EN

to engage [engaged|engaged] {verbum}

volume_up
to engage
The European Union must engage vigorously in the political dialogue.
EU må engagere sig i den politiske dialog med stor beslutsomhed.
We cannot engage in a bilateral process with each Member State.
Vi kan ikke engagere os i en bilateral proces med hvert enkelt medlemsland.
Sport is an excellent way to engage people in their communities.
Idræt er en glimrende måde at engagere folk på.
to engage
Provisions such as domestic treatment and bans on conditions cut companies which, for example, prefer to employ women or engage in environmentally sound production, out of the running.
Bestemmelser som behandling af indlændinge og forbud mod påbud betyder, at f.eks. firmaer, som fortrinsvis vil ansætte kvinder eller producere miljøvenligt, bliver hægtet af.
to engage (også: to occupy)
Are we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?
Skal vi sige til landbrugerne, at de ikke kan beskæftige sig med dette lovlige erhverv?
Hvis De støtter dem, vil vi beskæftige os med Dem.
As the rapporteur rightly acknowledges, the European Union does not have competence to engage in health care delivery.
Som ordføreren med rette erkender, har EU ikke kompetence til at beskæftige sig med anliggender vedrørende sundhedspleje.

Eksempelsætninger "to engage" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishGlobalisation offers benefits to all countries that engage in the world economy.
Globaliseringen giver fordele for alle lande, som involveres i verdensøkonomien.
EnglishAnd a society which does not engage in organized research is on the way to decline.
Et samfund, som ikke forsker organiseret, begiver sig ud på tilbageskridtets vej.
EnglishTo that extent most of the services engage in espionage in the economic domain.
I denne forstand driver de fleste efterretningstjenester økonomisk spionage.
EnglishMore importantly, however, it was necessary to engage with the fundamentalists.
Vi samarbejdede med ekstremisterne, og det vil jeg illustrere med en lille historie.
EnglishHomosexuals might only pose a risk when they engage in unsafe sexual practices.
Homoseksuelle ville kun udgøre en risiko, hvis de har risikable seksuelle kontakter.
EnglishThe PPE is prepared to engage in constructive cooperation with the other groups.
PPE-Gruppen er parat til et konstruktivt samarbejde med de andre grupper.
EnglishWe need to engage and create the participatory functioning of the EU institutions.
Vi har brug for at inddrage og sørge for opgavefordelingen mellem EU-institutionerne.
EnglishFor this reason I am willing to engage in dialogue, but on the basis of shared data.
Derfor er jeg villig til at føre en dialog, men på grundlag af de samme oplysninger.
EnglishThis is where willingness to engage in ex-post coordination is not enough.
Viljen til en ex-post-koordinering er ikke tilstrækkelig i denne forbindelse.
EnglishAre we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?
Skal vi sige til landbrugerne, at de ikke kan beskæftige sig med dette lovlige erhverv?
EnglishI have encountered some good arguments and we are always ready to engage in those.
Jeg har været ude for nogle gode argumenter, og dem er vi altid parat til at lytte til.
EnglishWe must also use this period of reflection to engage in a dialogue with citizens.
Vi må også bruge denne tænkepause til at indlede en dialog med borgerne.
EnglishIt is important that we engage in a positive and constructive relationship with China.
Det er vigtigt, at vi indleder et positivt og konstruktivt forhold til Kina.
EnglishIn my opinion, Mr Bowe has made a very valiant effort to engage in damage limitation here.
Hr. Bowe har efter min mening gjort et stort forsøg på at begrænse skaderne her.
EnglishWe should instead criticise the Commission if it does not engage in proper administration.
Vi skal i stedet kritisere Kommissionen, hvis den ikke administrerer ordentligt.
EnglishThere must be a great readiness to engage in continued operations of this kind.
Paratheden til fortsat at yde en indsats af denne type skal være stor.
Englishthe loosening up of procedures, making it possible to engage in enhanced cooperation;
større fleksibilitet i procedurerne med henblik på et styrket samarbejde;
EnglishWhen we talk policies nowadays, we engage in a process of convergence.
Når vi diskuterer politik nu til dags, engagerer vi os i en konvergensproces.
EnglishNonetheless it is essential that all political forces engage rapidly in peace negotiations.
Det er dog vigtigt, at alle politiske kræfter hurtigt indleder fredsforhandlinger.
EnglishWe cannot continue to engage in ‘ pretend negotiations ’ with Iran in this way.
Ressourcerne fra Barcelona-processen burde anvendes meget mere målrettet på netop demokrati.