Engelsk-dansk oversættelse af "derivative"

EN

"derivative" dansk oversættelse

volume_up
derivative {substantiv}

EN derivative
volume_up
{substantiv}

derivative

Eksempelsætninger "derivative" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe solution is to take out a derivative which pays off if the NASDAQ or CAC 40 falls.
Løsningen er at købe et derivat, der giver penge, hvis NASDAQ eller CAC 40 falder.
EnglishIt is not a low-cost food stuff if it helps to spread BSE and its human derivative.
Det er ikke billigt foder, hvis det er med til at sprede BSE og dets derivater til mennesket.
EnglishMr Purvis justifies the existence of derivative markets with reference to olive production.
I gamle dage blev olivenpriserne stabiliseret gennem aftaler, der blev truffet på forhånd.
EnglishThe market functions on the terms of the greedy, as do investment and the derivative markets.
De nye instrumenter virker på samme måde, som olie presses fra oliven.
EnglishThe Commission will finally need to decide, at the latest four years after the entry into force, whether a derivative will need to be labelled or not.
Kommissionen skal senest fire år efter ikrafttrædelsen træffe afgørelse om, hvorvidt et afledt stof skal angives eller ej.
EnglishThe industry can notify the studies for existing derivative products for a period of nine months after the entry into force of the directive.
Industrien kan indberette undersøgelserne for de eksisterende afledte produkter i en periode på ni måneder efter direktivets ikrafttræden.
EnglishIndustrial companies, large and small, use derivative contracts, for example in metal futures, to service their manufacturing needs.
Både store og små industrivirksomheder anvender derivater, for eksempel futures på metaller, for at dække deres behov i forbindelse med produktionen.
EnglishAt the same time, though, we must note that during the course of the nineties we were dealing with a twenty-five-fold turnover increase in derivative trading such as swaps, options and so on.
Men samtidig må vi bemærke, at vi i løbet af 1990 ' erne i derivathandler som swaps, optioner osv. havde at gøre med 25 gange så stor en omsætning.
EnglishIt is for the manufacturers to provide evidence that the specific allergen derivative they use is not likely to cause an adverse reaction in order to be exempted from indicating it on the label.
Det må være producenterne, der skal forelægge beviser for, at de specifikke allergifremkaldende derivater, de anvender, ikke har bivirkninger, hvis de skal undtages fra mærkningskravet.
EnglishA different product or therapy incorporating or using knowledge of the same gene sequence should be covered by an entirely separate patent and there should be no derivative patenting
Et andet produkt eller en anden behandling, som inkorporerer eller baseres på samme gensekvens, skal dækkes af et fuldstændigt separat patent, og der skal ikke være mulighed for afledt patentering«.
EnglishIncreasing monetary assets and leverage ratios lead to problems with volumes, prices and derivative instruments, and these problems vent themselves in the form of speculation, volatility and crashes.
De voksende formuer og gældsposter giver kvantitative problemer, prisproblemer og problemer med derivative finansielle instrumenter, der udløses i spekulationer, volatiliteter og sammenbrud.