Engelsk-dansk oversættelse af "capitalism"

EN

"capitalism" dansk oversættelse

volume_up
capital {substantiv}
volume_up
capitation {substantiv}
EN

capitalism {kun ental}

volume_up
We have unbridled capitalism, which invades life and buries the dreams of the weakest.
Vi har en hæmningsløs kapitalisme, som overtager det hele og begraver de svages drømme.
Mr President, Russia has made an abrupt switch from communism to capitalism.
Hr. formand, Rusland har foretaget et utrolig skarpt sving fra kommunisme til kapitalisme.
In so doing he obscures from view the issue of global capitalism.
Men han går uden om økonomisystemet, den globale kapitalisme.

Eksempelsætninger "capitalism" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishAt its best the knowledge society can be a social dimension of the new capitalism.
I bedste fald kan videnssamfundet være en social dimension for ny kapitalisme.
EnglishThe human factor has been largely overridden by the most barbaric form of capitalism.
Den menneskelige faktor knuses af den mest barbariske kapitalismes fremrykning.
EnglishBut what will evolve from the MAI treaty will be a new form of capitalism for the world.
MAI-aftalen er til gengæld ved at blive en ny livsform for verdens kapitalisme.
EnglishWe have unbridled capitalism, which invades life and buries the dreams of the weakest.
Vi har en hæmningsløs kapitalisme, som overtager det hele og begraver de svages drømme.
EnglishMr President, Russia has made an abrupt switch from communism to capitalism.
Hr. formand, Rusland har foretaget et utrolig skarpt sving fra kommunisme til kapitalisme.
EnglishMarket capitalism cannot continue to be the dominant form of politics.
Markedskapitalisme kan ikke fortsat være den dominerende form for politik.
EnglishOne of the hallmarks of capitalism is that companies are also commodities in their own right.
Et af kapitalismens kendetegn er, at også virksomheder selv er handelsvarer.
EnglishSo if Renault represents the failure of any form of capitalism, it is state capitalism.
Hvis Renault endelig er en form for kapitalismes fallit, så er det her statskapitalismens.
EnglishThere she made a speech attacking capitalism in very clear terms.
Hun holdt her en tale, hvori hun angreb kapitalismen i meget klare vendinger.
EnglishThe European Union is the modern version of capitalism in Europe.
Den Europæiske Union er den nuværende eksistensform for kapitalisme i Europa.
EnglishSome people talk about this crisis in terms of casino capitalism.
Nogle taler inden for rammerne af den nuværende krise om kasinokapitalisme.
EnglishIn addition, we are also dealing with the problem of major international speculative capitalism.
Derudover har vi også problemet med den store internationale spekulationskapitalisme.
EnglishThis choice was, at the time, scarcely contentious even among advocates of capitalism.
Dengang gav valget ikke anledning til de store indvendinger selv blandt kapitalismens fortalere.
EnglishThis is a form of capitalism that the people of Europe do not want, and we must fight it.
Det er en form for kapitalisme, som menneskene i Europa ikke ønsker, og som vi må kæmpe imod.
EnglishI can encapsulate the reasons for this in the words 'derivatives ' and 'casino capitalism '.
Afledte produkter og kasinokapitalisme nævner jeg blot som stikord.
EnglishCapitalism is both a process to increase the value of capital and a social order structured round it.
Kapitalisme indebærer såvel kapitalens merværdiproces som systemsamfundet omkring den.
EnglishI should also like to mention that what we are proposing here is not wild capitalism on the railways.
Jeg vil gerne tilføje, at det, vi her foreslår, ikke er vild kapitalisme på jernbanerne.
EnglishFurthermore, we do not believe to any degree that capitalism can work in a transparent and equitable fashion.
Desuden tror vi ikke længere på, at kapitalismen kan fungere med åbenhed og lighed.
EnglishIn so doing he obscures from view the issue of global capitalism.
Men han går uden om økonomisystemet, den globale kapitalisme.
EnglishCapitalism is not civilization or humanism, but the crude and ruthless pursuit of profit.
Kapitalisme indebærer ikke civilisation eller humanisme, men råt profitbegær uden hensyntagen til midler.

Synonymer (engelsk) for "capitalism":

capitalism
capital
capitalization