Engelsk-dansk oversættelse af "drop"

EN

"drop" dansk oversættelse

volume_up
drop {substantiv}
DA
DA

"drop" engelsk oversættelse

EN

drop {substantiv}

volume_up
1. "of liquid"
On hearing that a drop of petrol costs nothing, he asks for a full tank.
Da han hører, at en dråbe benzin ikke koster noget, beder han om en fuld tank.
We have to be clear that these subsidies are only a drop in the ocean.
Vi skal være klar over, at disse støttebeløb kun er en dråbe i havet.
We do have the Leader initiative, but that is only a drop in the ocean.
Vi har ganske vist fået fællesskabsinitiativet Leader, men det er kun en dråbe i havet.
DA

drop {et}

volume_up
1. medicin
drop
volume_up
drip {substantiv}
Landet befinder sig i en situation, der ligner Bosnien-Hercegovinas, Albanien hænger med andre ord i Den Europæiske Unions drop.
Its situation is similar to that of Bosnia-Herzegovina; in other words, Albania has to be financially drip-fed by the European Union.
drop

Eksempelsætninger "drop" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishClear your recent locations by touching Clear all in the Locations drop-down menu.
Ryd dine seneste placeringer ved at trykke på Ryd alle i rullemenuen Placeringer.
EnglishToday, the drop in world cereal stocks is threatening the planet's food safety.
I dag truer reduktionen af verdens kornlagre planetens levnedsmiddelforsyning.
EnglishCompared to the legislative machinery as a whole, it is only a drop in the ocean.
I forhold til den samlede lovgivningsproduktion er det kun en dråbe i havet.
EnglishDespite satisfactory economic growth, the drop in unemployment is stagnating.
På trods af den tilfredsstillende økonomiske vækst stagnerer faldet i arbejdsløshed.
EnglishThe 50 000 tickets that you mentioned, Commissioner, these are a drop in the ocean.
Men de 50.000 billetter, som de taler om, hr. kommisær, er en dråbe i havet.
EnglishIn France, in particular, we are seeing a worrying drop in the number of researchers.
Bl.a. i Frankrig konstaterer vi et foruroligende fald i antallet af forskere.
EnglishThe drop will perhaps not be as much as the 18 points I mentioned earlier.
Måske bliver faldet mere moderat end de 18 procentpoint, jeg nævnte for lidt siden.
EnglishClick the Share button and select your desired sharing service from the drop-down menu.
Klik på knappen Deling, og vælg den foretrukne delingstjeneste i rullemenuen.
EnglishEven that compromise is no kind of triumph, but rather no more than a drop in the ocean.
Heller ikke det kan man kalde et vellykket kompromis, det er kun en dråbe i havet.
EnglishOn hearing that a drop of petrol costs nothing, he asks for a full tank.
Da han hører, at en dråbe benzin ikke koster noget, beder han om en fuld tank.
EnglishWe are already doing this, though our efforts are a mere drop in the ocean.
Der sker fremskridt, selv om vi ved, at fremskridtene er meget begrænsede.
EnglishAnyone seeking to drop this condition is putting a match to the entire package.
Den, der ønsker at tage den ud, sætter også ild til den samlede pakke!
EnglishThey have done so in the past and will do so again if we drop our guard.
Det har de gjort tidligere, og det vil de gøre igen, hvis ikke vi passer på.
EnglishFor the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:
Thi af Honning drypper den fremmedes Læber glattere end Olie er hendes Gane;
EnglishThis drop-out rate corresponds exactly to the increase in agricultural productivity.
Det er præcis en nedlæggelsesrate, der svarer til udviklingen i landbrugets produktivitet.
EnglishThou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness.
du vander dets Furer jævner knoldene bløder det med Regn velsigner dets Sæd.
EnglishI will add another drop of water so that you do not open the champagne too soon.
Jeg vil lige dryppe lidt malurt i bægeret, for at De ikke skal trække champagnen op for tidligt.
EnglishWe do have the Leader initiative, but that is only a drop in the ocean.
Vi har ganske vist fået fællesskabsinitiativet Leader, men det er kun en dråbe i havet.
EnglishThis is still a sharp drop compared to the 0.33 % of the early '90s.
Det er et betydeligt fald sammenlignet med de 0,33 % i starten af 90 ' erne.
EnglishHow can we then come up with a 5 % drop in the intervention price?
Hvordan kan vi så overhovedet nøjes med at nedsætte interventionspriserne med 5 %?

"drop a glove" dansk oversættelse

drop a glove
Danish
  • drop en handske
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"drop dead gorgeous" dansk oversættelse

drop dead gorgeous
Danish
  • drop dead gorgeous
  • drop døde smukke
Mere chevron_right