægge de sig selv.
EnglishBut these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not; and shall utterly perish in their own corruption;
Men disse ligesom ufornuftige Dyr der af Natur ere fødte til at fanges og ødelægges skulle de fordi de bespotte hvad de ikke kende også ødelægges med hines Ødelæggelse
EnglishIt is a brute fact, and the choice is between not caring either way or trying to obtain an arrangement whereby the United States is part of an international legal system.
Det er en kendsgerning her i livet, og man kan så vælge at blæse på det eller prøve at få en ordning, som betyder, at amerikanerne er med i en international retsorden.
EnglishI was almost the only one who managed by brute force to ensure that union representatives took part and could also play a part later in the high-level panel, i. e., in the steering committee.
Jeg har næsten været den eneste, som med rå magt har sat igennem, at fagforeningsrepræsentanter kunne deltage og senere så også kunne overtage en rolle i high level panel, dvs. i steering committee.