Engelsk-dansk oversættelse af "de facto"

EN

"de facto" dansk oversættelse

DA

"de facto" engelsk oversættelse

EN

de facto {adverbium}

volume_up
de facto
volume_up
de facto {adv.} (i virkeligheden/praksis)
Last year, by adopting the amendment, the House confirmed its de facto admissibility.
I fjor bekræftede Parlamentet de facto antageligheden ved at vedtage ændringsforslaget.
In Afghanistan itself, the Karzai government enjoys de facto power only in Kabul.
I Afghanistan selv hersker Karzai-regeringen de facto kun i Kabul.
It is de facto alluding to the possible hypocrisy and incoherence of the budgetary authorities.
Her henvises der de facto til budgetmyndighedens mulige hykleri og inkohærens.
DA

de facto {adverbium}

volume_up
1. "i virkeligheden/praksis"
de facto
I fjor bekræftede Parlamentet de facto antageligheden ved at vedtage ændringsforslaget.
Last year, by adopting the amendment, the House confirmed its de facto admissibility.
I Afghanistan selv hersker Karzai-regeringen de facto kun i Kabul.
In Afghanistan itself, the Karzai government enjoys de facto power only in Kabul.
Her henvises der de facto til budgetmyndighedens mulige hykleri og inkohærens.
It is de facto alluding to the possible hypocrisy and incoherence of the budgetary authorities.

Eksempelsætninger "de facto" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe have the Scheele report, and we have held a debate on the de facto moratorium.
Vi har Scheele-betænkningen, og vi har haft en debat om de facto-moratoriet.
EnglishWhat counts is the de facto partnership, not the marriage certificate.
Det, der tæller, er det faktisk eksisterende partnerskab og ikke vielsesattesten.
EnglishLast year, by adopting the amendment, the House confirmed its de facto admissibility.
I fjor bekræftede Parlamentet de facto antageligheden ved at vedtage ændringsforslaget.
EnglishThere is thus a serious contradiction between the Union's declared and de facto objectives.
De målsætninger, som Unionen har opstillet og vedtaget, er stærkt modstridende.
EnglishIt will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity.
Det kan dannes gennem konkrete resultater, der først skaber en faktisk solidaritet ".
EnglishSo there is by no means any de facto implementation of the Dayton Agreement.
Gennemførelsen af Dayton-aftalerne er altså ingenlunde en kendsgerning.
EnglishIt is clear that the de facto veto, currently inherent in this procedure, must go.
Det er tydeligt, at det faktiske veto, som nu er indgroet i denne procedure, skal forsvinde.
EnglishAnd yet this is the objective towards which it is leading us de facto.
Det er alligevel dette mål, som Kommissionen rent faktisk fører os hen imod.
EnglishIn Afghanistan itself, the Karzai government enjoys de facto power only in Kabul.
I Afghanistan selv hersker Karzai-regeringen de facto kun i Kabul.
EnglishIt is de facto alluding to the possible hypocrisy and incoherence of the budgetary authorities.
Her henvises der de facto til budgetmyndighedens mulige hykleri og inkohærens.
EnglishIn this way they will gradually become de facto legally binding legal norms.
Herigennem vil der stille og roligt opstå også de facto juridisk forpligtende retlige normer.
EnglishIt will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity ’.
Endelig skal der skabes økonomisk sikkerhed til dækning af dette ansvar.
EnglishThere is a de facto moratorium but no decision has ever been taken to this effect.
I praksis gælder et forbud, men det er aldrig blevet vedtaget.
EnglishThe de facto situation is that these programmes came to an end in 2000.
Den reelle situation er, at disse programmer blev afsluttet i 2000.
EnglishThere are de facto practices that, incidentally, could legitimise this course of action.
Der forekommer i øvrigt de facto-praksis, der kan legitimere det.
EnglishMr Solana has no legitimacy as the EU’ s de facto foreign minister.
Hr. Solana har ingen legitimitet som EU ' s de facto-udenrigsminister.
EnglishWith this Interinstitutional Agreement, the Council would de facto approve the budget for seven years.
Med denne interinstitutionelle aftale vedtager Rådet de facto budgettet for syv år.
EnglishThis provision is a de facto circumvention of the ban on cloning human life forms.
Med denne bestemmelse kommer man faktisk uden om forbudet mod kloning af levende menneskelige organismer.
EnglishDecentralisation must not result in the total de facto abolition of internal financial control.
En decentralisering må ikke de facto føre til, at den interne revision bliver helt afskaffet.
EnglishThis results, de facto, from the fundamentally ambiguous situation in that area.
Det er en de facto-situation, der jo hænger sammen med den lidet klare situation, der hersker i dette område.

Lignende oversættelser "de facto" på dansk

de luxe adjektiv
Danish