Engelsk-dansk oversættelse af "cases"

EN

"cases" dansk oversættelse

volume_up
case {substantiv}
volume_up
casing {substantiv}
DA
EN

cases {flertal}

volume_up
1. "situations"
In cases of exceptional urgency, the Commission shall not conduct such consultations.
I ekstraordinært hastende tilfælde foretager Kommissionen ikke sådanne konsultationer.
Moreover, there are also cases of this in the Member States of the Community.
Sådanne tilfælde findes for øvrigt også i Fællesskabets medlemsstater.
However, in many cases working conditions are not sufficiently family friendly.
I mange tilfælde er arbejdsbetingelserne dog ikke tilstrækkelig familievenlige.

Eksempelsætninger "cases" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIs there proper fostering in place and are there pending cases still unresolved?
Får de ordentlig pleje, og er der stadig verserende sager, der ikke er afklaret?
EnglishIn two cases the Ombudsman has made a special report to the European Parliament.
I to tilfælde har Ombudsmanden udarbejdet en særberetning til Europa-Parlamentet.
EnglishI must emphasise that there are some cases in which crimes have been committed.
Jeg vil gerne understrege, at der findes sager, hvor der er begået forbrydelser.
EnglishThe Council position remained set on cases provided for in national legislation.
Betænkningen lader dog dette betinge af, at der er hjemmel for det i national ret.
EnglishHowever, in many cases working conditions are not sufficiently family friendly.
I mange tilfælde er arbejdsbetingelserne dog ikke tilstrækkelig familievenlige.
EnglishIn cases of that kind, it is appropriate to earmark specific aid for that purpose.
I visse tilfælde er det hensigtsmæssigt at yde konkret støtte med henblik herpå.
EnglishIn seven cases the institution concerned has accepted a draft recommendation.
I syv tilfælde accepterede den pågældende institution et udkast til henstilling.
EnglishIndeed, in some cases, the criticism is very convenient for these governments too.
I nogle tilfælde er den slags kritik jo også absolut belejlig for regeringerne.
EnglishMany assertions and allegations can be made, and there are indeed special cases.
Der kan fremsættes mange udsagn og påstande, og der findes mange særtilfælde.
EnglishThis has been done in some cases, but not in respect of cadmium in fertilisers.
Dette er sket i visse tilfælde, men ikke når der er tale om cadmium i gødning.
EnglishAnd those who have remained are regularly attacked and, in many cases, killed.
Og dem, der er blevet tilbage, overfaldes konstant og bliver ofte slået ihjel.
EnglishWe have, of course, already reacted to media repression in many cases in the past.
I mange tilfælde, også tidligere, har man reageret på undertrykkelsen af medierne.
EnglishIn these cases, however, it is the ministers who speak and not the Commission.
På dette område er det imidlertid ministrene, der taler, og ikke Kommissionen.
EnglishThe UNICEF report indicates that in many cases the situation has even got worse.
Det fremgår af UNICEF-rapporten, at situationen i mange tilfælde endda er forværret.
EnglishIt is, for all that, only the most serious cases which will have penal consequences.
Det er alligevel kun de groveste sager, der vil få strafferetlige konsekvenser.
EnglishIn such cases, the Council's position takes precedence over the Commission's.
Når der er enstemmighed, går Rådets holdning forud for Kommissionens holdning.
EnglishIn many cases, we shall be able to use the ideas behind Parliament's amendments.
Vi kan i mange tilfælde bruge de tanker, der ligger bag Parlamentets ændringsforslag.
EnglishOLAF alone has investigated cases with a value of EUR 144 million this year.
OLAF alene har undersøgt tilfælde, der beløber sig til 144 millioner euro i år.
EnglishIn cases of doubt it brings us closer together rather than rending us asunder.
I tvivlstilfælde bringer det os nærmere hinanden og adskiller os ikke fra hinanden!
EnglishThere exists a special clause which requires Parliament's assent in two cases.
Der findes en særlig klausul, som kræver Parlamentets samtykke i to forhold.

"cases of gastroenteritis" dansk oversættelse

cases of gastroenteritis
Danish
  • tilfælde af gastroenteritis
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"cases of gonorrhoea" dansk oversættelse

cases of gonorrhoea
Danish
  • tilfælde af gonoré
  • tilfælde af gonorré
Mere chevron_right