Engelsk-dansk oversættelse af "contract"

EN

"contract" dansk oversættelse

volume_up
contract {substantiv}
DA
EN

contract {substantiv}

volume_up
The rationale of conditionality must be replaced by contract-based cooperation.
Det er nødvendigt at udskifte konditionalitetslogikken med et samarbejde baseret på kontrakt.
Mr Howard was under contract to an association of consultants.
Howard arbejdede på kontrakt for en sammenslutning af konsulenter.
Apparently, a contract has been signed by a new travel agency to replace Wagonlit.
Der er åbenbart underskrevet en kontrakt med et nyt rejsebureau i stedet for Wagonlit.

Eksempelsætninger "contract" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe Korean threat has persisted in spite of the contract-related operating aid.
Truslen fra Korea er ikke fjernet på trods af den kontraktbetingede driftsstøtte.
EnglishThe MAI has not been signed, the transatlantic contract has not been signed!
MAI-aftalen blev ikke underskrevet, det transatlantiske marked blev ikke oprettet!
EnglishApparently, a contract has been signed by a new travel agency to replace Wagonlit.
Der er åbenbart underskrevet en kontrakt med et nyt rejsebureau i stedet for Wagonlit.
EnglishThere are too many different procedures and too many different types of contract.
Der er alt for mange forskellige procedurer og alt for mange forskellige kontrakttyper.
EnglishThe economies therefore contract under the burden of public and international debts.
Derfor går økonomierne i stå under presset fra den offentlige og internationale gæld.
EnglishThe Commission signed a management contract with a Belgian organisation, ARTM.
Kommissionen indgik en forvaltningsaftale med agenturet ARTM i Belgien.
EnglishIt may, however, in any contract, specify a particular address for service.3.
Den kan dog i en kontrakt træffe bestemmelse om et særligt værneting.3.
EnglishThere is the old case of visiting scientist B and how his contract came into being.
Hertil kommer de netop omtalte gamle sager som sagen om gæsteforskeren B og hans kontrakt.
EnglishWho can come and bid for this contract and on what terms can they obtain it?
Hvem kan byde på kontrakten, og på hvilke betingelser kan de vinde den?
EnglishThe rationale of conditionality must be replaced by contract-based cooperation.
Det er nødvendigt at udskifte konditionalitetslogikken med et samarbejde baseret på kontrakt.
EnglishThe situation at present is that 23 % of the assistants have no contract.
Som situationen er i dag, har 23 % af assistenterne ikke nogen kontrakt.
EnglishThis direct contract procedure must not catch on and become the predominant procedure.
Der må ikke ske det, at denne metode med direkte kontrakter bliver den dominerende metode.
EnglishLate payments are a breach of contract even when it is the Commission which is late paying.
Forsinket betaling er også kontraktbrud, når Kommissionen betaler for sent!
EnglishWe do not think it is a good thing to hand over the completed contract at this stage.
Vi mener ikke, at det er ønskeligt, at den fuldstændige kontrakt udleveres i denne periode.
EnglishIn my opinion, direct but contract-related support could be part of this, temporarily.
Det kunne efter min mening midlertidigt godt være den direkte, men ordrerelaterede støtte.
EnglishEarlier, Mr Bradbourn criticised the idea of the tripartite contract.
Hr. Bradbourn kritiserede for et øjeblik siden tanken om en trepartsaftale.
EnglishPeople are saying that it might be possible to contract mad cow disease by drinking milk.
Det siges, at man ved at drikke mælk måske kan risikere at blive smittet med kogalskab.
EnglishAnybody who wants to obtain that contract will have to satisfy that condition.
Alle, der ønsker at få kontrakten, skal opfylde denne betingelse.
EnglishAll the attention has been focused on contract-related aid which is no longer there.
Al opmærksomheden har samlet sig om den kontraktbetingede støtteordning, som nu er afskaffet.
EnglishWhen I talk about contract law, that is precisely what I mean: law.
Når jeg taler om aftalelovgivning, er det netop det, jeg ønsker at sige: lovgivning.

"contract growers" dansk oversættelse

contract growers
Danish
  • kontrakt avlere
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"contract guarantee" dansk oversættelse

contract guarantee
Danish
  • kontraktgaranti
Mere chevron_right

"contracts governing" dansk oversættelse

contracts governing
Danish
  • kontrakter, der regulerer
  • kontrakter, der gælder for
Mere chevron_right