Engelsk-dansk oversættelse af "carbon tax"

EN

"carbon tax" dansk oversættelse

volume_up
carbon tax {substantiv}
EN

carbon tax {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "carbon tax" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThat would therefore replace the current text, " tax on carbon dioxide emissions and energy '.
Det ville altså erstatte den nuværende tekst tax on carbon dioxide emissions and energy.
EnglishIn particular there is the use of voluntary agreements in the promotion of a carbon dioxide tax.
I særdeleshed er der brugen af frivillige aftaler til fremme af en afgift på kuldioxid.
EnglishI hope it will be possible to introduce a carbon tax at EU level.
Jeg håber, det vil være muligt at indføre en kuldioxidskat på EU-plan.
EnglishI, together with my Group, am not so hostile to a Europe-wide carbon tax.
Jeg har ligeledes på min gruppes vegne ikke så negativ en holdning til en CO2 -afgift over hele Europa.
EnglishI would like to replace these words with " carbon dioxide energy tax '.
Jeg ville gerne erstatte disse ord med CO-energiafgift.
EnglishWe are in favour of a minimum level of carbon dioxide tax within the EU.
Der bør dog også opstilles mere ambitiøse mål.
EnglishA recommendation for a carbon dioxide tax must be drafted.
Der må udarbejdes en henstilling om en kuldioxidafgift.
EnglishAs regards the carbon tax, we see it as almost inevitable that some Member States will introduce this.
Med hensyn til afgiften på kuldioxid ser vi det som næsten uundgåeligt, at visse medlemsstater vil indføre dette.
EnglishI think that sounds more natural in the English text because the concept of a carbon dioxide energy tax exists.
Jeg tror, det lyder mere naturligt i den engelske tekst, da der her findes begrebet carbon dioxide energy tax.
EnglishIt also requires a very high carbon tax.
Det kræver også en temmelig høj kuldioxidbeskatning.
EnglishThe amendment concerns a phrase in the text in paragraph 27 where it says 'tax on carbon dioxide emissions and energy '.
Ændringsforslaget handler om en sætning i teksten i punkt 27, hvor der står afgift på CO2 emissioner og energi.
EnglishAre we talking about climate change levies, emission taxes, energy taxes generally, carbon tax, carbon dioxide tax?
Taler vi om afgifter på klimaændringer, afgifter på udslip, energiafgifter generelt, kulstofafgifter, kuldioxidafgifter?
EnglishI appeal to the Commission and to the Council to insist that the Irish Government reverse its decision to abandon the carbon tax.
Mange vil sige, at Kyoto-protokollen ikke virker, at den er mangelfuld, og de vil nævne dens negative aspekter.
EnglishThis is something to be borne in mind when we consider a suggested 'new ' resource, a tax on carbon dioxide emissions.
Det drejer sig om en bestræbelse, som det er værd at erindre sig i forhold til den» nye« indtægt, der foreslås, en CO2 -afgift.
EnglishThis will not be feasible in my view without some kind of economic leverage, for example in the shape of a carbon tax.
Jeg tror, at det bliver svært at nå dette mål uden at bruge økonomiske styringsmekanismer i form af skatter eller afgifter på f.eks.
EnglishAnd I agree with Mrs Boogerd-Quaak that the carbon tax might go a very long way towards developing this sector.
Jeg deler for øvrigt fru Boogerd-Quaaks mening, nemlig at CO2 -energiafgiften kunne yde et meget betydeligt bidrag til udviklingen af denne sektor.
EnglishIt is also important that those countries that wish to go further than others can, in addition, adopt this original proposal for a carbon dioxide and energy tax.
Det er også vigtigt, at lande, som vil gå længere end andre, kan tage det oprindelige forslag om kuldioxid- og energiskat i brug.
EnglishThe consumer behaviour patterns we all show affect the climate, and an energy tax, a carbon dioxide tax, is one way to make the price an eco-label.
Hvordan vi alle opfører os som forbrugere, har en indvirkning på klimaet, og en energiskat, CO2-skat, er en måde at gøre prisen til en økomærkning.
EnglishWith the carbon tax stalled, it is more essential than ever for Europe to have an ambitious programme for promoting energy efficiency and curbing CO2 emissions.
Med blokeringen af CO2 -afgiften er det vigtigere end nogensinde for Europa at have et ambitiøst program, som kan fremme energieffektiviteten og hæmme CO2 udledningerne.
EnglishWe must look seriously at the idea of alternative forms of taxation, i. e. to move the burden of taxation from work to environmentally related taxes, such as the carbon dioxide tax.
Det er i høj grad nødvendigt at se nærmere på spørgsmålet om en skatteomlægning, der ændrer beskatningen fra at være arbejds- til at være miljørelateret, eksempelvis i form af en kuldioxidafgift.

Lignende oversættelser "carbon tax" på dansk

tax substantiv
Danish
carbon substantiv
carbon dioxide tax substantiv
value-added tax substantiv
Danish
corporate tax substantiv
death tax substantiv
carbon dioxide substantiv
building tax substantiv
land tax substantiv
exceptional tax substantiv
carbon copy substantiv
green tax substantiv
income tax substantiv
carbon paper substantiv
carbon monoxide substantiv
carbon cycle substantiv
environmental tax substantiv