Engelsk-dansk oversættelse af "captive"

EN

"captive" dansk oversættelse

volume_up
captive {substantiv}
DA
DA
EN

captive {substantiv}

volume_up
And David's two wives were taken captives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite.
Også Davids to Hustruer Ahinoam fra Jizre'el og Abigajil Karmeliten Nabals Hustru var taget til Fange.
Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered?
Kan Bytte fratages en Helt kan den stærkes Fanger slippe bort?
These people are being held captive by guerrilla forces fighting for the independence of Cabinda.
De er fanger hos guerillastyrker, der kæmper for Cabindas uafhængighed.

Synonymer (engelsk) for "captive":

captive

Eksempelsætninger "captive" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWell, other peoples changed their status from captive nations to free nations.
Men andre folk fik ændret deres status fra bundne nationer til frie nationer.
EnglishIn Spain two citizens are being held captive at this very moment by the terrorist group ETA.
I Spanien har to borgere nu i længere været holdt indespærret af terrorbanden ETA.
EnglishTheir lives are spent held captive by pimps in complete isolation from the outside world.
De er låst inde af alfonser og lever fuldstændig isoleret fra omverdenen.
EnglishShall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered?
Kan Bytte fratages en Helt kan den stærkes Fanger slippe bort?
EnglishThese people are being held captive by guerrilla forces fighting for the independence of Cabinda.
De er fanger hos guerillastyrker, der kæmper for Cabindas uafhængighed.
EnglishThere is a large captive market, even apart from the duty-free element and it is there to stay.
Der er et stort tvunget marked selv uden det toldfri element, og det er kommet for at blive.
EnglishWherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
Derfor hedder det: "Da han opfor til det høje bortførte han Fanger og gav Menneskene Gaver.
EnglishThe captive exile hasteneth that he may be loosed, and that he should not die in the pit, nor that his bread should fail.
Snart skal den krumsluttede løses og ikke dø og synke i Graven eller mangle Brød
EnglishBut he shall die in the place whither they have led him captive, and shall see this land no more.
men på det Sted til hvilket de førte ham i Landflygtighed skal han dø og han skal ikke gense dette Land.
EnglishAnd that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will.
og de kunde blive ædru igen fra Djævelens Snare af hvem de ere fangne til at gøre hans Villie.
EnglishNevertheless the Kenite shall be wasted, until Asshur shall carry thee away captive!
EnglishI am referring here to the several thousand Kosovars being held captive by the Serbian authorities.
Det drejer sig i dette tilfælde om nogle tusinder kosovoalbanere, som holdes fanget af de serbiske myndigheder.
EnglishBeerah his son, whom Tilgathpilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.
hans Søn Be'era hvem Assyrerkongen Tillegat-Pilneser førte i Landflygtighed da han var Rubeniternes Øverste.
EnglishThus Judah was carried away captive out of his own land.
Så førtes Juda i Landflygtighed fra sit Land.
EnglishShake thyself from the dust; arise, and sit down, O Jerusalem: loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion!
Ryst Støvet af dig stå op tag Sæde Jerusalem fri dig for Halslænken Zions fangne Datter!
EnglishThey are still being held captive, held by people who reject the right to information and, therefore, democracy.
De er fortsat i fangenskab og tilbageholdes af dem, der forkaster retten til information og dermed demokratiet.
EnglishThe remarks made about the War and post-war relations also mention the captive nations left behind the Iron Curtain.
Derfor behandler Moskva nu afviklingen af de tidligere ufrie nationer som den største tragedie for en af dem.
EnglishIn the eighteenth year of Nebuchadrezzar he carried away captive from Jerusalem eight hundred thirty and two persons:
i Nebukadrezars attende År 832 fra Jerusalem;
EnglishSo all the people that Ishmael had carried away captive from Mizpah cast about and returned, and went unto Johanan the son of Kareah.
og alt Folket som Jisjmael havde ført fanget fra Mizpa vendte om og gik over til Johanan Kareas Søn.
EnglishThe cities of the south shall be shut up, and none shall open them: Judah shall be carried away captive all of it, it shall be wholly carried away captive.
Sydlandets Byer er lukkede ingen lukker op hele Juda er bortført til sidste Mand.