Engelsk-dansk oversættelse af "discard"

EN

"discard" dansk oversættelse

volume_up
discard {substantiv}
DA
EN

discard {substantiv}

volume_up
discard (også: trash, scum, outcast)

Eksempelsætninger "discard" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThere are also amendments that would discard the whole of Parliament's proposal.
Der er også stillet ændringsforslag om at forkaste hele Parlamentets forslag.
EnglishIf you're not sure about the contents of the download, click Discard instead.
Hvis du ikke er sikker på indholdet af downloadet, skal du i stedet klikke påKassér.
EnglishEvery year, we discard a huge amount of cars which contain many dangerous substances.
Vi udrangerer hvert år overordentligt mange biler med mange farlige stoffer.
EnglishThe Spanish Government may accept our view but it may also discard it.
Den spanske regering kan rette sig efter det, men den kan også forkaste det.
EnglishWe shall only be landing 25 000 tonnes of djaboï as a by-catch, so as not to discard it.
Vi fisker kun djaboi med indtil 25.000 tons som en accessorisk fangst for ikke at kaste den over bord igen.
EnglishDiscard problems, for example, vary from country to country.
Problemerne med genudsætning varierer f.eks. fra land til land.
EnglishI hope that the Commission does not immediately discard 20 of Mr Camisón's 28 amendments, but we shall wait and see.
Jeg håber, at Kommissionen ikke igen forkaster 20 af de 28 ændringsforslag fra hr.
EnglishHealthy waste products from the abattoir are valuable providers of protein which we should not discard.
Slagteriaffald, som kan anvendes til fødevarer, er en værdifuld proteinkilde, som vi ikke bør give afkald på.
EnglishIt will take time to carry out these reforms and therefore I would discard any short term prognosis.
Det tager tid at gennemføre disse reformer, og derfor ville jeg lægge enhver form for kortsigtede prognoser bort.
EnglishWe do not want to discard the article but reshape it.
EnglishWhen it is caught as by-catch, fishermen are forced to discard splendid cod caught in quantities over and above given quotas.
Den har i umindelige tider været forbudt på Azorerne, hvor den aldrig har været praktiseret før.
EnglishNevertheless, discard is not only about juvenile catches but is also about the harm done to fish stocks.
Ikke desto mindre handler overbordkastning ikke kun om fangst af fiskeyngel, men også om den skade, fiskebestande lider.
EnglishMore and more components of what we throw out and discard are given a second, or third, lease of life.
Der er brug for store mængder for at kunne forarbejde affald fornuftigt, og det skal have et vist omfang for at kunne forarbejdes rentabelt.
EnglishThe report highlights the need for further studies on discard and its biological, marine and economic consequences.
Betænkningen fremhæver behovet for yderligere undersøgelser af overbordkastning samt de biologiske, marine og økonomiske konsekvenser.
EnglishDecisions and objectives of the recovery plans cannot discard the social and economic consequences which they may have.
I de beslutninger og målsætninger, der indgår i genopbygningsplanerne, kan der ikke ses bort fra de sociale og økonomiske konsekvenser.
EnglishObviously there should be no deliberate over-fishing but this would encourage fishermen to observe the no-discard rule.
Der bør naturligvis ikke foregå forsætligt overfiskeri, men dette ville opfordre fiskerne til at overholde forbuddet mod overbordkastning.
EnglishIn many Member States, employers have been far too ready to discard older workers by means of systematic early retirement.
I mange medlemsstater har man tidligere alt for letfærdigt organiseret udstødning af ældre arbejdstagere ved hjælp af en førtidspension.
EnglishIt shows that the Union is currently working with other international organisations to deal with the discard problem.
Det viser, at Unionen på nuværende tidspunkt samarbejder med andre internationale organisationer med henblik på at løse problemet med overbordkastning.
EnglishIf we do not do something about the catching of black fish, the catching of juveniles, the discard rate, we will not have a fishing industry.
Hvis vi ikke gør noget ved fangsten af sortfisk, fangsten af fiskebestandenes yngel, udsmidsraten, vil vi ikke have nogen fiskeindustri.
EnglishMadam President, the EPP Group welcomes this initiative particularly because it is the first initiative on discard tabled by the European Union.
Fru formand, PPE-gruppen bifalder dette initiativ, især fordi det er det første initiativ om overbordkastning, der er fremsat af Den Europæiske Union.

Synonymer (engelsk) for "discard":

discard