Engelsk-dansk oversættelse af "by-law"

EN

"by-law" dansk oversættelse

volume_up
by-law {substantiv}
EN

by-law {substantiv}

volume_up
1. jura

Eksempelsætninger "by-law" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThere are still too many instances of incorrect implementation of Community law.
Der er stadig for mange tilfælde af ukorrekt gennemførelse af fællesskabsretten.
EnglishNo national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
Ingen national forfatningsdomstol kan gøre sig til herre over fællesskabsretten.
EnglishLatvia has a new law on competition which is largely in line with EU regulations.
I Letland gælder en ny konkurrencelov, der stort set overholder EU ' s regelsæt.
EnglishA European law of the Council may make the necessary amendments to this Section.
Rådet kan ved europæisk lov foretage de nødvendige ændringer af denne afdeling.
EnglishRetrospective law is bad law, it is unfair law and often it is unworkable law.
Retrospektiv lovgivning er dårlig, uretfærdig og ofte uigennemførlig lovgivning.
EnglishThe most important laws on women are those making up what is known as civil law.
De vigtigste love, der vedrører kvinderne, er de love, som kaldes civilstandslove.
EnglishIt is about the stabilisation in Europe of peace, democracy and the rule of law.
Det drejer sig om stabilisering af demokratiet, retsstaten og freden i Europa.
EnglishSo what guided our actions, particularly those of us with a legacy of Roman law?
Hvad er det, vi har følt os fristet af, navnlig vi, der er romerrettens arvtagere?
EnglishMy own background is as follows: I have worked in a bank, and I have studied law.
Min baggrund er følgende: Jeg har arbejdet i en bank og har fuldført jurastudiet.
EnglishIn my country, too, a law was recently passed which curbs tobacco advertising.
Også i mit land er der for nyligt vedtaget en lov, som begrænser tobaksreklamer.
EnglishThis, as primary law within the Treaty, is a direct attack on Parliament's rights.
Det er som primær ret i traktaten et direkte angreb på Parlamentets rettigheder.
EnglishMadam President, Commissioner, the partial lifting of the embargo is valid law.
Fru formand, hr. kommissær, den delvise ophævelse af forbuddet er gældende ret.
EnglishBecause the law worketh wrath: for where no law is, there is no transgression.
Thi Loven virker Vrede; men hvor der ikke er Lov er der heller ikke Overtrædelse.
EnglishOn the other hand, however, he raises the question of compliance with the law.
På den anden side opstiller han selv et spørgsmål om tilpasning til lovgivningen.
EnglishThis is necessary because of competition law and freedom of movement for workers.
Konkurrencelovgivningen og arbejdstagernes frie bevægelighed gør dette nødvendigt.
EnglishIt is somewhat facile to ask us under the cloak of culture not to respect the law.
Det er for nemt under kulturens dække at bede om, at man ikke respekterer retten.
EnglishGood law exists to deal with the problem of transnationally abducted children.
Der findes gode love vedrørende problemet med børn, der bortføres til udlandet.
EnglishThis rule of law comprises the right to an opportunity to shape one's own life.
Til en sådan retsorden hører retten til en chance for at udforme ens eget liv.
EnglishI still believe that the directives have not been properly implemented in UK law.
Jeg mener stadig, at direktiverne ikke er gennemført korrekt i britisk lovgivning.
EnglishArticle 23 of the Basic Law, however, is a potential time bomb under all of this.
Artikel 23 i grundloven er imidlertid en potentiel tikkende bombe under alt dette.

Lignende oversættelser "by-law" på dansk

law substantiv
by præposition
by adverbium
by konjunktion
by and large