Engelsk-dansk oversættelse af "to devise"

EN

"to devise" dansk oversættelse

EN to devise
volume_up
[devised|devised] {verbum}

to devise (også: to complete, to compose, to produce)
The Member States are called upon to devise their own national strategies for sustainable development.
Medlemslandene opfordres til at udarbejde deres egne nationale strategier for en bæredygtig udvikling.
In my view, the Commission and the Council should devise an assessment process applicable to all Member States equally.
Efter min mening bør Kommissionen og Rådet udarbejde en fælles evalueringsproces for alle medlemsstater.
The EU should devise guidelines governing the quality of the job opportunities which are to be created, whatever that may mean.
EU skal udarbejde retningslinjer for kvaliteten af de arbejdspladser, som skabes, hvad det så end betyder.

Eksempelsætninger "to devise" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe should now devise rules to reduce the use of antibiotics in animal husbandry.
Vi burde nu lave regler for at mindske anvendelsen af antibiotika i dyreopdræt.
EnglishThis is the structural reform that Europe needs and that we will have to devise.
Det er den strukturreform, Europa har brug for, og som vi skal kunne opbygge.
EnglishAs we need to devise a general system, I reject the principle of cofinancing.
Da vi bør finde et generelt system, afviser jeg princippet om samfinansiering.
EnglishPerhaps in that way we can devise a Development Round generally worthy of the name.
Måske kan vi på den måde udforme en udviklingsrunde, der virkelig svarer til sit navn.
EnglishHe shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.
Den der stirrer har Rænker for; knibes Læberne sammen har man fuldbyrdet ondt.
EnglishWe no longer have any need for elected representatives to devise the right policy mix.
Vi har ikke længere brug for folkevalgte til at lave det rette policy mix.
EnglishIt would indeed be a good thing for the Union to devise a common strategy in this area.
Det ville faktisk være godt, hvis Unionen udviklede en fælles strategi på dette område.
EnglishDevise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.
Tænk ikke på ondt mod din Næste når han tillidsfuldt bor i din Nærhed.
EnglishThe EDMC has now undertaken to devise a common method for compiling statistics.
Nu har EMCDDA forpligtet sig til at indføre en fælles metode til sammenligning af statistikker.
EnglishWe also need to devise a common policy and to take measures jointly.
Men det ville være godt, hvis vi - inden vi går i gang - bliver enige om en overskrift.
EnglishThirdly, gradually devise target dates for each candidate country.
For det tredje, udarbejd efterhånden en endelig dato for hvert ansøgerland.
EnglishAnd to devise curious works, to work in gold, and in silver, and in brass,
til at udtænke Kunstværker og til at arbejde i Guld Sølv og Kobber
EnglishThe Commission and the European Investment Bank must devise a method for achieving this.
Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank må i fællesskab fastlægge en fremgangsmåde her.
EnglishWe have to devise new methods to keep young people in rural areas.
Vi er nødt til at opstille nye metoder til at holde de unge mennesker i landdistrikterne.
EnglishTo devise cunning works, to work in gold, and in silver, and in brass,
til at udtænke Kunstværker og til at arbejde i Guld Sølv og Kobber
EnglishAll that hate me whisper together against me: against me do they devise my hurt.
Kommer en i Besøg så fører han hyklerisk Tale hans Hjerte samler på ondt og så går han bort og taler derom.
EnglishLet us now instead devise a new treaty that emphasises the EU’ s intergovernmental cooperation.
Lad os nu i stedet skabe en ny traktat, som lægger vægt på EU ' s mellemstatslige samarbejde.
EnglishIt is important for us to devise a road tax based on how much pollution is caused by cars.
Det er vigtigt, at vi indfører en køretøjsafgift, som er baseret på, hvor meget bilerne forurener.
EnglishTo that end we shall have to devise a new structure for the awarding of grants.
Her skal vi også overveje en ny formidlingsstruktur.
EnglishWe now have the opportunity to devise a very strong piece of legislation.
Vi har nu mulighed for at lave en meget stærk lovgivning.