Engelsk-dansk oversættelse af "defect"

EN

"defect" dansk oversættelse

volume_up
defect {substantiv}
EN

defect {substantiv}

volume_up
1. generel
Nevertheless, this report reveals a major defect: it is blatantly federalist in persuasion.
Imidlertid har betænkningen en stor fejl: Dens ånd er åbenlyst føderalistisk.
This is a defect of the debate that scientists still have to put right in the public arena.
Det er en fejl ved denne debat, som forskerne mangler at få rettet op på på den offentlige arena.
Such hereditary diseases are frequently the result of 'genetic defects '.
Disse arvelige sygdomme skyldes ofte især en såkaldt genetisk fejl.
Precisely this defect can prove detrimental to the effectiveness of the Regulation.
Netop denne mangel kan virke meget negativt på ordningens effektivitet.
Both the legal claims for remedying a defect and the terms for claiming on a guarantee are not standard.
Retskravene for afhjælpning af en mangel og betingelserne for at påberåbe sig garantien er ikke ensartede.
Det er en mangel ved det, der er aftalt her.
defect
The slight defect is that it contains a certain number of inaccuracies which have not been removed at the committee stage.
Den lettere skavank er, at det rummer en række unøjagtigheder, som ikke er blevet taget op i Kommissionen.
Babies born within two miles of landfill sites where hazardous waste is dumped are at serious risk of birth defects.
Børn født inden for en tomileradius fra et affaldsdepot, hvor der dumpes farligt affald, er i alvorlig fare for at blive født med forskellige skavanker.
Mr President, ladies and gentlemen, the Commission proposal to the Council of 25 July 2001 on State aid to the coal industry has a certain number of good qualities and one slight defect.
Hr. formand, mine damer og herrer, kære kolleger, Kommissionens forslag til Rådet den 25. juli 2001 om statsstøtte til kulindustrien har en række kvaliteter og en lettere skavank.
2. medicin
The slight defect is that it contains a certain number of inaccuracies which have not been removed at the committee stage.
Den lettere skavank er, at det rummer en række unøjagtigheder, som ikke er blevet taget op i Kommissionen.
Babies born within two miles of landfill sites where hazardous waste is dumped are at serious risk of birth defects.
Børn født inden for en tomileradius fra et affaldsdepot, hvor der dumpes farligt affald, er i alvorlig fare for at blive født med forskellige skavanker.
Mr President, ladies and gentlemen, the Commission proposal to the Council of 25 July 2001 on State aid to the coal industry has a certain number of good qualities and one slight defect.
Hr. formand, mine damer og herrer, kære kolleger, Kommissionens forslag til Rådet den 25. juli 2001 om statsstøtte til kulindustrien har en række kvaliteter og en lettere skavank.
3. psykologi
We are faced with what French Constitutional Council President Pierre Mazeaud feared at the start of the year: a serious defect of consent.
Vi står foran det, som præsidenten for det franske forfatningsråd, Pierre Mazeaud, frygtede ved årets begyndelse, nemlig en alvorlig brist i enigheden.

Eksempelsætninger "defect" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIf the OBD discovers a defect in the exhaust system, the fault must be removed.
Hvis egendiagnosesystemet opdager en defekt i udstødningen, skal skaden udbedres.
EnglishPrecisely this defect can prove detrimental to the effectiveness of the Regulation.
Netop denne mangel kan virke meget negativt på ordningens effektivitet.
EnglishI regard the failure to address this as a defect in the report we are discussing.
Jeg er sikker på, at både formanden og kommissæren er enige i dette.
EnglishNevertheless, this report reveals a major defect: it is blatantly federalist in persuasion.
Imidlertid har betænkningen en stor fejl: Dens ånd er åbenlyst føderalistisk.
EnglishWe regard that as a serious defect of the Commission's proposal.
I denne henseende mener vi altså, at Kommissionens forslag er yderst utilstrækkeligt.
EnglishClearly, the lack of precision in a number of places is also a fundamental defect of this proposal.
En væsentlig manko er ganske givet den præcision, der stadig mangler mange steder.
EnglishVery few Member States wish to introduce this obligation to notify a defect.
De færreste medlemslande ønsker at indføre denne klagepligt.
EnglishThis is a defect of the debate that scientists still have to put right in the public arena.
Det er en fejl ved denne debat, som forskerne mangler at få rettet op på på den offentlige arena.
EnglishHe knows he was responsible for the defect, but acts dumb.
Han ved, at han selv har forårsaget defekten, men han lader, som om det ikke er tilfældet.
EnglishIn addition, there is a procedural defect in that translation into the new languages is not available.
Jeg vil anmode om, at dette punkt trækkes tilbage, og at spørgsmålet henvises til Domstolen.
EnglishLiberalization does have its merits but it is not defect-free.
Liberaliseringen har nok fordele, men den er ikke uden mangler.
EnglishIt was a hidden defect and the people who have been injured have to prove this themselves.
Det var en skjult skade, og de mennesker, som er skadelidte, skal selv dokumentere, at de er blevet skadet.
EnglishI consider that this is a serious defect and that, in principle, it does not befit our legal system.
Jeg tror, det er en alvorlig mangel, og at det i princippet heller ikke passer til vores retssystem.
EnglishBut that is not a defect for us; on the contrary, it is a good idea.
Dette er efter vores opfattelse ikke nogen ulempe.
EnglishRegarding this as a fundamental defect, I have – as I did in December 2003 – voted against the draft Statute.
I dag har Parlamentet stemt om den længe diskuterede statut for Europa-Parlamentets medlemmer.
EnglishRecent cases have clearly illustrated this defect.
I den senere tid har flere tilfælde heraf klart illustreret dette.
EnglishIt is also known that citizens have complained to the Ombudsman about this administrative defect.
Man er jo også klar over, at borgerne har klaget til ombudsmanden over denne administrative uregelmæssighed.
EnglishWe know the technical reasons for it today, we know that the RMVK reactor had an intrinsic design defect.
Vi kender i dag de tekniske grunde, idet vi ved, at RMVK-reaktoren er behæftet med en konstruktionsfejl.
EnglishBoth the legal claims for remedying a defect and the terms for claiming on a guarantee are not standard.
Retskravene for afhjælpning af en mangel og betingelserne for at påberåbe sig garantien er ikke ensartede.
EnglishThis is a system defect which weakens the credibility of the entire European Commission and the search for greater integration.
Det er en systemfejl, som svækker hele Kommissionens og integrationens troværdighed.

"defective gene" dansk oversættelse

defective gene
Danish
  • defekt gen
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Synonymer (engelsk) for "defect":

defect
defective
English