Engelsk-dansk oversættelse af "buck-passing"

EN

"buck-passing" dansk oversættelse

EN

buck-passing {substantiv}

volume_up
1. hverdags
buck-passing
This game of buck passing has backfired badly on Europe.
Dette Sorteperspil har givet bagslag i Europa.
There will be discussions and serious debates, and we do not want any buck-passing on this issue.
Der vil komme diskussioner, alvorlige opgør, og vi vil ikke have noget sorteperspil på dette område!

Eksempelsætninger "buck-passing" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe public perception of bureaucracy is one of red tape and endless buck-passing.
Offentlighedens opfattelse af bureaukrati er forvaltning og manglende mod til at tage et ansvar.
EnglishOne of the main problems, highlighted again, is that of passing the buck.
Et af de væsentligste problemer, der igen bliver fremhævet, er problemet med at lade sorteper gå videre.
EnglishThis buck-passing game has backfired badly on Europe.
Disse forsøg på at lade sorteper gå videre har givet bagslag for Europa.
EnglishThere will be discussions and serious debates, and we do not want any buck-passing on this issue.
Der vil komme diskussioner, alvorlige opgør, og vi vil ikke have noget sorteperspil på dette område!
EnglishSurely the time has come to stop passing the buck?
Er det ikke på tide at holde op med gensidigt at beskytte hinanden?
EnglishWe need to stop people passing the buck from one to another.
Vi må stoppe dem, der lader sorteper gå videre.
EnglishWe must, however, stop simply passing the buck.
Vi må imidlertid holde op med blot at sende aben videre.
EnglishThis game of buck passing has backfired badly on Europe.
EnglishHowever, I certainly agree that we should not and cannot accept a ‘ passing the buck ’ attitude.
Jeg er imidlertid bestemt enig i, at vi hverken bør eller kan acceptere en holdning, hvor man blot lader " sorteper " gå videre.
EnglishThis buck-passing game has to stop!
EnglishAs a result of the clash between the various spheres of law, the refugees become the exhausted pawns in a game of passing the buck.
Som følge af konflikten mellem de forskellige retsområder bliver flygtningene på umenneskelig vis kastebold, idet ansvaret hele tiden skubbes videre.
EnglishThe various Member States need to stop passing the buck to the European Union and, where they stand to benefit, claiming national successes.
Og de forskellige medlemsstater skal holde op med at lade sorteper gå videre til EU, samtidig med at de taler om national succes, når der er fordele at hente.
EnglishNeither the Commission nor the Member States will be able to absolve themselves of responsibility, certainly not by passing the buck from one to the other.
Hverken Kommissionen eller medlemsstaterne skal kunne unddrage sig deres ansvar, især ikke ved gensidigt at pege på, at det er den andens ansvar.
EnglishIt must be said that this particular committee has contributed very significantly to the extra bureaucracy that we are now passing the buck to the Commission to try and reduce.
Man må sige, at det pågældende udvalg har bidraget meget til det øgede bureaukrati i forbindelse med, at vi nu sender sorteper videre til Kommissionen for at forenkle lovgivningen.

Lignende oversættelser "buck-passing" på dansk

buck substantiv
Danish
passing substantiv