Engelsk-dansk oversættelse af "by myself"

EN

"by myself" dansk oversættelse

DA
EN

by myself {adverbium}

volume_up
by myself
At least four of the delegation staff occupy a tiny cell, which I previously had to myself.
Delegationens medarbejdere sidder mindst fire sammen i et lille bur, som jeg tidligere sad alene i.
In conclusion, I wish to stress that the thoughts which I have expressed thus far about this presidency initiative commit no one but myself.
Som konklusion vil jeg understrege, at de overvejelser, der hidtil er foregået af dette formandskabsinitiativ alene forpligter mig.
For myself, I am fully aware that in my country, where there will be a strike next week, we can do nothing on our own.
For mit eget vedkommende ved jeg, at i mit land, hvor der vil blive afholdt en strejke af én dags varighed i næste uge, kan vi ikke gøre noget alene.
by myself (også: even, by oneself)
I myself have been to Nicaragua and have seen the situation there for myself.
Jeg har selv været i Nicaragua, jeg har oplevet situationen dér personligt.
Both the Commission and Commissioner Flynn and myself appreciate this contribution.
Såvel Kommissionen som kommissær Flynn og jeg selv påskønner denne indsats.
If it is not forthcoming, I shall ask questions in the committee myself.
Hvis det ikke stilles i udsigt, vil jeg selv stille spørgsmål herom i udvalget.

Eksempelsætninger "by myself" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWith others of my fellow MEPs, I associated myself with this letter by signing it.
Jeg har sammen med andre kolleger tilsluttet mig dette brev med min underskrift.
EnglishI myself saw the remains of 500 people laid out in a line in industrial premises.
Jeg så selv rester af 500 mennesker, der lå på lange rækker i et fabrikslokale.
EnglishI was myself the European Parliament's human rights spokesman in 1998 and 1999.
Jeg har selv været Europa-Parlamentets menneskerettighedsordfører i 1998 og 1999.
EnglishSo I shall confine myself to one point - the point which, in my view, is lacking.
Derfor vil jeg begrænse mig til et spørgsmål, som efter min opfattelse mangler.
EnglishI myself hope that this matter will be put to rights by new Treaty amendments.
Jeg håber da også selv, at der bliver rettet op på det med nye traktatændringer.
EnglishI myself have only just returned from Doha, and it was a tough negotiating round.
Jeg er selv lige kommet tilbage fra Doha, og det var en hård forhandlingsrunde.
EnglishECU 15 000 was finally paid out in December 1997 after I myself had intervened.
Der udbetales ECU 15.000 i december 1997 efter en personlig indsats fra min side.
EnglishI have discussed these issues myself in Jordan, Turkey and Iran in recent weeks.
Jeg har selv drøftet disse emner i Jordan, Tyrkiet og Iran i de seneste uger.
EnglishI do not have time to mention them all so I will restrict myself to just one.
Jeg har ikke tid til at berøre alle emner, så jeg vil begrænse mig til et enkelt.
EnglishAnd yes, savings were made, but again I have to ask myself: for what purpose?
Ja, der er blevet sparet, men også her spørger jeg mig selv til hvilket formål.
EnglishThe ECSC - I am repeating myself - was a model for peace and progress in Europe.
EKSF - jeg gentager mig selv - var en model for fred og fremskridt i Europa.
EnglishI refuse to allow myself to be ostracised for internal and party political reasons!
Jeg nægter af lade mig trænge op i en krog af indenrigs- og partipolitiske grunde!
EnglishOf course, no one can disagree with this objective, and I am in favour of it myself.
Naturligvis kan ingen være uenig i denne målsætning, og personligt er jeg enig.
EnglishAs a householder myself, I, naturally, pay a great deal of attention to that.
Som medlem af Budgetudvalget er jeg i sagens natur i særlig grad opmærksom på det.
EnglishI was in Mitrovica a couple of months ago, I saw the situation there for myself.
Jeg var i Mitrovica for et par måneder siden og så situationen dér med mine egne øjne.
EnglishI myself have another two amendments, which concern the Annex to this proposal.
Jeg har selv yderligere to forslag, som vedrører bilaget til dette forslag.
EnglishI hope that this is a misunderstanding between myself and the Swedish Government.
Jeg håber, at dette er en misforståelse mellem mig og den svenske regering.
EnglishWe have had three negotiating rounds, part of the last of which I attended myself.
Vi har haft tre forhandlingsrunder, og jeg deltog selv i dele af den tredje.
EnglishI know myself saved in Christ, who said: ' I am the Way, the Truth and the Life '.
I Kristus, der sagde:« Jeg er vejen, sandheden og livet«, ved jeg, at jeg er frelst.
EnglishHowever, I should now like to confine myself to presenting Parliament's amendments.
Jeg vil imidlertid indskrænke mig til nu at fremlægge Parlamentets ændringsforslag.

Lignende oversættelser "by myself" på dansk

myself pronomen
by præposition
by adverbium
by konjunktion
by and large
by far adverbium
by accidence adverbium