Engelsk-dansk oversættelse af "by foot"

EN

"by foot" dansk oversættelse

EN

by foot {adverbium}

volume_up
by foot (også: on foot)
But others will follow, millions of others, who will arrive on foot and by train.
Men flere vil følge efter, millioner vil ankomme til fods og i tog.
If people had opposed the wheel when it was invented, we would still be going everywhere on foot.
Hvis menneskeheden havde blokeret for opdagelsen af hjulet, ville vi stadig gå til fods i dag.
He turned the sea into dry land: they went through the flood on foot: there did we rejoice in him.
Han forvandlede Hav til Land de vandrede til Fods over Strømmen; lad os fryde os højlig i ham.

Eksempelsætninger "by foot" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI just want to make one point in relation to this whole issue of foot-and-mouth.
Jeg har en bemærkning i forbindelse med hele spørgsmålet om mund- og klovsyge.
EnglishThey shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.
de skal bære dig på deres Hænder at du ikke skal støde din Fod på nogen Sten;
EnglishSwine fever, yes, but as a cause of foot and mouth disease it is new to me.
Jeg har sikkert nok hørt det en gang tidligere, men det er kun et aspekt af det.
EnglishThey would like to see Mugabe arrested as soon as he sets foot in a European state.
De ønsker Mugabe arresteret, så snart han sætter sine ben i en europæisk stat.
EnglishThis issue has come up under the Temporary Committee on Foot-and-Mouth Disease review.
Spørgsmålet er blevet behandlet af Det Midlertidige Udvalg om Mund- og Klovsyge.
EnglishRegions where humans and animals have suffered from the foot-and-mouth epidemic.
Regioner, hvor mennesker og dyr har lidt under mund- og klovsygeepidemien.
EnglishThe food processing chain and, ultimately, the farmers, are going to foot this bill.
Fødevareindustrien og i sidste instans landbrugerne kommer til at betale regningen.
EnglishWe saw that happen recently, when foot and mouth disease broke out in Great Britain.
Det oplevede vi jo for nylig, da mund- og klovsygen brød ud i Storbritannien.
EnglishI should repeat that the foot-and-mouth disease is endemic in the developing world.
Jeg vil gerne gentage, at mund- og klovsyge er endemisk i udviklingslandene.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, foot-and-mouth disease is a terrible disease.
Hr. formand, ærede medlemmer, mund- og klovsyge er en forfærdelig sygdom.
EnglishIn the United Kingdom because of foot-and-mouth, sheep farmers have suffered greatly.
Landmændene i Det Forenede Kongerige har lidt meget under mund- og klovsygen.
EnglishWhat have we learned from the recent scares such as foot-and-mouth and BSE?
Hvad har vi lært af de seneste bitre erfaringer med mund- og klovsyge og BSE?
EnglishAnd the altar of burnt offering with all his vessels, and the laver and his foot.
Brændofferalteret med alt dets Tilbehør og Vandkummen med dens Fodstykke
EnglishLadies and gentlemen, the small booksellers have been tied hand and foot.
Mine damer og herrer, man har da bundet de små bogforhandlere på hænder og fødder.
EnglishOn 20 February this year, an outbreak of foot-and-mouth disease was identified in the UK.
Den 20. februar i år konstateredes udbrud af mund- og klovsyge i Storbritannien.
EnglishOur aim is to assist the Member States to eradicate foot-and-mouth disease.
Det er vores mål at hjælpe medlemsstaterne med at udrydde mund- og klovsyge.
EnglishWe must remember that the foot and mouth that affects livestock is not dangerous to man.
Lad mig erindre om, at mund- og klovsyge hos avlsdyr ikke er farlig for mennesker.
EnglishEven in normal years - without BSE and foot-and-mouth crises - the error rates are high.
Allerede i normale år, uden BSE- og mund- og klovsygekrise, er fejlprocenten stor.
EnglishAnd the altar of burnt offering with all his furniture, and the laver and his foot,
Brændofferalteret med alt dets Tilbehør og Vandkummen med dens Fodstykke
EnglishWithdraw thy foot from thy neighbour's house; lest he be weary of thee, and so hate thee.
Sæt sjældent din Fod i din Næstes Hus at han ej får for meget af dig og ledes.

Lignende oversættelser "by foot" på dansk

foot substantiv
by præposition
by adverbium
by konjunktion
to foot verbum
Danish