Engelsk-dansk oversættelse af "to come about"

EN

"to come about" dansk oversættelse

EN

to come about {verbum}

volume_up
We hope this will come about at the earliest opportunity.
Vi håber, det snart kan blive virkelighed.
We hope that what has been promised on several occasions by the Honduran Government will actually come about.
Vi vil håbe, at det, som allerede flere gange er blevet lovet af regeringen i Honduras, virkelig kan blive løst konkret.
The resources available will cofinance and support European projects which would not come about without Union funding.
De midler, der er stillet til rådighed, medfinansierer og støtter europæiske projekter, som ikke ville blive igangsat uden EU-midler.
to come about (også: to happen, to become, to occur, to grow)
It will not come about through the use of weapons or the continued centralisation of power.
Det vil ikke ske ved brug af våben eller en fortsat magtcentralisering.
Without these changes enlargement simply will not come about.
Uden disse ændringer vil der ganske enkelt ikke ske en udvidelse.
So we feel that we should back this new approach and hope that it will really come about.
Så vi føler, at vi bør støtte den nye holdning og håbe, at det virkelig vil ske.

Eksempelsætninger "to come about" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThis has come about via Amsterdam and Lisbon and is now continuing in Stockholm.
Dette arbejde er foregået i Amsterdam og i Lissabon og fortsætter nu i Stockholm.
EnglishIt is true that consultation with Parliament has only come about at a late date.
Det er sandt, at høringen af Europa-Parlamentet skete på et sent tidspunkt.
EnglishWhat happened in the case of Mr Pelinka did not come about by chance or coincidence.
Pelinkas tilfælde, er langtfra resultatet af et sammentræf eller en tilfældighed.
EnglishIn fact, 90 % of all accidents on ladders come about because of the misuse of ladders.
30 % af alle ulykker på stiger sker på grund af forkert anvendelse af stigerne.
EnglishYou have our support in this, and it would be good if this were actually to come about.
De har vores støtte til det, det ville være godt, hvis det virkelig kom i stand.
EnglishIf you had come clean about it, we would not have needed a committee of inquiry.
Havde De lagt det åbent frem, behøvede vi ikke noget undersøgelsesudvalg!
EnglishWe hope that this, at the least, will come about during the evaluation process.
Vi håber, at dette i det mindste finder sted inden for vurderingsskalaen.
EnglishMadam President, I am really pleased that this resolution has come about.
Fru formand, jeg er virkelig glad for, at denne beslutning er blevet til noget.
EnglishSo we feel that we should back this new approach and hope that it will really come about.
Så vi føler, at vi bør støtte den nye holdning og håbe, at det virkelig vil ske.
EnglishMr President, the result has come about after a whole series of infringements of the law.
Hr. formand, resultatet er kommet i stand efter en hel række af lovovertrædelser.
EnglishWe must fight to make the necessary changes come about through the Convention.
Vi skal kæmpe på konventet for at få gennemført de nødvendige ændringer.
EnglishA certain balance could only come about by consistently making maximum use of results.
En vis udligning her vil kun være mulig ved en konsekvent maksimal resultatudnyttelse.
EnglishWhether this will come about today, tomorrow or in a few months ' time, I do not know.
Om resultatet kommer i dag, i morgen eller om nogle måneder, ved jeg ikke.
EnglishIn this way, solidarity among the Member States would come about in a more natural way.
På denne måde ville solidariteten mellem medlemslandene naturligt fremmes.
EnglishBut success in this area will only come about if we have an inclusive approach.
Men det vil kun resultere i succes på dette område, hvis vi anlægger en bred indfaldsvinkel.
EnglishPersonally, I do believe this dialogue will come about in the short term.
Personligt har jeg ikke ret stor tiltro til, at dialogen kommer i gang på så kort sigt.
EnglishWe have not, however, managed to come to any agreement about the costs involved.
En pressemeddelelse fra Den Socialdemokratiske Gruppe fra den 8. december slutter med sætningen:
EnglishI hope this will come about during your term in office, Chancellor.
Jeg håber, at det bliver gennemført i Deres formandskabsperiode, hr. kansler.
EnglishBut optimum efficiency does not necessarily come about of its own accord.
En optimal effektivitet skabes imidlertid ikke automatisk af sig selv.
EnglishIt will not come about through the use of weapons or the continued centralisation of power.
Det vil ikke ske ved brug af våben eller en fortsat magtcentralisering.

Lignende oversættelser "to come about" på dansk

about adverbium
about præposition
to wave about verbum
Danish
to think about verbum
Danish
to be about verbum
to brood about verbum
to bring about verbum
Danish