Engelsk-dansk oversættelse af "to defend"

EN

"to defend" dansk oversættelse

DA

EN to defend
volume_up
[defended|defended] {verbum}

to defend (også: to champion)
It is just as stupid to defend a rule that does not work as to defend a stupid rule.
Det er lige så tåbeligt at forsvare en regel, der ikke fungerer, som at forsvare en tåbelig regel.
The Socialist Group will defend the independence of that bank wholeheartedly.
Den Socialdemokratiske Gruppe vil helhjertet forsvare bankens selvstændighed.
It is actually easier to defend the suburbs than it is to defend Morocco.
Det er trods alt lettere at forsvare den nærmeste omegn end Marokko.

Eksempelsætninger "to defend" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI believe it is important that this should be one of the priorities we defend.
Jeg mener, at det er vigtigt, at det er en af de prioriteter, som vi forsvarer.
EnglishIf we do not defend the duty of neutrality, there will be no point to the directive.
Hvis vi ikke værner om neutralitetspligten, fjerner vi formålet med direktivet.
EnglishIt makes no sense to defend a principle and then not apply that principle in practice.
Det nytter ikke noget at gå ind for et princip og så ikke omsætte det detaljeret.
EnglishWe clearly want them to defend and respect the interests of non-EU countries.
Det er klart, at vi ønsker, at man beskytter og respekterer tredjelandes interesser.
EnglishThat is how our democracies must defend themselves, and that is how they will win the day.
Vi kræver initiativer til bekæmpelse af racisme, fremmedhad og diskrimination.
EnglishThis is why we will defend the emission limits proposed by Mr Lange.
Det er derfor, at vi forsvarer de grænseværdier for emissioner, der foreslås af hr.
EnglishThat is why we respect and defend the law - no matter who it applies to.
Derfor respekterer vi denne ret og forsvarer, at den skal gælde for alle.
EnglishI would also defend Morocco against the fishermen plunderers of the EU countries.
Jeg forsvarer også Marokko i kampen mod EU-staternes rovfiskere.
EnglishWho is going to defend these speculators, when nurses and teachers are paying top rates of tax?
Hvem går ind for spekulanter, når sygeplejersker og lærere betaler topskatter?
EnglishIn this area, it is the European project itself that we must defend.
Det er i den forbindelse selve det europæiske projekt, der skal forsvares.
EnglishMr President, does that sort of European Union really defend the interests of the European people?
Er dette en Europæisk Union, hr. formand, der forsvarer europæernes interesser?
EnglishCould women immigrants be provided with services to defend their rights?
Kan indvandrerkvinderne komme til at råde over en instans, der forsvarer deres rettigheder?
EnglishWe too have responsibilities for this world, rooted in the democracy we serve and defend.
Vi har også et ansvar for denne verden, som bunder i det demokrati, vi tjener og forsvarer.
EnglishYou have to follow legal procedure too, allow people the right to defend themselves, and so on.
Man skal også følge nogle retslige procedurer, respektere forsvarets rettigheder osv.
EnglishWe see things from a European point of view, and we want the Council to defend that view.
Vi har et europæisk synspunkt, og det ønsker vi, at Rådet forsvarer.
EnglishThere are many references for it and many reasons to defend it.
Der er tilstrækkeligt med referencer til dette og mange årsager til at beskytte dem.
EnglishI appeal to you, Mr Barroso, to defend the original budget proposal put forward by the Commission.
Vi har forstået det sådan, at hun indtog en anden holdning end Deres i Parlamentet.
EnglishWe defend the doctrine of'security and freedom ', but not of'security instead of freedom '.
Vi forsvarer doktrinen " sikkerhed og frihed ", ikke " sikkerhed på bekostning af frihed ".
EnglishThese efforts are continuing and the Commission will continue to defend the Community interest.
Jeg må imidlertid understrege, at der er grænser for, hvad vi kan opnå.
EnglishThis will give us more power to defend the interests of the elderly throughout Europe.
På denne måde står vi stærkere, når det gælder varetagelsen af de ældres interesser i hele Europa.