Engelsk-dansk oversættelse af "date"

EN

"date" dansk oversættelse

volume_up
date {substantiv}
DA
DA

"date" engelsk oversættelse

EN
EN

date {substantiv}

volume_up
1. generel
To set a date now, or even to set a date for a date, is premature.
Det er for tidligt at fastsætte en dato eller endda en dato for denne dato.
To date, the Commission has carried out 69 inspections in all of the Member States.
Kommissionen har til dato foretaget 69 inspektioner i samtlige medlemsstater.
The achievements of European employment strategy to date have been disappointing.
Resultaterne af den europæiske beskæftigelsesstrategi har været skuffende indtil dato.
What transitional arrangements have been agreed to date?
Hvilke overgangsordninger er der hidtil truffet aftale om?
Would it be possible to set another date?
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
There has been no agreement to date on whether or not the European Union should appoint a special representative for Iraq.
Der er endnu ikke indgået en aftale om, hvorvidt EU skal udpege en særlig repræsentant for Irak.
date (også: appointment, rendezvous)
volume_up
rendezvous {et} (aftalt møde)
In Copenhagen, Turkey was given a specific date, and the prospect of the commencement of accession negotiations, subject to its fulfilment of the Copenhagen criteria by that deadline.
Tyrkiet fik en dato for et rendezvous i København med udsigt til, at der kan indledes tiltrædelsesforhandlinger, hvis landet til den tid opfylder Københavnskriterierne.
2. "day"
To set a date now, or even to set a date for a date, is premature.
Det er for tidligt at fastsætte en dato eller endda en dato for denne dato.
To date, the Commission has carried out 69 inspections in all of the Member States.
Kommissionen har til dato foretaget 69 inspektioner i samtlige medlemsstater.
The achievements of European employment strategy to date have been disappointing.
Resultaterne af den europæiske beskæftigelsesstrategi har været skuffende indtil dato.
3. "romantic"
A scoreboard tells people the score; it has to be up-to-date and it has to be clear and visible.
Den fortæller folk, hvordan stillingen er, den skal være up to date og være klar og synlig.
This involves up-to-date training, innovation, research and development, and undoubtedly a more efficient protection of intellectual rights.
Dette indebærer up-to-date uddannelse, innovation, forskning og udvikling og uden tvivl en mere effektiv beskyttelse af intellektuelle rettigheder.
I think it is our task to help bring agricultural production up to date and not cling to old production methods which do not take account of animal welfare.
Jeg mener, det er vores opgave at være med til nu at føre landbrugsproduktionen up to date og ikke hænge fast i gamle produktionsformer, der ikke tager hensyn til dyrenes velfærd.
4. "fruit"
5. "meeting"
What transitional arrangements have been agreed to date?
Hvilke overgangsordninger er der hidtil truffet aftale om?
Would it be possible to set another date?
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
There has been no agreement to date on whether or not the European Union should appoint a special representative for Iraq.
Der er endnu ikke indgået en aftale om, hvorvidt EU skal udpege en særlig repræsentant for Irak.
6. botanik
DA

date {en}

volume_up
date
volume_up
date {substantiv} (romantic)
Den fortæller folk, hvordan stillingen er, den skal være up to date og være klar og synlig.
A scoreboard tells people the score; it has to be up-to-date and it has to be clear and visible.
Dette indebærer up-to-date uddannelse, innovation, forskning og udvikling og uden tvivl en mere effektiv beskyttelse af intellektuelle rettigheder.
This involves up-to-date training, innovation, research and development, and undoubtedly a more efficient protection of intellectual rights.
Jeg mener, det er vores opgave at være med til nu at føre landbrugsproduktionen up to date og ikke hænge fast i gamle produktionsformer, der ikke tager hensyn til dyrenes velfærd.
I think it is our task to help bring agricultural production up to date and not cling to old production methods which do not take account of animal welfare.

Eksempelsætninger "date" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishSince then, European agriculture has been facing its most severe crisis to date.
Siden da har europæisk landbrug befundet sig i den alvorligste krise nogensinde.
EnglishShops can continue to sell food past its sell-by date if irradiation is allowed.
Kassable fødevarer kan fortsat sælges i butikkerne, hvis man tillader bestråling.
EnglishIt is not the case that we have not lived up to our obligations here to date.
Det er ikke sådan, at vi hidtil ikke har opfyldt en forpligtelse på dette område.
EnglishWe know that Member States do not supply up-to-date data if systems are voluntary.
Ved frivillige systemer ved vi, at medlemsstaterne ikke leverer aktuelle data.
EnglishIs there a timetable, is there a target date for getting this directive agreed?
Er der en tidsplan, er der fastsat en dato for vedtagelsen af dette direktiv?
EnglishThe Council decided that any postponement of that date would require unanimity.
Rådet besluttede, at en eventuel udsættelse af denne dato ville kræve enstemmighed.
EnglishThat is fine, but I should not then be blamed at some future date for not working.
Men så bør man ikke på noget tidspunkt beskylde mig for, at jeg ikke arbejder.
EnglishWe want to support it even after that date, but we do need agreement by then.
Vi vil også støtte den efter den dato, men der skal være opnået enighed inden da.
EnglishOur proposals are more up to date than what the Council has now put on the table.
Vi er med vores forslag mere moderne end det, som Rådet nu har lagt frem på bordet!
EnglishIn this context, I would like to draw your attention to the date of 1 January 2002.
I den forbindelse henleder jeg Deres opmærksomhed på datoen den 1. januar 2002.
EnglishIt is true that consultation with Parliament has only come about at a late date.
Det er sandt, at høringen af Europa-Parlamentet skete på et sent tidspunkt.
EnglishThe objective is to gather into one dossier all regulations relating to TSEs to date.
Det er hensigten at samle alle hidtidige bestemmelser vedrørende TSE i én mappe.
EnglishSomething that should contribute to developing cross-border regions is out of date.
Det, der skulle have ført til en grænseoverskridende egnsudvikling kom aldrig.
EnglishThe peoples and cultures of Europe on the contrary have no known date of birth.
Fødselsdatoen for befolkningerne og kulturerne i Europa kendes derimod ikke.
EnglishIt would, however, seem appropriate to mention another date too: 11 September 2001.
Det synes imidlertid passende også at nævne endnu en dato: Den 11. september 2001.
EnglishSince that date, there have been many gross violations of individual rights.
Fra da af har man set mange grove overtrædelser af de individuelle rettigheder.
EnglishYesterday we discussed whether my report should be dealt with at a later date.
I går drøftede vi, om min betænkning skulle behandles på et senere tidspunkt.
EnglishFor this reason, as of the aforesaid date, the following Members are non-attached.
Følgende medlemmer har derfor fået status som løsgængere fra og med førnævnte dato.
EnglishTo date, no such application has been received from the Spanish Government.
Indtil videre har man ikke modtaget en sådan ansøgning fra den spanske regering.
EnglishI will be happy to inform the honourable Member of the outcome at a later date.
Jeg vil så informere det ærede medlem om resultatet på et senere tidspunkt.

"date a girl" dansk oversættelse

date a girl
Danish
  • date en pige
  • dato en pige
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"date a guy" dansk oversættelse

date a guy
Danish
  • date en fyr
  • dato en fyr
Mere chevron_right