Engelsk-dansk oversættelse af "during"

EN

"during" dansk oversættelse

DA
EN

during {adverbium}

volume_up
However, its importance has become evident, especially during the course of this year.
Dets betydning er imidlertid blevet understreget, navnlig i løbet af i år.
But this proposal was removed during discussions in the Council of Ministers.
Dette afsnit lod man imidlertid udgå under forhandlingerne i Rådet.
However, during the Maastricht Treaty phase they never resulted in a proper procedure.
Under Maastricht-traktaten førte det imidlertid aldrig til en ordnet fremgangsmåde.

Eksempelsætninger "during" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishIn that regard I expect us to give a very clear signal during the vote tomorrow.
Her forventer jeg, at vi i morgen under afstemningen sender et helt klart signal.
EnglishMr Cohn-Bendit spoke of a vacuum of achievements during the British Presidency.
Hr. Cohn-Bendit talte om de manglende resultater under det britiske formandskab.
EnglishOur aim is for the first agreements to be signed during the course of this year.
Vores mål er, at de første aftaler bliver underskrevet i løbet af indeværende år.
EnglishDuring the twentieth century it often had to be said that town air makes you ill.
I det tyvende århundrede har man ofte været nødt til at sige, at byluft gør syg.
EnglishThere can be no more important time to oppose than during an election campaign.
Der er næppe noget vigtigere tidspunkt at opponere på end under en valgkampagne.
EnglishDuring these eight years of practical application we have learnt various lessons.
I disse otte år, hvor den har fundet praktisk anvendelse, har vi lært mange ting.
EnglishI am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Jeg er sikker på, at vi alle havde givtig litteratur med os på vores sommerferie.
EnglishBut I believe we will manage to agree on many points during the vote tomorrow.
Jeg tror dog, at vi i morgen under afstemningen kan blive enige på mange punkter.
EnglishDuring the work on BSE Mrs Bonino took a very steadfast and positive approach.
Fru Bonino har under arbejdet med BSE udvist stor standhaftighed og gode evner.
EnglishI see it as a good start that we are able, today, to discuss it during the day.
Jeg mener, at det er en god start, at vi kan diskutere det i løbet af dagen i dag.
EnglishWhat shall we say to our citizens during the European elections in a year's time?
Hvad skal vi sige til vores borgere ved næste års valg til Europa-Parlamentet?
EnglishNow - during this presidency - is your golden opportunity to take initiatives.
Her er Deres store chance for at tage et initiativ under det svenske formandskab.
EnglishI hope during our presidency we will be able to contribute in some way to that.
Jeg håber, at vi under vort formandskab i nogen måde vil kunne bidrage hertil.
EnglishI would now like to pass on the central message given during these commemorations.
Jeg ønsker nu at videregive det vigtige budskab fra disse mindehøjtideligheder.
EnglishA great many decisions are made during these meetings of rather doubtful status.
Der træffes også en del beslutninger med lidt tvivlsom status på disse møder.
EnglishI just wish to refer briefly to the three main points I noted during the debate.
Jeg vil ganske kort omtale de tre ting, jeg bed mærke i under forhandlingen.
EnglishI believe we must follow the agenda with the calm habitual during this sitting.
Jeg mener, at vi skal følge dagsordenen med sædvanlig ro og orden under dette møde.
EnglishDuring this period can we sacrifice our defence on the altar of unfounded fears?
Kan man i al den tid ofre vores forsvar på grund af en ikke-bekræftet tvivl?
EnglishMr President, I just wanted to say to Mrs Pack that this happens during votes.
Hr. formand, jeg vil bare sige til fru Pack, at sådan noget sker ved afstemninger.
EnglishI believe we will have the opportunity to discuss this during tomorrow's sitting.
Jeg mener, at vi får lejlighed til at behandle dette punkt på plenarmødet i morgen.