Engelsk-dansk oversættelse af "deal"

EN

"deal" dansk oversættelse

volume_up
deal {substantiv}
DA
DA
DA
EN

deal {substantiv}

volume_up
1. generel
For Parliament now to say that a deal is a deal is of course to the point.
Når Parlamentet nu siger, at en aftale er en aftale, er det naturligvis rammende.
The final agreement will be an association agreement not a mere trade deal.
Den endelige aftale bliver en associeringsaftale og ikke kun en handelsaftale.
However, a Doha deal does not preclude bilateral WTO-plus arrangements.
En Doha-aftale udelukker imidlertid ikke bilaterale WTO + -ordninger.
2. business
I hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
Jeg håber ikke, socialdemokraterne vil slå denne handel af med de konservative!
The current financial perspectives are a bad deal for Britain.
De nuværende finansielle overslag repræsenterer en dårlig handel for Storbritannien.
Jeg er rede til at indgå en god handel derom.

Eksempelsætninger "deal" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishWe can only deal with this matter if we deal with it in an international fashion.
Vi kan kun gøre noget ved dette problem, hvis vi handler på internationalt plan.
EnglishI hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
Jeg håber ikke, socialdemokraterne vil slå denne handel af med de konservative!
EnglishWe have come some considerable way already but there is still a great deal to do.
Vi er nået et godt stykke vej allerede, men der er stadig meget, som skal gøres.
EnglishIn-depth action must also be taken to deal with the social aspects of the crisis.
Krisens sociale aspekter bør også være genstand for en omfattende handlingsplan.
EnglishI think that we will need to do a great deal in order to remedy this situation.
Jeg tror, at vi skal gøre en stor indsats for at gøre denne situation god igen.
EnglishToday the Bureau is going to deal with the problems relating to Question Time.
- I henhold til forretningsordenen har jeg ret til at stille tillægsspørgsmålet.
EnglishInadequate road safety costs society and the Member States a great deal of money.
Utilstrækkelig trafiksikkerhed koster samfundet og medlemsstaterne mange penge.
EnglishThe Pensioners ' Party and the pensioners expect a great deal from biotechnology.
Pensionistpartiet og pensionisterne har store forventninger til bioteknologien.
EnglishHowever, we are considering submitting a new proposal to deal with this matter.
Men vi overvejer at forelægge et nyt forslag til regulering af dette spørgsmål.
EnglishOf course, we deal with the transition back to Chinese sovereignty of Hong Kong.
Vi taler naturligvis også om Hong Kongs tilbagevenden til kinesisk overherredømme.
EnglishIt is apparent that she has put in a great deal of effort, commitment and skill.
Det er tydeligt, at hun har lagt stor indsats, engagement og kunnen i opgaven.
EnglishThere is, though, a great deal of work ahead of us, and we have a long way to go.
Men vi har stadigvæk et meget stort stykke arbejde og en lang, lang vej foran os.
EnglishLet me deal in more detail, however, with some of the points that were raised.
Lad mig imidlertid komme lidt nærmere ind på nogle af de punkter, der er berørt.
EnglishGood law exists to deal with the problem of transnationally abducted children.
Der findes gode love vedrørende problemet med børn, der bortføres til udlandet.
EnglishI think that there should be action to deal with this problem at European level.
Jeg mener, at man bør gøre noget for at løse dette problem på europæisk plan.
EnglishWe now know that a Convention achieves a great deal more than the normal IGC.
Vi ved nu, at et konvent opnår langt mere end en almindelig regeringskonference.
EnglishWhat does the Commission plan to do in the future to deal with these incidents?
Hvilke foranstaltninger har Kommissionen planlagt som følge af disse episoder?
EnglishHow do we deal with a regime that is quite blatantly pushing all its boundaries?
Hvordan omgås vi et regime, som på sin side helt åbent afprøver alle grænser?
EnglishWith that in mind, I have decided to allow them to deal with their own consciences.
Med det i tankerne, har jeg besluttet at lade dem klare deres egen samvittighed.
EnglishModern society demands that we move around a great deal in the course of our work.
Det er en del af det moderne samfund, at man er aktiv flere forskellige steder.
Andre ord i vores ordbog