Engelsk-dansk oversættelse af "capability"

EN

"capability" dansk oversættelse

volume_up
capability {substantiv}
DA
DA
DA
DA
EN

capability {substantiv}

volume_up
capability (også: ability, power, skill, gift, possibility)
Are you satisfied with the veterinary capability to handle this crisis, particularly in the United Kingdom?
Er De overbevist om de veterinære myndigheders evne til at håndtere denne krise, især i Det Forenede Kongerige?
Europe will not be a global player if we lose our capability to create a strategic political partnership with the USA.
Europa bliver ikke en global aktør, hvis vi mister vores evne til at skabe et strategisk politisk partnerskab med USA.
A crucial test for the European Union will be that of creating sufficient political capability and will to do something about this.
En afgørende test for EU bliver at skabe en tilstrækkelig politisk evne og vilje til at gøre noget ved dette.

Eksempelsætninger "capability" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWhat we need is for Europol to be given operational capability across frontiers.
Vi har brug for, at Europol får operationelle beføjelser på tværs af grænserne.
EnglishWe have the scientists, the research establishments and the scientific capability.
Vi har videnskabsmænd, forskningsfaciliteter og det videnskabelige grundlag.
EnglishWe cannot send our troops into action unless we have the capability to support them.
Vi kan ikke sende vores tropper i kamp, medmindre vi har kapacitet til at støtte dem.
EnglishIt no longer has any nuclear capability and its ballistic potential is under control.
Irak har ikke længere nogen atomvåben, og mængden af deres raketter er under kontrol.
EnglishResources are scarce and the last thing we need is two different sets of capability goals.
Ressourcerne er knappe, og det sidste, vi har brug for, er to forskellige mulige mål.
EnglishI find that particularly worrying when I remember its developing nuclear capability.
Det finder jeg særligt foruroligende, når jeg tænker på udviklingen af landets atompotentiel.
EnglishSubject: Proposed EU Agency for Defence Capability Development and Acquisition
Om: Foreslået EU-agentur for udvikling af forsvarsevnen og indkøb
EnglishBus manufacturers already demonstrate in fact their great capability in respect of safety.
Busfabrikanter beviser jo allerede i dag deres store kapacitet, hvad angår sikkerheden.
EnglishWe are committed to a capability for autonomous EU action in my group.
I min gruppe er vi engageret i muligheden for en selvstændig EU-indsats.
EnglishThere are specific proposals for research and training in this area to fill gaps in our capability.
Vi ved imidlertid alle, at det bliver meget vanskeligt at få en sådan aftale i hus.
EnglishOur aim was for the European Union to have full operational capability.
Det var vores mål, at EU skulle have fuld operationel kapacitet.
EnglishMore and more of them have a proper capability and are being used.
Et stigende antal blandt disse har nu den nødvendige kompetence og bruges i aktiv tjeneste.
EnglishThus, it is Europe alone that must, at last, create its own economic policy capability.
Derfor er det kun EU, som langt om længe skal gøre sig selv i stand til at føre en økonomisk politik.
EnglishLet us be honest, Europe's armed forces have a woefully depleted capability.
Lad os være ærlige, Europas væbnede styrker har fået deres indsatsevne forringet til et sørgeligt niveau.
EnglishWe recognise the importance of maintaining European technological capability for space activity.
Vi erkender betydningen af at opretholde den europæiske teknologiske formåen på rumfartsområdet.
EnglishIf we want to avoid war, we need to give ourselves this capability.
Hvis vi vil undgå krige, skal vi blive dygtige til dette.
EnglishWe are very sceptical about your current plans to form a military capability in the short term.
Vi er meget skeptiske over for de planer, som De nu har med den hurtige oprettelse af en militær magt.
EnglishIn short, we do not have the military capability of the USA.
Kort sagt, vi råder ikke over samme militære kapacitet som USA.
EnglishThese requirements should guarantee the holders’ capability.
- Kære kolleger, De ved, at vi skal afholde spørgetid nu.
EnglishThe START process is faltering and too many countries reserve the right to develop a nuclear capability.
Der er noget galt med START-processen, for mange lande forbeholder sig retten til at blive en atommagt.

"capability gap" dansk oversættelse

capability gap
Danish
  • kapacitetsgab
  • kapacitetshul
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Synonymer (engelsk) for "capability":

capability
capable