Engelsk-dansk oversættelse af "devotion"

EN

"devotion" dansk oversættelse

volume_up
to devote oneself to {tr.vb.} [eksempel]
EN

devotion {kun ental}

volume_up
devotion (også: attachment)
The Presidency will serve that ideal with commitment and devotion.
Formandskabet vil leve op til dette ideal med engagement og hengivenhed.
Nationalism is also the devotion to and the defence of the nation state.
Og nationalisme er også hengivenhed og forsvar af staten som nation.
What determines whether or not a child will develop and flourish is the parents’ love and devotion, not their sexual orientation.
Det, der er afgørende for et barns trivsel, er kærlighed og hengivenhed fra forældrenes side, og ikke seksuel orientering.
devotion

Eksempelsætninger "devotion" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishFor these individuals, devotion to the health sector is both a service and a calling.
For disse mennesker er engagementet i sundhedssektoren både et arbejde og et kald.
EnglishYet again we see the European Union's devotion to the interests of big business.
Endnu en gang ser man EU ' s hang til at tjene storkapitalen.
EnglishNationalism is also the devotion to and the defence of the nation state.
Og nationalisme er også hengivenhed og forsvar af staten som nation.
EnglishThe Presidency will serve that ideal with commitment and devotion.
Formandskabet vil leve op til dette ideal med engagement og hengivenhed.
EnglishYou have shown that there are no small groups, only men and women with a devotion to duty.
Det nuværende Europa-Parlament har tre gange afvist aftalen mellem Europa og USA om PNR-oplysninger.
EnglishWhat has he achieved with his dog-like devotion to George Bush?
Hvad har han opnået med sin hundeagtige beundring for George Bush?
EnglishIn the light of the events of the past few weeks, I therefore find Europe's devotion to the UN painfully hollow.
I lyset af begivenhederne i de forløbne uger synes jeg derfor, at den europæiske tilknytning til FN er pinligt løs.
EnglishIf I may say so, I have long been aware of Mr Schüssel ’ s intelligence and of his devotion to the European cause.
Jeg vil gerne have lov til at sige, at jeg personligt længe har kendt kansler Schüssels begavelse og hans europæiske sind.
EnglishWhat determines whether or not a child will develop and flourish is the parents’ love and devotion, not their sexual orientation.
Det, der er afgørende for et barns trivsel, er kærlighed og hengivenhed fra forældrenes side, og ikke seksuel orientering.
EnglishI have had reports from users of the system of an improved devotion to duty on the part of customs officials - morale has gone up.
Jeg har modtaget beretninger fra brugere af systemet om en større pligttroskab fra toldembedsmændenes side - moralen er blevet bedre.
EnglishThe strategy also stresses the ecological role of rural areas and the devotion to agricultural methods which favour biodiversity.
Strategien peger ligeledes på landdistrikternes økologiske rolle og hengivenhed over for landbrugsmetoder, der begunstiger biodiversitet.
EnglishThese are just some measures that we need to decide on jointly and not just decide on, but also apply with religious devotion.
Det er nogle foranstaltninger, som vi bør træffe en fælles beslutning om, og vi skal ikke kun træffe beslutning, men også gennemføre dem med liv og sjæl.
EnglishMr President, I should like to congratulate Mrs Wemheuer on her devotion to her task of preparing the report she has presented to us today.
Hr. formand, jeg vil gerne takke kollega Wemheuer for den entusiasme, hun har lagt for dagen under udarbejdelsen af den betænkning, som hun nu forelægger os.
EnglishYou know, or perhaps you do not know, that for nine years I have been trying to make something of the topical and urgent subjects debate, not a half-hearted attempt, but with my full devotion.
De ved, eller De ved det ikke, men jeg har i 9 år forsøgt at gøre noget ud af den aktuelle debat, ikke bare sådan, men med hjerte og sjæl.

Synonymer (engelsk) for "devotion":

devotion