Engelsk-dansk oversættelse af "case in point"

EN

"case in point" dansk oversættelse

EN

case in point {substantiv}

volume_up
One case in point is the inclusion of the definition of brown sugar.
Et eksempel er indførelsen af en definition af brunt sukker.
The present issue of non-proliferation in India is a case in point.
Det aktuelle spørgsmål om ikke-spredning i Indien er et godt eksempel.
A case in point is the Mediterranean, including my country's fishing industry.
Som eksempel kan jeg nævne Middelhavet og mit lands fiskeri i dette hav.

Eksempelsætninger "case in point" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishI think that this dossier is a case in point, and I shall discuss this in more detail.
Jeg tror, at denne sag er et godt eksempel, og det vil jeg komme nærmere ind på.
EnglishOne case in point is Ethiopia, which we have discussed again and again over the years.
Et relevant tilfælde er Etiopien, som vi har drøftet igen og igen i årenes løb.
EnglishA case in point is the Mediterranean, including my country's fishing industry.
Som eksempel kan jeg nævne Middelhavet og mit lands fiskeri i dette hav.
EnglishThe latest transfer record, set when Figo moved to Real Madrid, is a case in point.
Den seneste transferrekord, Figos salg til Real Madrid, er tankevækkende.
EnglishOur joint fight against capital punishment or poverty is a good case in point.
Tænk f.eks. på vores fælles bekæmpelse af dødsstraf eller af fattigdom.
EnglishImproved market access for the least developed countries is a case in point.
Tænk på den forbedrede adgang til markedet for de mindst udviklede lande.
EnglishThe responsibility of the authorising Directors-General is a case in point.
Dette princip har De ikke fulgt hidtil, og jeg tror, det er på høje tid.
EnglishAs a case in point, why not begin by opening up the meetings of the Council of Ministers?
Hvorfor ikke starte med at åbne Ministerrådets møder som et godt eksempel?
EnglishThe calls for better social protection for women are a case in point.
Det vedrører set med mine øjne især kravene om en social sikring af kvinder.
EnglishA case in point is Portugal, where the number of vessels has dwindled year on year.
I et EU med 25 medlemsstater vil denne politik bryde sammen tynget af sine egne modsætninger.
EnglishThe Commission's decision to allow the ABB-Alsthom merger to go ahead is a case in point.
Kommissionens beslutning om at tillade fusionen mellem ABB og Alstom er et eksempel herpå.
EnglishThe Join Multimedia programme run by Siemens is a case in point.
Endelig er ikke kun kvantiteten vigtig, men kvaliteten skal også være i top.
EnglishThe ever more strife-torn Indonesian archipelago is a case in point.
Tænk på det legendariske Indiske Arkipelag, det indonesiske øhav, som splittes stadig mere.
EnglishThe present issue of non-proliferation in India is a case in point.
Det aktuelle spørgsmål om ikke-spredning i Indien er et godt eksempel.
EnglishThe current situation in Galicia following the accident involving the Prestige is a case in point.
Den nuværende situation i Galicien efter ulykken med Prestige er et aktuelt eksempel.
EnglishI would like to quote the delay of imports of sugar as a case in point: that is nothing but a disgrace!
Som eksempel nævner jeg udsættelsen af importen af sukker: Det er da en skændsel!
EnglishAt times, substantial issues can be resolved in a single paragraph and this report is a case in point.
Vi bør derfor altid være opmærksomme på at beskytte de enkelte EU-medlemsstaters sprog.
EnglishI would like to quote the liberalisation of the postal services as a case in point.
Jeg nævner blot eksemplet på liberalisering af posten.
EnglishAmerica is taken as a case in point, worshipping as it does at the shrine of venture capital and profits.
Amerika nævnes som eksempel, med en lovsang om risikovillig kapital og fortjenester.
EnglishOne case in point is the inclusion of the definition of brown sugar.
Et eksempel er indførelsen af en definition af brunt sukker.

Synonymer (engelsk) for "case in point":

case in point
English

Lignende oversættelser "case in point" på dansk

point substantiv
in præposition
Danish
in adverbium
Danish
case substantiv