EN

burn {substantiv}

volume_up
1. generel
We know that the burning of books meant much more than the burning of books.
Vi ved, at afbrændingen af bøger betød meget mere end blot afbrænding af bøger.
We would like instead to get away from an energy supply system based on the burning of fossil fuels in the longer term.
Vi ønsker i stedet på længere sigt at komme væk fra en energiforsyning, der baseres på afbrænding af fossilt brændstof.
Finally, the report hints at breaches in environmental legislation due to such events as the burning of dead carcasses.
Endelig antyder betænkningen overtrædelser af miljølovgivningen på grund af ting som afbrænding af døde kadavere.
The hotter burn of modern vehicle engines delivers higher efficiency and thereby cuts CO2 emissions.
Den varmere forbrænding i moderne bilmotorer sikrer en mere effektiv udnyttelse af brændstoffet og reducerer CO2-emissionen.
Burning it produces carbon dioxide, but that is produced when fossil fuels are burned anyway.
Ved forbrænding af den opstår der kuldioxid, men det gør der også ved forbrænding af fossile brændstoffer.
In Sweden, the manufacture of pulp has traditionally used wood residues for burning in the manufacturing process.
Ved massefremstilling i Sverige anvendes der traditionelt trærester til forbrænding i processen.
Burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.
Brandsår for Brandsår Sår for Sår Skramme for Skramme.
Or if there be any flesh, in the skin whereof there is a hot burning, and the quick flesh that burneth have a white bright spot, somewhat reddish, or white;
Eller når nogen får et Brandsår på Huden og det Kød der vokser i Brandsåret frembyder en rødlighvid eller hvid Plet
burn (også: drift)
If we had waited for too long to switch on electricity, the candle wax would have burnt our fingers.
Hvis vi havde ventet for længe med at tænde for strømmen, ville vi have brændt fingrene på vokslyset.
2. "injury"
Burning for burning, wound for wound, stripe for stripe.
Brandsår for Brandsår Sår for Sår Skramme for Skramme.
Or if there be any flesh, in the skin whereof there is a hot burning, and the quick flesh that burneth have a white bright spot, somewhat reddish, or white;
Eller når nogen får et Brandsår på Huden og det Kød der vokser i Brandsåret frembyder en rødlighvid eller hvid Plet

Eksempelsætninger "burn" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAnd they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly!
Da sagde de til hverandre: "Kom lad os stryge Teglsten og brænde dem godt!
EnglishThe poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
De fattigste i Zimbabwe ønsker ikke at skyde, dræbe, plyndre og brænde afgrøder.
EnglishI fear that in Pörtschach nobody will be keen to burn their fingers on difficult issues.
I Pörtschach, er jeg bange for, har ingen lyst til at brænde sig på varme emner.
EnglishOne of them was to burn the German flag and to send the ashes to Chancellor Kohl.
En måde var at brænde det tyske flag og sende asken til kansler Kohl.
EnglishAnd thou shalt make an altar to burn incense upon: of shittim wood shalt thou make it.
Fremdeles skal du lave et Alter til at brænde Røgelse på: af Akacietræ skal du lave det
EnglishThose countries that burn oil or gas themselves should not prohibit us from burning peat.
De stater, der selv forbrænder olie eller gas, bør ikke forbyde os at forbrænde tørv.
EnglishThank God the fire is now gradually beginning to burn out by itself.
Heldigvis kan vi nu konstatere, at ilden efterhånden begynder at dø ud af sig selv.
EnglishMr President, the prediction is that in the year 2000 we shall burn 50 million tonnes of waste.
Hr. formand, i år 2000 kan det forventes, at vi forbrænder 50 millioner t affald.
EnglishIt would be rash to burn down the whole system of education just because of one finding.
Det er spekulation ud fra én faktisk konstatering at stemple hele undervisningssystemet.
EnglishI never thought that other people could burn the Danish flag with such passion.
Jeg havde aldrig troet, at andre mennesker ville brænde det danske flag med en sådan lidenskab.
EnglishIt may be that we simply have to wait for things to burn themselves out.
Måske bliver vi ganske enkelt nødt til at vente på, at tingene falder til ro af sig selv.
EnglishWill it burn out people ’ s eyes, stone women or cut off people ’ s hands?
Vil den brænde folks øjne, stene kvinder eller hugge folks hænder af?
EnglishIt would be a flash in the pan, destined to burn itself out.
Der er tale om en kortvarig opblussen, som imidlertid tilintetgør sit eget ophav.
EnglishTens of thousands of hectares burn down every year in Portugal and in other Mediterranean countries.
Hvert år brænder titusinder af hektar skov i Portugal og de andre middelhavslande.
EnglishAnd he shall take all his fat from him, and burn it upon the altar.
Men alt Fedtet skal han tage ud og bringe det som Røgoffer på Alteret.
EnglishAnd the Chaldeans shall come again, and fight against this city, and take it, and burn it with fire.
og Kaldæerne skal vende tilbage og angribe denne By indtage og afbrænde den.
EnglishAnd that which remaineth of the flesh and of the bread shall ye burn with fire.
Men hvad der levnes af Kødet og Brødet skal I opbrænde.
Englishwho am I then, that I should build him an house, save only to burn sacrifice before him?!
Og hvem erjeg at jeg skulde bygge ham et Hus når det ikke var for at tænde Offerild for hans Åsyn!
EnglishAnd the priest shall burn it upon the altar: it is the food of the offering made by fire unto the LORD.
Og Præsten skal bringe det som Røgoffer på Alteret Ildofferspise for HERREN.
EnglishWe do not wish to burn and be dependent just on coal and oil.
Vi ønsker ikke kun at forbrænde og kun at være afhængige af olie og gas.

"burn gas" dansk oversættelse

burn gas
Danish
  • brænde gas
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"burning garbage" dansk oversættelse

burning garbage
Danish
  • brændende affald
  • brændende skrald
Mere chevron_right

"burning gas" dansk oversættelse

burning gas
Danish
  • brændende gas
Mere chevron_right