Engelsk-dansk oversættelse af "canal"

EN

"canal" dansk oversættelse

volume_up
canal {substantiv}
DA
volume_up
canal lock {substantiv}
EN

canal {substantiv}

volume_up
canal (også: channel, channel, duct)
Thailand is about to decide on digging a canal right across the country, just like the Suez or Panama Canal.
Thailand er i færd med at træffe beslutning om at grave en kanal tværs igennem landet, ligesom Suezkanalen eller Panamakanalen.
The Commissioner comes from a country where they have a very important canal, the Llangollen canal, which is very much used by tourists.
Kommissæren kommer fra et land, hvor de har en meget vigtig kanal, Llangollen-kanalen, der benyttes meget af turister.
I am particularly pleased that the Commission has promised to include the Elbe-Lübeck Canal in its proposal at the next revision.
Jeg er især glad for, at Kommissionen har lovet på ny at foreslå Elben-Lübeck-kanalen i ændringen.

Eksempelsætninger "canal" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishBut nobody pointed out that Canal+ developed without any competition.
Men ingen kan huske, at Canal + blev udviklet uden nogen form for konkurrence.
EnglishBy penalising the pirating of Canal+ decoders, we effectively created a monopoly on reception.
For at straffe piratdekodning til Canal + skabte man rent faktisk et monopol på modtagningen.
EnglishIn France we have seen the success of Canal+, where a broadcasting monopoly was effectively created.
I Frankrig havde man succesen med Canal +, og man skabte faktisk et monopol på udsendelse.
EnglishThe scenery is magnificent, but we noticed that the canal is underused for goods transport.
Det er en storslået rute, men vi kunne konstatere, at kanalen var underudnyttet med hensyn til varetransport.
EnglishIn my own country we have a very thriving small canal boat industry to which Commissioner Patten has just referred.
I mit eget land har vi en meget blomstrende lille kanalbådsindustri, som kommissær Patten netop henviste til.
EnglishIt is true that the often ageing diesel locomotives should become cleaner and that the canal network has been neglected.
Det er sandt, at de ofte aldrende diesellokomotiver skal gøres renere, og at kanalnettet er blevet forsømt.
EnglishI am particularly pleased that the Commission has promised to include the Elbe-Lübeck Canal in its proposal at the next revision.
Jeg er især glad for, at Kommissionen har lovet på ny at foreslå Elben-Lübeck-kanalen i ændringen.
EnglishThis is why the proportion of international train traffic and freight transport by river and canal has dropped so dramatically.
Derfor er den internationale togtrafik og godstransport ad floder og kanaler i EU gået stærkt tilbage.
EnglishThailand is about to decide on digging a canal right across the country, just like the Suez or Panama Canal.
Thailand er i færd med at træffe beslutning om at grave en kanal tværs igennem landet, ligesom Suezkanalen eller Panamakanalen.
EnglishI have sat in the pit of this Chamber since we came here two years ago and before that, from 1989, across on the other side of the canal.
Jeg har siden 1989 siddet i salen både på den anden side af kanalen og i de sidste to år her i de nye bygninger.
EnglishThe Commissioner comes from a country where they have a very important canal, the Llangollen canal, which is very much used by tourists.
Kommissæren kommer fra et land, hvor de har en meget vigtig kanal, Llangollen-kanalen, der benyttes meget af turister.
EnglishWith all due respect to our rapporteur, this is not about canal boats in Great Britain, it is not about self-build craft which are not marketed.
Hr. ordfører, det drejer sig ikke om traditionelle kanalfartøjer i Storbritannien, det drejer sig ikke om skibe, som er bygget til eget brug og ikke bliver markedsført.
EnglishAs far as the Forth and Clyde canal is concerned, we are now going to use Millennium funding and structural fund money to modernise and try to regenerate it.
Hvad angår kanalen Forth and Clyde, går vi nu igang med at anvende år 2000-midler og strukturfondsmidler til en modernisering af og et forsøg på at genskabe den.
EnglishThe developments we have had in Eastern Europe, particularly the linking of the Danube and the Rhine by a canal in 1992, have led to a second body, the Danube Commission.
Den udvikling vi har set i Østeuropa, særligt forbindelsen mellem Donau og Rhinen via en kanal i 1992, har ført til endnu et organ, Donau-kommissionen.
EnglishThe products in question can then be transported via the Danube and the Rhine-Main-Danube Canal to the centre of Europe and then onwards to the Benelux countries and to France.
Via Donau og Rhin-Main-Donau-kanalen kan de pågældende produkter transporteres lige ind i Europas centrum og derfra videre til Benelux-landene og Frankrig.
EnglishFor example, anyone in Eastern Finland wanting to cross by boat to the Russian side of the Saima Canal would be forced to pay more in visa charges than for the crossing itself.
For f.eks. at krydse Saima-kanalen i det østlige Finland over til den russiske side med skib bliver man nødt til at betale mere i visumafgifter end for udgiften til overfarten.
EnglishThere is the moon, there are the gondolas, we are on the Grand Canal, Italian cooking, spaghetti with sepia, Dom Pérignon French champagne and a blonde beauty who takes me back to my youth.
Måneskin, gondoler, vi er på Canal Grande, italiensk mad, spaghetti med blæksprutte tilberedt i eget blæk, fransk champagne, Dom Pérignon, og en skøn blondine, som bringer mig tilbage til min ungdom.

Synonymer (engelsk) for "canal":

canal
canalize