Engelsk-dansk oversættelse af "by other means"

EN

"by other means" dansk oversættelse

EN

by other means {adverbium}

volume_up
by other means
The aftermath of the BSE crisis and the ban on the use of meat and bonemeal has left a serious, sharp fall of proteins in animal feed and must be filled by other means.
Eftervirkningerne af BSE-krisen og forbuddet mod anvendelse af kød- og benmel har medført et stort og alvorligt underskud i proteiner til dyrefoder, som skal dækkes anden vis.

Eksempelsætninger "by other means" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishSo perhaps we can think of some other means of putting pressure on the Council.
Altså kan man måske finde et andet middel til at sætte Rådet under pres.
EnglishMr President, has the Council considered other means of achieving the same goals?
Hr. formand, har man i Rådet overvejet andre midler til gennemførelse af målsætningerne?
EnglishTo quote Clausewitz, 'War is only the continuation of politics by other means
Som Clausewitz sagde, kan krigen kun være en fortsættelse af politikken med andre midler.
EnglishIt might then be possible to resolve scandals and problems such as these by other means.
Her foreligger der skandaler og problemer, som så måske kan klares på en anden måde.
EnglishInstead we are treating it as part of all the other means of transport.
Vi behandler den i stedet blot som en del af alle de andre transportmidler.
EnglishDo we really need so much growth or can we combat unemployment by other means?
Har vi virkelig brug for så høj vækst, eller kan vi også imødegå arbejdsløsheden på anden måde?
EnglishIt continues its endeavours to dissolve Yugoslavia through other means.
Den fortsætter forsøget på at opløse Jugoslavien, blot med andre midler.
EnglishFishing is distinct from other means of livelihood in that fish stocks cannot be increased.
Fiskerierhvervet afviger fra andre erhverv på den måde, at fiskeressourcer ikke kan øges.
EnglishOther means should be used to prevent the danger of military conflicts in Europe.
Forbuddet mod personelminer, som er formuleret i Ottawa-konventionen, var et vigtigt første skridt.
EnglishWe must indeed preserve the resource, but that must be done by other means.
Vi skal bevare bestanden, men vi skal gøre det på en anden måde.
EnglishWe must remember that there are other means than necessarily revising the financial perspective.
Vi må ikke glemme, at der er andre muligheder end at revidere det finansielle perspektiv.
EnglishI think that can be done through the committee or by other means.
Jeg tror, det kan lade sig gøre gennem udvalget eller på anden måde.
EnglishDiscussion of other subjects would have to be covered by other means and under a different agenda item.
Drøftelsen af andre emner må dækkes på andre måder og under et andet dagsordenspunkt.
EnglishIn other words, not only aviation but also other means of transport should be discussed.
Med andre ord, ikke kun luftfarten, men også andre transportmidler bør være genstand for drøftelser.
EnglishIt is important to note that ships and other means of transport by water can be classed as waste.
Jeg er enig med ordføreren i, at vi kan tillade konkurrence på pris, men ikke på miljønormer.
EnglishThe use of force can only be justified if all other means fail.
Vold kan kun retfærdiggøres, hvis alle andre midler svigter.
EnglishThere are, of course, other means of enforcing compliance, but this method is far more direct.
Der er naturligvis andre muligheder for at aftvinge overholdelse, men denne metode er meget mere direkte.
EnglishThis would mean that postal services would increasingly lose ground to other means of communication.
Dette ville indebære, at posttjenesterne i stigende grad vil tabe terræn til andre kommunikationsformer.
EnglishAs you are aware, the Commission in the short term has no other means of responding than with humanitarian assistance.
Som De ved, kan Kommissionen på kort sigt kun svare med humanitær bistand.
EnglishStreet children are sometimes forced to prostitute themselves if they have no other means of survival.
Gadebørn er undertiden tvunget til at prostituere sig, fordi de ikke har andre måder at tjene penge på.

Lignende oversættelser "by other means" på dansk

other adjektiv
Danish
other pronomen
Danish
means substantiv
by præposition
by adverbium