Engelsk-dansk oversættelse af "cap"

EN

"cap" dansk oversættelse

volume_up
cap {substantiv}
DA
volume_up
screw cap {substantiv}
volume_up
ice cap {substantiv}
DA
volume_up
bottle cap {substantiv}
DA
EN

cap {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "cap" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishSubject: Assessment of radioactive emissions from Sellafield and Cap de la Hague
Om: Vurdering af radioaktive emissioner fra Sellafield og Cap de la Hague
EnglishWe must urgently commit ourselves to a process of renovating and improving the CAP.
Det haster med at indlede en reform og en forbedring af den fælles landbrugspolitik.
EnglishWe therefore need a new CAP which can help the really weak Member States.
Vi må altså have en ny fælles landbrugspolitik, der hjælper de virkeligt svage.
EnglishWe think that in general the CAP is not sufficiently well regarded in Europe.
Vi mener, at landbrugspolitikken i Europa generelt har et for negativt ry.
EnglishA cap or a trading scheme can be achieved by auctioning or grandfathering.
Et cap and trade-system kan gennemføres ved auktion eller ved grandfathering.
EnglishUntil there is a fully functioning global market, the CAP needs to be safeguarded.
Vi skal stå vagt om den fælles landbrugspolitik, så længe verdensmarkedet ikke fungerer.
EnglishOne year prior to the Summit, we make agricultural concessions by revising the CAP.
Et år inden topmødet gjorde vi indrømmelser ved at omlægge den fælles landbrugspolitik.
EnglishThey have signed up to a reform that was moved to bring the CAP into line with the WTO.
I dag er verden stadig ikke i stand til fordele velstanden på en afbalanceret måde.
EnglishCAP must of course evolve, but let us not too hastily overlook its finer points.
Den fælles landbrugspolitik skal selvfølgelig udvikle sig, men lad os erkende dens fordele.
EnglishThat will be the time to reform the CAP and make sure we get it right.
Så er det tid til at reformere den fælles landbrugspolitik og gøre det rigtigt.
EnglishWhat we are dealing with here is a new CAP reform, an overhaul of the 1992 reform.
Det handler om en ny reform af den fælles landbrugspolitik, en ny udgave af 1992-reformen.
EnglishWe do not think the Commission is seeking to demolish the CAP with Agenda 2000.
Vi finder, at Kommissionen i " Agenda 2000« peger på at afvikle den fælles landbrugspolitik.
EnglishNo doubt that is what you call the environmental section of the CAP.
Det er uden tvivl det, De kalder miljøafsnittet i den fælles landbrugspolitik.
EnglishRecent reports concerning the future of CAP are certainly worrying.
De seneste rapporter om den fælles landbrugspolitiks fremtid er meget bekymrende.
EnglishThe CAP reform and Agenda 2000 represent a choice we have to make for society.
Bag reformen af den fælles landbrugspolitik og Agenda 2000 skal vi foretage et samfundsvalg.
EnglishMr President, in this Parliament we have discussed the CAP often, and at length.
Hr. formand, her i Parlamentet har vi ofte og indgående diskuteret den fælles landbrugspolitik.
EnglishWhat that means is that the CAP, too, must stand the test of this comparison.
Det betyder, at også den fælles landbrugspolitik skal stå sin prøve ved denne sammenligning.
EnglishWe talk about the two pillars of the CAP – agriculture and rural development.
Fru kommissær, jeg er glad for at høre Dem sige, at landbruget stadig har kolossal betydning.
EnglishI hope that these are not ignored once again in this reform of the CAP.
Jeg håber ikke, at de igen bliver overset i denne reform af den fælles landbrugspolitik.
EnglishI have always said that reform of the CAP is a continuing process.
Jeg har altid sagt, at reformen af den fælles landbrugspolitik er en proces.

"capability gap" dansk oversættelse

capability gap
Danish
  • kapacitetsgab
  • kapacitetshul
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"capital gain" dansk oversættelse

capital gain
Danish
  • kapitalgevinst
Mere chevron_right

"capital gain tax" dansk oversættelse

capital gain tax
Danish
  • skat på kapitalgevinst
  • kapitalgevinstskat
Mere chevron_right