Engelsk-dansk oversættelse af "challenging"

EN

"challenging" dansk oversættelse

EN challenging
volume_up
{adjektiv}

challenging (også: defiant)
I expect it to be a website that is challenging, innovative and highly accessible.
Jeg forventer en hjemmeside, som er udfordrende, fornyende og meget tilgængelig.
He has had a very challenging task to streamline the measures of coordination.
Han har fået den meget udfordrende opgave at strømline koordinationsforanstaltningerne.
In terms of money and resources, this is not very challenging or problematic.
Dette er med hensyn til penge og ressourcer hverken særligt udfordrende eller problematisk.

Synonymer (engelsk) for "challenging":

challenging

Eksempelsætninger "challenging" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is not, ladies and gentlemen, a matter of challenging the Cologne conclusions.
Det drejer sig ikke, mine damer og herrer, om at gå imod konklusionerne fra Köln.
EnglishPlease understand that we are not challenging the existence of human rights.
Lad mig understrege, at vi ikke stiller spørgsmålstegn ved menneskerettighederne.
EnglishThis, of course, will be an even more challenging ambition within an enlarged Union.
Det vil naturligvis blive en endnu større udfordring inden for den udvidede Union.
EnglishThese are challenging the systems of social relationships we have in Europe.
Disse to ting sætter spørgsmålstegn ved de eksisterende sociale systemer i Europa.
EnglishWe are challenging the frontiers of knowledge, but we have safeguards in place.
Vi udfordrer grænserne for vores viden, men vi har truffet sikkerhedsforanstaltninger.
EnglishIt would be challenging politically, to get up and make a speech in favour of incoherence.
Det ville politisk være en udfordring at holde en tale for mangel på sammenhæng.
EnglishWe call on everyone to help us with this challenging task for the six months ahead.
Vi opfordrer alle til at hjælpe os med denne vanskelige opgave de kommende seks måneder.
EnglishMany Liberal Democrats will be challenging the report in the vote tomorrow.
Det vil mange liberale gøre i morgen, når vi skal stemme om betænkningen.
EnglishThe Court is actively preparing itself for this challenging reform.
Revisionsretten forbereder sig aktivt til de udfordringer, denne reform indebærer.
EnglishTo ensure a European Urban Strategy is taken seriously is challenging.
Det er en udfordring at sikre, at en europæisk bystrategi tages alvorligt.
EnglishWhat we should also be doing is challenging the fact that China may in fact provide arms.
Det, vi også bør gøre, er at protestere mod, at Kina måske leverer våben.
EnglishI am not challenging this whole question of whether this is a proper system or not.
Jeg rejser ikke tvivl om hele spørgsmålet om, hvorvidt dette er et ordentligt system eller ej.
EnglishThe issues challenging us are exactly the same as before, and no progress has been made.
Det er det samme, der står på spil, og sagen har ikke gjort fremskridt.
EnglishWhat about those who will be challenging the Charter of Fundamental Rights?
Hvad med de, der anfægter charteret om grundlæggende rettigheder?
EnglishThey were not challenging opening up to the world, but the globalisation of a mercantile attitude.
Det, de afviste, var ikke åbningen af verden, men den globaliserede merkantilisme.
EnglishAs he is challenging something I have done, I have the right to reply.
Eftersom han angriber noget, jeg har gjort, har jeg ret til at svare.
EnglishShould we not be challenging the whole tourism issue as the British Government has been doing?
Bør vi ikke gøre indsigelse mod hele turismespørgsmålet, som den britiske regering gør?
EnglishThis is quite an opportune time, but also a very challenging one.
Dette nuværende tidspunkt er meget gunstigt, men det indebærer også mange udfordringer.
EnglishThe choices seem clear, the objective is challenging and its achievement will be decisive.
Valgmulighederne synes klare, målet er krævende, dets indfrielse af helt afgørende betydning.
EnglishIt is difficult to recall a more challenging time for agriculture and the future of European farmers.
Landbruget og EU ' s landmænd har aldrig stået over for større udfordringer end nu.