Engelsk-dansk oversættelse af "e.g."

EN

"e.g." dansk oversættelse

volume_up
e.g. [forkortelse]
DA

EN e.g.
volume_up
[forkortelse]

e.g.
volume_up
f.eks. [fork.]
You can enter hostnames and IP addresses, as well as specific domain masks (e.g.
Du kan indtaste værtsnavne og IP-adresser samt bestemte domænemasker (indtast f.eks. [*.]google.com
If the box lists something other than "Google Chrome" (e.g. "Chromium"), then this error is expected.
Hvis vinduet angiver noget andet end "Google Chrome" (f.eks. "Chromium"), er denne fejl forventet.
The network administrator can adjust the DNS configuration for any Google domain (e.g.
Netværksadministratoren kan justere DNS-konfigurationen for et hvilket som helst Google-domæne (f.eks. www.google.com)

Synonymer (engelsk) for "e.g.":

e.g.

Eksempelsætninger "e.g." på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWhere did the fixed furniture come from, e.g. kitchen cabinets?
Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx køkkenskabe?
EnglishStep 1:Enter the URL of yourwebsite.Website URL: *(e.g.
Det gør vores automatiske taggingsfunktion for dig.
EnglishAt the time in Sweden we had practically full employment, e. g. only 2 percent unemployment, among the population as a whole.
Dengang var der blandt den svenske befolkning som helhed så godt som fuld beskæftigelse, dvs. en arbejdsløshed på 2 procent.
EnglishHere are a few ways you might recognize these messages:They ask you to provide your username and password or other personal information (e.g.
Selvom meddelelsen ser ud til at komme fra en reel kilde eller indeholder en officielt udseende webside, skal du være forsigtig.
EnglishHowever, while we can process HTML, PDF, and Flash files, we have a more difficult time understanding (e.g.
Vi kan godt bearbejde HTML-, PDF- og Flash-filer, men vi har dog sværere ved at tolke (og dermed gennemgå og indeksere) andre multimedieformater, såsom Silverlight.
EnglishApplications of biotechnology, for example genetic technology, are used in medicine to help people, e. g. cancer patients.
Bioteknologiske applikationer, som for eksempel genteknologi bruges blandt andet inden for lægevidenskaben, herunder til behandling af kræftpatienter.
EnglishIn recent years, we have also seen similar, but less extensive, accidents involving collapsing mine dams, e. g. in Northern Sweden and in Wales.
Vi har i de seneste år også set lignende, om end mindre omfattende ulykker med minedæmninger, der er brudt sammen, bl.a. i Nordsverige og i Wales.
EnglishDistance from one location: This option is best for users who are willing to travel a certain distance from a central location, e.g. 15 miles from Sewickley, PA.
Hvis du vil gøre din virksomhedsadresse privat, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for 'Vis ikke min virksomhedsadresse i fortegnelsen på Maps'.
EnglishEveryone says the same, that interstate cooperation, e. g. the Third Pillar, is not working, that it is not sufficiently effective and that it must be abolished.
Alle påstår, at det mellemstatslige samarbejde, dvs. søjle 3, ikke fungerer, at det ikke er tilstrækkelig effektivt, og at det derfor må afskaffes.
EnglishPublic institutions, e. g. local and national governments, and the European institutions themselves are amongst the worst late and slow payers.
Jo, fordi offentlige institutioner, det vil sige lokale og nationale myndigheder såvel som de europæiske institutioner selv, er blandt de værste sene og langsomme betalere.
EnglishWe have voted for the report in spite of the fact that it contains a number of well-known federalist ideas, e. g. on monetary union, to which we are opposed.
Vi har stemt for beslutningsforslaget, selvom det indeholder en række velkendte føderalistiske anskuelser, bl.a. om en monetær union, som vi er modstandere af.
EnglishThey may only refute remarks made during the debate concerning them personally, e. g. opinions attributed to them and/ or rectify their, own declarations.
Han kan alene tilbagevise enten udtalelser, som er faldet om hans egen person under forhandlingen, eller meninger, som tillægges ham og / eller korrigere egne udtalelser.
EnglishHowever, in some cases, the periods for the granting of aid are stipulated, e. g. in the case of the extra cost of the maritime transport of petroleum products.
Der er dog i visse tilfælde nævnt nogle perioder for ydelse af støtte såsom for eksempel i forbindelse med de yderligere omkostninger for søtransport af olieprodukter.
EnglishIf we are asked to explain things - e. g. why something was done or was left undone - we are always available to you, to the Ombudsman and to other people as well.
Hvis vi bliver bedt om at forklare ting - det vil sige, hvorfor noget er blevet gjort eller ikke gjort - så er vi altid til rådighed for Dem og ombudsmanden og også for andre.
EnglishThere is strong evidence that human rights are extensively violated, e. g. summary executions, torture, rape and other harassment of women, assault and battery of prisoners, etc.
Der foreligger sikre beviser for omfattende menneskerettighedskrænkelser, bl.a. summariske henrettelser, tortur, voldtægt og anden mishandling af kvinder, mishandling af tilbageholdte m.v.