Engelsk-dansk oversættelse af "convenience"

EN

"convenience" dansk oversættelse

volume_up
convenience {substantiv}

EN convenience
volume_up
{substantiv}

convenience (også: accommodation, amenity)
I use those terms for convenience, but I never normally use them.
Det er et udtryk, jeg benytter af bekvemmelighed, men sædvanligvis benytter jeg det aldrig.
On the contrary, it is the convenience of animal owners, which is being promoted at animals ' expense.
Det er dyreejernes bekvemmelighed, der fremmes på dyrenes bekostning.
According to the Council, since it would be too time-consuming to look at these proposals in detail, it dismissed them for the sake of convenience.
Ifølge Rådet var det for tidskrævende at gennemgå disse ændringer i detaljer, og det afviste dem af bekvemmelighed.
convenience (også: comfort)

Eksempelsætninger "convenience" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFor transport - including oil-tanker traffic - there are flags of convenience.
Til transport - herunder olietankertrafikken - har vi bekvemmelighedsflagene.
EnglishIts name is irrelevant, but let us call it Echelon for the sake of convenience.
Navnet spiller ikke nogen rolle i den forbindelse, men lad os bare kalde det Echelon.
EnglishIt is unacceptable that over half of the EU's tonnage sails under flags of convenience.
Vi må ikke finde os i, at halvdelen af EU-tonnagen sejler under billigt flag.
EnglishI always thought that marriage and convenience are mutually exclusive!
Jeg har altid ment, at tjenstvillighed og ægteskab gensidigt udelukkede hinanden.
EnglishThis is essentially a matter of the safety, as well as of the convenience, of the consumer.
Dette er i alt væsentligt et spørgsmål om forbrugerens sikkerhed og velbefindende.
EnglishThe system of flags of convenience cannot continue in its present form, Commissioner.
Systemet med bekvemmelighedsflag kan ikke fortsætte i sin nuværende form, fru kommissær.
EnglishThis report deals with a serious issue and that is fishing under flags of convenience.
Denne betænkning omhandler et alvorligt emne, nemlig fiskeri under bekvemmelighedsflag.
EnglishWe need to make sure that we do not sacrifice peace of mind for convenience.
Vi må sikre, at vi ikke ofrer sjælefreden på bekvemmelighedens alter.
EnglishI am afraid crises do not wait for the convenience of EU Foreign Ministers.
Jeg er bange for, at kriser ikke afventer, hvad der er bekvemt for EU ' s udenrigsministre.
EnglishThere needs to be tough action again on these flags of convenience.
Der er atter en gang behov for at gribe hårdt ind over for disse bekvemmelighedsflag.
EnglishOtherwise this principle would be broken and procedural convenience would take priority.
I modsat fald vil dette princip blive knust, og proceduremageligheden vil få høj prioritet.
EnglishOf those 746 vessels, at least 38 were directly exported to known flag of convenience countries.
Det skete formentlig, fordi fiskene i Mauretanien findes eller fandtes i stort tal.
EnglishSo exactly what havoc do these ships and flags of convenience wreak?
Hvori består nu egentlig den skade, der udgår fra disse skibe og fra bekvemmelighedsflaget?
EnglishIt is Danish, Dutch and Norwegian registers that are doing battle with these flags of convenience.
Der er danske, hollandske og norske registre, som tager kampen op med disse flagstater.
EnglishIn conclusion, we reject the creation of ports of convenience and self-handling at terminals.
Det og intet andet er i sidste instans hovedtemaet i den betænkning, vi i dag på ny drøfter.
EnglishStronger measures against flags of convenience are essential.
Det er nødvendigt med kraftigere foranstaltninger mod bekvemmelighedsflag.
EnglishFinally, we have a clear message to the flags of convenience, the black-listed states.
Endelig har vi et klart budskab til alle, der sejler under bekvemmelighedsflag, de sortlistede stater.
EnglishIn recent years this has led to many ships sailing under so-called flags of convenience.
Den har i de forløbne år ført til, at en lang række skibe er udflaget til lande med billige registre.
EnglishConsequently, the EU must prevent the transfer of EU-owned vessels to countries flying flags of convenience.
Det har i det mindste betydet, at vi ikke behøver at komme tilbage efter kl.
EnglishWe must do away with flags of convenience, starting with those in the EU.
Listen er lang og omfatter bl.a. kollektiv sikkerhed, menneskerettigheder, udvikling og miljøbeskyttelse.