Engelsk-dansk oversættelse af "businessman"

EN

"businessman" dansk oversættelse

EN

businessman {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "businessman" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWhat small businessman - myself included - can cope with 55 sets of European rules?
Hvilke små virksomhedsejere, som jeg også regner mig selv blandt, skal kunne håndtere 55 regelsæt i Europa?
EnglishIt has been best described by the former member of the Duma and noted businessman, Konstantin Borovoy.
Fru formand, det er en præcis beskrivelse af, hvad vores naboer i et naboland har fået af et medlem af Dumaen.
EnglishThat is why I refer to this US businessman.
Derfor spørger jeg: Hvad med denne amerikanske forretningsmand?
EnglishIs the Commission aware that a Spanish businessman has been detained in the US under the Helms-Burton Act?
Har Kommissionen kendskab til en spansk virksomhedsleder, der er tilbageholdt i USA i henhold til Helms-Burton-loven?
EnglishI believe it was a breach of his duty as a Commissioner to act in the interests of an individual businessman from his own country.
Så snart en iværksætter gør noget galt - noget, som ikke er helt efter bogen - skal han straks straffes.
EnglishSo does the honest and legitimate businessman; and so does the cold-caller with the lottery scam; the rip-off timeshare artist; the peddler of mock sales.
Jeg beklager imidlertid, at det ikke lykkedes for os at nå til enighed om bedre beskyttelse af mindreårige.
EnglishIn Fiji, the coup d ' état was fomented by a bankrupt businessman who used his distant Fiji origins to legitimise his actions.
I Fiji var det en falleret forretningsmand, der gennemførte statskuppet og legitimerede sine handlinger med henvisning til sine fjerne fijianske aner.
EnglishIf, on his return from Germany to the Netherlands, the businessman decides to visit a customer in the Netherlands, he runs the risk of a fine.
Hvis den erhvervsdrivende beslutter sig til på vej hjem fra Tyskland til Nederlandene at besøge en nederlandsk kunde, risikerer han at få en bøde.
EnglishAnd in any case, should we not appeal against a decision to imprison a Spanish businessman on the basis of the Helms-Burton Act?
Og under alle omstændigheder må man spørge, om der ikke bør gøres noget for at beskytte en spansk virksomhedsleder, der er fængslet under henvisning til HelmsBurton-loven?
EnglishThese are revealing words, with a double meaning, spoken by a German businessman working for the regime of President Saparmurat Niyazov, the Leader of the Turkmen people.
Afslørende ord, i to henseender, fra en tysk forretningsmand, som arbejder for alle turkmeneres leder, præsident Saparmurat Nijazov.
EnglishI have recently been approached by an Indian businessman in my West London constituency who was refused permission to import fashion nightwear from India.
For nylig henvendte en indisk forretningsmand sig til mig i min valgkreds i Vestlondon; han havde fået forbud mod at importere mode-nattøj fra Indien.
EnglishAnd I have to ask: what would happen to a businessman who did not fulfil his social security obligations in any one of the Member States?
Følgende spørgsmål falder mig derfor ind: Hvad ville der ske med en arbejdsgiver, som ikke overholdt sine forpligtelser over for det offentlige sikringssystem i en af medlemsstaterne?
EnglishThat businessman's used car business is under investigation as a possible front for drug trafficking and therefore as an easy way to launder the profits of this destructive trade.
Den pågældende forretningsmands brugtbilsforretning bliver nu undersøgt som et muligt dække over narkotikahandel og derfor en let måde at hvidvaske profitten fra denne ødelæggende handel på.
EnglishLet us consider, for example, the US businessman who works for Chase Manhattan Bank in Frankfurt, lives there with his family, earns and spends his money there and participates in local life.
Hvad med den amerikanske forretningsmand, som f.eks. arbejder for Chase-Manhattan Bank i Frankfurt og bor dér med sin familie, tjener sine penge dér, bruger sine penge, deltager i livet?
EnglishBad drafting leads to legal uncertainty, poor or confused transposition and at the end of the line is a confused businessman or consumer who loses confidence in the internal market.
Dårlig udarbejdelse fører til svækket retssikkerhed, ringe eller ukorrekt gennemførelse og i den sidste ende en forvirret erhvervsdrivende eller forbruger, som mister tilliden til det indre marked.
EnglishI deliberately mention the US businessman, because I do not want to make it easy for you always to speak of the people you are really thinking about in the debate about third country nationals.
Jeg nævner bevidst den amerikanske forretningsmand, fordi jeg ikke vil gøre det så let for Dem ved debatten om tredjelandsstatsborgere konstant at tale om de andre, som De i virkeligheden mener.

Synonymer (engelsk) for "businessman":

businessman