Engelsk-dansk oversættelse af "bundle"

EN

"bundle" dansk oversættelse

volume_up
bundle {substantiv}
EN

bundle {substantiv}

volume_up
1. generel
bundle (også: bunch, truss)
All that will be left is a bundle of different restrictions, fleet reduction measures and some stopgap measures, remnants that are certainly not worthy of being called a common policy.
Et bundt begrænsninger, et antal foranstaltninger, der skal mindske fiskerflåden, og en lindrende hjælp - disse rester fortjener ikke længere at blive kaldt for fælles politik.
2. "clothes"
3. "wood"
bundle (også: sheaf)

Eksempelsætninger "bundle" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe have the famous review coming in 1999 but we really cannot bundle everything into the review.
Vi får den famøse revision i 1999, men vi kan virkelig ikke læsse det hele oven i den revision.
EnglishA bundle of myrrh is my well-beloved unto me; he shall lie all night betwixt my breasts.
min Ven er mig en Myrrapose der ligger ved mit Bryst
EnglishWe must move away from the single structure of a programme as a bundle of measures, it must be made continually more flexible.
Man bør opgive den detaljerede foranstaltningsstruktur og gøre den mere fleksibel.
EnglishThere is no doubt that individual measures will be of no avail in this regard: only an effective bundle of measures will help.
Her når man helt sikkert ingen vegne med enkeltstående foranstaltninger - her hjælper kun en effektiv initiativpakke.
EnglishBut the report does try to bundle production by applying the principle of voluntary action and by forming producer groups.
Betænkningen forsøger imidlertid efter frivillighedens princip og gennem oprettelse af producentfællesskaber at samle produktionen.
EnglishAnd when Paul had gathered a bundle of sticks, and laid them on the fire, there came a viper out of the heat, and fastened on his hand.
Men da Paulus samlede en Bunke Ris og lagde på Bålet krøb der en Øgle ud på Grund af Varmen og hængte sig fast ved hans Hånd.
EnglishIn fact, the Council expressed its concern about sheepmeat prices in Ireland, in the context of the bundle of measures concerning 1995 prices.
Rådet gav faktisk udtryk for sin bekymring over priserne på fårekød i Irland i forbindelse med den prispakke, der blev gennemført i 1995.
EnglishThe danger is that we have at present a number of differences, as the Commissioner has pointed out, but we also have an overwhelming bundle of common interests.
Faren ligger i, at der på nuværende tidspunkt er en del uoverensstemmelser, som kommissæren påpegede, men der er også et hav af fælles interesser.
EnglishAnd it came to pass as they emptied their sacks, that, behold, every man's bundle of money was in his sack: and when both they and their father saw the bundles of money, they were afraid.
Da de nu tømte deres Sække fandt hver sin Pengepose i sin Sæk; og da de og deres Fader så Pengeposerne blev de forfærdede.
EnglishThat is because the patents granted by the European Patent Office are in fact a bundle of national patents and can only be enforced by national courts.
Dette skyldes, at de patenter, der meddeles af Den Europæiske Patentmyndighed, i realiteten er nationale patenter, der kun kan håndhæves af de nationale domstole.
EnglishIt is only because we will favour and encourage small customers to bundle together in order to form sales communities that small consumers will now be able to get a good price.
Små kunder kan nu kun få en god pris som følge af, at vi giver små kunder særlige fordele og opfordrer dem til at gå sammen i salgsenheder.
EnglishIn particular, it makes it clear that functional Internet access is a key part of the bundle of services that must be affordable and available to all EU citizens.
Det slås navnlig fast, at en fungerende internetadgang er en central bestanddel af den pakke af tjenester, der skal være økonomisk overkommelig og tilgængelig for alle EU-borgere.
EnglishAll that will be left is a bundle of different restrictions, fleet reduction measures and some stopgap measures, remnants that are certainly not worthy of being called a common policy.
Et bundt begrænsninger, et antal foranstaltninger, der skal mindske fiskerflåden, og en lindrende hjælp - disse rester fortjener ikke længere at blive kaldt for fælles politik.