Engelsk-dansk oversættelse af "Bulgaria"

EN

"Bulgaria" dansk oversættelse

EN

Bulgaria {egennavn}

volume_up
1. geografi
These are first Bulgaria, followed by the remains of Yugoslavia and then by Russia.
Bulgarien indtager førstepladsen, derefter følger resten af Jugoslavien og Rusland.
Bulgaria has asked the European Commission and the Member States for food aid.
Bulgarien har anmodet Kommissionen og EU-medlemsstaterne om en fødevarehjælp.
Bulgaria and Romania are struggling with the legacy of the Communist regime.
Bulgarien og Rumænien kæmper med arven fra det kommunistiske regime.

Eksempelsætninger "Bulgaria" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIn order to make further progress, Bulgaria, Romania and Macedonia need our help.
Bulgarien, Rumænien og Makedonien har brug for vores hjælp for at komme videre.
EnglishAs we have been reminded, Bulgaria and Romania are both advanced in negotiations.
Som vi har hørt, er både Bulgarien og Rumænien kommet videre med forhandlingerne.
EnglishWe therefore welcome Bulgaria's recent decision to abolish capital punishment.
Vi hilser det derfor velkommen, at Bulgarien for nylig afskaffede dødsstraffen.
EnglishWe need to send a positive signal to Bulgaria with a clear road map for accession.
Vi må sende et positivt signal til Bulgarien med en klar plan for tiltrædelsen.
EnglishIt is my firm belief that Bulgaria and Romania should become members of the EU.
Jeg er fast overbevist om, at Bulgarien og Rumænien skal være medlemmer af EU.
EnglishThat is why I do not yet agree with the Commission’ s conclusions about Bulgaria.
Derfor er jeg endnu ikke enig i Kommissionens konklusion, når det gælder Bulgarien.
EnglishI am fully in favour of Bulgaria participating in the Youth for Europe programme.
Jeg er absolut tilhænger af Bulgariens deltagelse i programmet» Ungdom for Europa«.
EnglishBulgaria has asked the European Commission and the Member States for food aid.
Bulgarien har anmodet Kommissionen og EU-medlemsstaterne om en fødevarehjælp.
EnglishHungary will be able to start with Chapter 20, as it were, Bulgaria with Chapter 2.
Ungarn vil for eksempel kunne begynde med kapitel 20, Bulgarien med kapitel 2.
EnglishWe are therefore surprised about those dates 2004-2007 for Romania and Bulgaria.
Vi er derfor overrasket over datoerne 2004-2007 for Rumænien og Bulgarien.
EnglishRomania and Bulgaria have been promised EU membership as from 1 January 2007.
- Rumænien og Bulgarien er blevet lovet EU-medlemskab fra den 1. januar 2007.
EnglishThese are first Bulgaria, followed by the remains of Yugoslavia and then by Russia.
Bulgarien indtager førstepladsen, derefter følger resten af Jugoslavien og Rusland.
EnglishI still fail to understand what you intend to do about Bulgaria and Romania.
Jeg har endnu ikke forstået, hvad De agter at gøre med Bulgarien og Rumænien.
EnglishSo when Bulgaria and Turkey are in Europe, what will we do then, Mr Soulier?
Og da Bulgarien og Tyrkiet jo også ligger i Europa, hvad skal vi så gøre, hr.
EnglishOur wish is for both Bulgaria and Romania to join the European Union in 2007.
Alle, eller næsten alle, er meget glade for den afgørelse, der blev truffet.
EnglishThere are still several issues that need to be resolved in Bulgaria and Romania.
Der er i Bulgarien og Rumænien stadig en og anden sag, der skal afklares.
EnglishThe Association Committee between the Union and Bulgaria met on 22 October last.
Den 22. oktober mødtes associeringsudvalget mellem Unionen og Bulgarien.
EnglishMadam President, Bulgaria is caught up in a serious financial and social crisis.
Fru formand, Bulgarien er inde i en vanskelig økonomisk og social krise.
EnglishRomania and Bulgaria were highlighted in the UN human trafficking report last week.
Rumænien og Bulgarien blev fremhævet i FN ' s rapport om menneskehandel i sidste uge.
EnglishMy group has been consistently in favour of both Bulgaria’ s and Romania’ s accession.
Min gruppe har konsekvent støttet de to lande Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse.

Synonymer (engelsk) for "Bulgaria":

Bulgaria
Republic of Bulgaria
English