Engelsk-dansk oversættelse af "dance"

EN

"dance" dansk oversættelse

volume_up
dance {substantiv}
DA
DA
volume_up
dancing {substantiv}
DA
volume_up
dance step {substantiv}
EN

dance {substantiv}

volume_up
" I watch dance shows, entertainment shows and programmes with beautiful girls in ".
" Jeg ser udsendelser med dans, shows og flotte piger. "
The joy of our heart is ceased; our dance is turned into mourning.
Vort Hjertes Glæde er borte vor Dans er vendt til Sorg.
I am in a very difficult position, since this dance has started and I am not being fair in the eyes of the other groups.
Jeg er i en vanskelig position, fordi denne dans nu er begyndt, og jeg så ikke kan være retfærdig over for alle sider.
dance
volume_up
bal {et} [gl.dags]
Mr President, Mr President-in-Office, there is a saying which says that if you are at the ball, you must dance.
Hr. formand, hr. formand for Rådet, der er en gammel talemåde, der siger, at når man er til bal, skal man også danse.

Eksempelsætninger "dance" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThis does not in any way mean that we should dance to the tune of the Burmese Government.
Det handler absolut ikke om, at vi skal spille med på den burmesiske regerings vilkår.
EnglishA time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance;
Tid til at græde og Tid til at le Tid til at sørge og Tid til at danse
EnglishThis Parliament makes a great song and dance about democratic control of European institutions.
Parlamentet taler meget om demokratisk kontrol med de europæiske institutioner.
EnglishThey send forth their little ones like a flock, and their children dance.
de slipper deres Drenge ud som Får deres Børneflok boltrer sig ret;
English" I watch dance shows, entertainment shows and programmes with beautiful girls in ".
" Jeg ser udsendelser med dans, shows og flotte piger. "
EnglishMr President, we will be voting for the Regulation, but I will not make a song and dance about it.
Hr. formand, vi vil således stemme for forordningen, men jeg vil ikke holde nogen lovtale her.
EnglishIf there is no danger to health - and there is none - then what is all the song and dance about?
Hvis det ikke er sundhedsskadeligt, og det er det ikke, hvad skal hele det absurde teater så til for?
EnglishThe joy of our heart is ceased; our dance is turned into mourning.
Vort Hjertes Glæde er borte vor Dans er vendt til Sorg.
EnglishThis House will make an almighty song and dance about the proposal that you are preparing.
Vi vil slå et slag i Europa-Parlamentet om dette forslag, som De er ved at forberede, et slag, De sent vil glemme.
EnglishHe does not want to fight, he only wants to dance.
Han ønsker ikke at kæmpe, han ønsker blot at danse.
EnglishMr President, Mr President-in-Office, there is a saying which says that if you are at the ball, you must dance.
Hr. formand, hr. formand for Rådet, der er en gammel talemåde, der siger, at når man er til bal, skal man også danse.
EnglishThis issue is very important in Czech domestic politics and the eurosceptics are making a real song and dance about it.
Emnet spiller en stor rolle i den tjekkiske indenrigspolitik og fremhæves meget kraftigt af EU-skeptiske kræfter.
EnglishI am in a very difficult position, since this dance has started and I am not being fair in the eyes of the other groups.
Jeg er i en vanskelig position, fordi denne dans nu er begyndt, og jeg så ikke kan være retfærdig over for alle sider.
EnglishMr President, no matter how much you try to dance around the issue, the subject of Turkey is bound to be divisive.
Kommissionen har nøje beskrevet, hvor meget der er opnået, og hvad der stadig skal gøres, inden vi når til den sidste forhindring.
EnglishBut it takes two to tango, and the oil industry dropped out of the dance after a while, Commissioner.
Men nu skal der jo to til at danse tango; olieindustrien var den anden partner, og den var kun med til at danse tango et stykke tid, hr. kommissær.
EnglishThe Turkish Government is using criminals from mainland Turkey because the Turkish Cypriots were not prepared to dance to the Turkish tune.
Den tyrkiske regering henter forbrydere fra Tyrkiet, fordi tyrkisk-cyprioterne ikke var til at spænde for den tyrkiske vogn.
EnglishBut wild beasts of the desert shall lie there; and their houses shall be full of doleful creatures; and owls shall dwell there, and satyrs shall dance there.
men Vildkatte lejrer sig der og Husene fyldes med Ugler; der holder Strudsene til og Bukketroldene springer;
EnglishShe was profoundly deaf, but learnt to dance through the rhythm of her feet and went on to dance with the Portuguese National Ballet.
Hun var fuldstændig døv, men lærte at danse gennem rytmen i sine fødder og gik videre til at danse med den portugisiske nationale ballet.
EnglishVarious Members have referred to angels this morning - either to the sex of angels or to how many could dance on the head of a pin.
Forskellige medlemmer har talt om engle her til formiddag - enten om engles køn eller om, hvor mange engle der kan danse på et knappenålshoved.
EnglishThen shall the virgin rejoice in the dance, both young men and old together: for I will turn their mourning into joy, and will comfort them, and make them rejoice from their sorrow.
Da fryder sig Jomfru i Dans Yngling og Olding tilsammen.

"dance genre" dansk oversættelse

dance genre
Danish
  • dans genre
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Synonymer (engelsk) for "dance":

dance
dancing
dance step
English