Engelsk-dansk oversættelse af "to come closer"

EN

"to come closer" dansk oversættelse

EN

to come closer {verbum}

volume_up
Agricultural prices in the EU should and must come closer to prices in the world market.
Landbrugspriserne i EU må og skal nærme sig verdensmarkedspriserne.
I still do not understand why the Council was not able to come closer to this amendment.
Jeg forstår fortsat ikke, hvorfor Rådet ikke kunne nærme sig dette forslag.
Practically every country in the European Union is currently undergoing social and labour reforms in order to try to come closer to full employment.
Der er praktisk talt ingen stat i EU, som ikke i øjeblikket er i gang med arbejdsmarkedsreformer eller sociale reformer i et forsøg på at nærme sig fuld beskæftigelse.

Eksempelsætninger "to come closer" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishHas it come closer to possessing effective means of delivering these weapons?
Er Iran nået videre i udviklingen af effektive måder at levere disse våben på.
EnglishFor example, even America and China have come closer together over the WTO question.
F.eks. har jo nu selv USA og Kina nærmet sig hinanden i WTO-spørgsmålet.
EnglishI still do not understand why the Council was not able to come closer to this amendment.
Jeg forstår fortsat ikke, hvorfor Rådet ikke kunne nærme sig dette forslag.
EnglishBut more transparency is not enough in itself if we want to come closer to the citizens.
Mere gennemskuelighed alene er imidlertid ikke nok, hvis vi vil have øget nærdemokrati.
EnglishAgricultural prices in the EU should and must come closer to prices in the world market.
Landbrugspriserne i EU må og skal nærme sig verdensmarkedspriserne.
EnglishWe have been able to see how we have come closer to our goal with every passing week.
Vi har kunnet se, hvordan vi uge for uge kommer nærmere målet.
EnglishThe prospect of opening up accession negotiations with Turkey has thereby come a step closer.
Udsigten til, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet, er således blevet mere reel.
English. – Yes, it has come closer, but we continue to utter the same words, the same naïve words.
Iran er nået videre i alle disse forhold, men vi ytrer stadig de samme kloge, men naive ord.
EnglishThe closer we come to this step, however, the more discussion there will be of the details of enlargement.
Jo nærmere dette skridt rykker, desto mere diskuteres detaljerne imidlertid i en udvidelse.
EnglishHas Iran recently come closer to having atomic weapons? – Yes, it has.
Er Iran nået videre i udviklingen af atomvåben?
EnglishDuring the discussion we have gradually come closer together.
Under drøftelsen har vi efterhånden nærmet os hinanden.
EnglishThank you for this cock-up, because the day that Britain leaves the European Union has come much closer.
Jeg takker den for dette roderi, for den dag, hvor Storbritannien forlader EU, er kommet meget nærmere.
EnglishIn that respect, we have come closer to one another.
For så vidt har vi bevæget os hen imod hinanden.
EnglishHas it come closer to atomic energy? – Yes, it has.
Er Iran nået videre i udviklingen af atomenergi.
EnglishIf we really want to come closer to the people, we must strive in future to make our texts more readable.
For virkelig at gå borgerne i møde, må vi altså fremover gøre os større bestræbelser på at udarbejde læsbare formuleringer.
EnglishThat is how we can shift part of the volume of freight traffic from road to rail in order to save energy and come closer to the Kyoto targets.
Alt dette kræver naturligvis en modig og ambitiøs strategi for indførelsen af ERTMS, hr. Cramer.
EnglishBecause they earn more, because they have a better standard of living, because they have come closer to the standards of living of Europe.
Fordi de tjener mere, fordi de har en højere levestandard, fordi de har nærmet sig levestandarden i Europa.
EnglishI can only agree with what Mrs Pack has said and confirm the great efforts Croatia is making to come closer to the European Union.
Det var noget tøvende og forbundet med store vanskeligheder i den indledende fase, men det forstærkes nu mere og mere.
EnglishUnfortunately, however, Madam President, the Council has not approved of the process whereby these relations have come closer.
Men desværre, fru formand, har Rådet ikke set med velvilje på den proces, hvorunder disse forbindelser er blevet tilnærmet.
EnglishI hope too that they will signal the start of a new era in which the people of Syria and the European Union will come closer to each other.
Jeg håber også, at de vil indlede en ny æra, hvor forbindelserne mellem det syriske folk og EU vil blive tættere.

Lignende oversættelser "to come closer" på dansk

closer adjektiv
to draw closer verbum
come here
Danish
come down
Danish
come back interjektion
come on
Danish