Engelsk-dansk oversættelse af "dawn"

EN

"dawn" dansk oversættelse

volume_up
dawn {substantiv}
DA
DA

EN dawn
volume_up
{substantiv}

dawn (også: daybreak)
Whenever night begins in Düsseldorf, we in the Netherlands only fly at dawn and dusk.
Når natten begynder i Düsseldorf, flyver vi i Nederlandene kun ved daggry og i skumringen.
Foreign Minister Shimon Peres called the Fatah document a 'first dawn of a different season, hopefully ' he added,'spring '.
Udenrigsminister Shimon Peres kaldte Fatah-dokumentet et " første daggry i en ny årstid, forhåbentlig " tilføjede han, " forår ".
Contrary to the hysteria and misrepresentation spread by certain sections of the EU press, there is no question of dawn raids on teenagers in their homes.
I modsætning til det hysteri og den fejlfortolkning, som visse dele af pressen i EU har spredt, er der ikke tale om razziaer ved daggry hjemme hos teenagere.
dawn (også: daybreak)
volume_up
gry {et}

Eksempelsætninger "dawn" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe Atlantic Dawn is entitled to fish in European waters under the Irish quotas.
Atlantic Dawn har ret til at fiske i europæiske farvande under irske kvoter.
EnglishThis would be a minimum requirement, I believe, on the dawn of the third millennium.
Jeg mener, det må være et minimum her ved indgangen til det tredje årtusinde.
EnglishTo our great delight, we are also at the dawn of a drastic reform of development policy.
Til vores tilfredshed står vi over for en drastisk reform af udviklingspolitikken.
EnglishIf we fight for this, the day will dawn when truth will also prevail for us in Europe.
Og hvis vi kæmper for det, vil vi også opleve den dag, hvor sandheden sejrer i Europa!
EnglishWe are at the dawn of a new era within the European Union institutions.
Vi står på tærskelen til en ny æra for Den Europæiske Unions institutioner.
EnglishThe other point I wish to make relates to the clause which appears to facilitate the Atlantic Dawn.
Min næste bemærkning omhandler den klausul, som ser ud til at lette Atlantic Dawn.
EnglishThe communication was written in a positive spirit, reflecting the new dawn in our relationship.
Meddelelsen blev skrevet i en positiv ånd og afspejlede vores nye forhold.
EnglishAmsterdam heralds a new dawn in the rights of European citizens.
Amsterdam bebudede en ny begyndelse i forbindelse med de europæiske borgeres rettigheder.
EnglishThe true scale of this economic and ecological disaster is starting to dawn ever more clearly.
Det egentlige omfang af denne økonomiske og økologiske katastrofe bliver mere og mere tydelig.
EnglishI hope that this will also, slowly but surely, dawn on politicians in Turkey.
Det er meningen, at forhandlingerne skal begynde den 3. oktober, og denne betænkning er et vigtigt bidrag hertil.
EnglishThe ban on factory ships such as the ‘ Atlantic Dawn ', for example, is a prerequisite for reaching such an agreement.
Det er eksempelvis en forudsætning, at regulære flydende fabrikker som forbydes.
EnglishSubject: The 'Atlantic Dawn ' and the Mauritanian fishery
Om: Fartøjet " Atlantic Dawn " og det mauretanske fiskeri
EnglishThe Atlantic Dawn and the Veronica are landing in Las Palmas.
Atlantic Dawn og Veronica lander fisk i Las Palmas.
EnglishWhen will it dawn on you that the European economic mess is precisely because of this kind of interference?
Hvornår går det op for Dem, at det europæiske økonomiske rod netop skyldes denne form for indblanding?
EnglishThat would not be the right path to follow; rather it would be something of a false dawn that would feed meaningless illusions.
Det ville være en forkert vej, en slagt flugt fremad, der vil skabe tomme illusioner.
EnglishThe fact is that the Atlantic Dawn was not subsidised by the Community and no Community money is therefore involved.
Der er sådan, at Atlantic Dawn ikke får støtte fra EU, og der er derfor ingen EU-penge med i spillet.
EnglishWe cannot, at the dawn of the information society, sacrifice equal treatment with regard to telecommunications.
Her på tærsklen til informationssamfundet må vi ikke ofre de lige muligheder på telekommunikationsområdet.
EnglishAfter all, crises all over the planet are the predominant issue at the dawn of the twenty-first century.
Desuden er det kriserne over hele jorden, der er det fremherskende spørgsmål ved indgangen til det 21. århundrede.
EnglishBut the Atlantic Dawn has been properly registered, which is why proceedings against the Atlantic Dawn have been suspended.
Men Atlantic Dawn er lovligt registreret, og sagen mod Atlantic Dawn er derfor blevet indstillet.
EnglishNever will it dawn on him that he has eaten GM food.
De har ingen anelse om, at de har spist genmad.