Engelsk-dansk oversættelse af "camel"

EN

"camel" dansk oversættelse

volume_up
camel {substantiv}
DA
EN

camel {substantiv}

volume_up
1. zoologi
It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
Det er lettere for en Kamel at gå igennem et Nåleøje end for en rig at gå ind i Guds Rige.
For it is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
thi det er lettere for en Kamel at gå igennem et Nåleøje end for en rig at gå ind i Guds Rige.
And again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
Atter siger jeg eder: Det er lettere for en Kamel at gå igennem et Nåleøje end for en rig at gå ind i Guds Rige.

Eksempelsætninger "camel" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAnd Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel.
Men da Rebekka så op og fik Øje på Isak lod hun sig glide ned af Kamelen
EnglishNow Rachel had taken the images, and put them in the camel's furniture, and sat upon them.
Men Rakel havde taget Husguden og lagt den i Kamelsadlen og sat sig på den.
EnglishYe blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel!
I blinde Vejledere I som si Myggen af men nedsluge Kamelen!
EnglishOtherwise, we shall strain at a gnat and swallow a camel and public health will suffer as a result.
I modsat fald fisker vi myggen op af kruset og sluger kamelen på bekostning af den offentlige sundhed.
EnglishIt is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
Det er lettere for en Kamel at gå igennem et Nåleøje end for en rig at gå ind i Guds Rige.
EnglishFor it is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
thi det er lettere for en Kamel at gå igennem et Nåleøje end for en rig at gå ind i Guds Rige.
EnglishMr President, to some extent I feel that the wonderful camel of the Constitution has now approached the eye of the needle.
Det er ekstremt vigtigt, at handlingen koordineres, og historien bliver den rigtige.
EnglishAnd John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins; and he did eat locusts and wild honey;
Og Johannes var klædt i Kamelhår og havde et Læderbælte om sin Lænd og spiste Græshopper og vild Honning.
EnglishAnd so shall be the plague of the horse, of the mule, of the camel, and of the ass, and of all the beasts that shall be in these tents, as this plague.
Og samme Plage skal ramme Heste Muldyr Kameler Æsler og alt Kvæg i Lejrene der.
EnglishIn my constituency in Fowey in the Camel Valley we have excellent wines which are still not able to have those designations.
I min valgkreds i Fowey i Camel Valley findes der glimrende vine, som endnu ikke har kunnet opnå sådanne betegnelser.
EnglishAnd again I say unto you, It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
Atter siger jeg eder: Det er lettere for en Kamel at gå igennem et Nåleøje end for en rig at gå ind i Guds Rige.
EnglishAnd the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey.
Men han Johannes havde sit Klædebon af Kamelhår og et Læderbælte om sin Lænd; og hans Føde var Græshopper og vild Honning.
EnglishIt may well prove to be the last straw that breaks the camel's back and may drive the UK out of the common fisheries policy.
Det kan meget vel være dråben, der får bægeret til at flyde over, og som driver Det Forenede Kongerige ud af den fælles fiskeripolitik.
EnglishWe must avoid breaking the camel's back by imposing unrealistic preconditions on the applicant countries, or indulging in petty accounting.
Man må undgå at vælte læsset ved at pålægge urealistiske forudsætninger for ansøgerlandene eller ved at gå i petitesser.
EnglishLet us hope that this small straw is the one that breaks the back of a very stubborn and blinkered camel which is the model of the nuclear industry as we see it to day.
Lad os håbe, at dette er dråben, der får bægeret til at flyde over for den stædige og ensporede nukleare industri, vi ser i dag.
EnglishKing Gyanendra’ s decision in February 2005 to dissolve the government and declare a state of emergency has been the straw that broke the camel ’ s back in terms of Nepalese patience.
Og jeg er nødt til at sige højt og tydeligt, at det har været demonstrationerne til fordel for demokrati og fred, der har gennemtvunget denne ændring.
EnglishNow go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass!
Drag derfor hen og slå Amalek og læg Band på dem og på alt hvad der tilhører dem; skån dem ikke men dræb både Mænd og Kvinder Børn og diende Okser og Får Kameler og Æsler!
EnglishNevertheless these shall ye not eat of them that chew the cud, or of them that divide the hoof: as the camel, because he cheweth the cud, but divideth not the hoof; he is unclean unto you.
Men følgende må I ikke spise af dem der tygger Drøv og af dem der har Klove: Kamelen thi den tygger vel Drøv men har ikke Klove; den skal være eder uren;
EnglishIt must be admitted that a three and a half-year ban is extremely harsh and that something that could be mistaken for a lack of goodwill can become the straw that breaks the camel's back.
Men man må indrømme, at en embargo på tre et halvt år er meget hårdt, og det, der fejlagtigt kan opfattes som onde hensigter, kan blive dråben, der får bægeret til at flyde over.
EnglishThe general opinion envisages not only a total ban on the advertising of tobacco products but also a total ban on indirect advertising, for example for Camel boots or Davidoff cosmetics.
Den fælles holdning fastsætter ikke blot et totalt forbud mod reklame for tobaksvarer, men også et totalt forbud mod indirekte reklame, f.eks. for Camelboots eller Davidoff-kosmetik.