Engelsk-dansk oversættelse af "carcinogen"

EN

"carcinogen" dansk oversættelse

volume_up
carcinogen {substantiv}
EN

carcinogen {substantiv}

volume_up

Eksempelsætninger "carcinogen" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishBenzene has, in fact, been known for a very long time as a powerful carcinogen.
Benzen har rent faktisk i lang tid været kendt som et kraftigt kræftfremkaldende stof.
EnglishIt is a probable carcinogen, with teratogenic effects.
Det er formentlig et kræftfremkaldende stof med fosterskadende virkninger.
EnglishFor the first time, the proposal for a directive lays down limit values for a benzene carcinogen.
I direktivforslaget opstilles der for første gang en grænseværdi for et kræftfremkaldende stof, benzen.
EnglishI am advised that is a complete carcinogen.
Jeg er blevet oplyst om, at det helt bestemt er kræftfremkaldende.
EnglishSecondly, for the first time we want to set an occupational limit value for a well-known carcinogen, namely benzene.
For det andet ønsker vi for første gang at fastsætte en arbejdsmæssig grænseværdi for et velkendt kræftfremkaldende stof, nemlig benzen.
EnglishOne such impurity is ethylene oxide, which the relevant scientific authorities recognise is a proven carcinogen.
En af disse urenheder er ethylenoxid, som har vist sig at være kræftfremkaldende, hvilket anerkendes af de pågældende videnskabelige komitéer.
EnglishThe second objective consists in setting limit values for occupational exposure to a well-known carcinogen - benzene.
Det andet mål består i at fastsætte grænseværdier for erhvervsbetinget eksponering for et velkendt kræftfremkaldende stof, nemlig benzen.
EnglishIn the report we call for tobacco smoke to be designated a class 1 carcinogen, indicating that it has a proven and direct effect.
Sundhedsfaren ved tobaksrøg må ikke undervurderes, men at sidestille tobaksrøg med stoffer som benzen eller asbest er intet andet end økologisk populisme.
EnglishAfter all, there is evidence that people are exposed to hazardous substances, especially the carcinogen benzene, as a result of indoor pollution too.
Det er nemlig påvist, at luftforurening inden døre er en kilde til, at personer udsættes for sundhedsfarlige stoffer, navnlig den kræftfremkaldende benzen.
EnglishThe World Health Organisation, the Finnish and German Governments and US agencies have already classified environmental tobacco smoke as a human carcinogen.
Kommissionen har til hensigt inden udgangen af 2006 at forelægge et dokument om røgfri miljøer, hvor håndteringen af passiv rygning i Europa vil blive behandlet.
EnglishAs you know, the Commission initially proposed to prohibit the use of oestradiol in the light of advice that this endogenously produced substance is a carcinogen.
Som bekendt foreslog Kommissionen oprindeligt at indføre forbud mod anvendelsen af østradiol i lyset af angivelser om, at dette endogent producerede stof er kræftfremkaldende.
EnglishAs regards to the hormone oestradiol 17-B, the scientific committee found that it has to be considered a complete carcinogen insofar as it has both tumour and tumour initiating affects.
Med hensyn til hormonet østradiol 17- fandt Den Videnskabelige Komité, at det må betragtes som et kræftfremkaldende stof, da det har både tumorfremkaldende og tumorfremmende virkninger.