Engelsk-dansk oversættelse af "to ensue"

EN

"to ensue" dansk oversættelse

DA

EN to ensue
volume_up
[ensued|ensued] {verbum}

to ensue (også: to follow, to trail)
All social life is disrupted and often financial and legal problems ensue.
Hele deres sociale liv går i opløsning og ofte følger også økonomiske og juridiske problemer.
Firstly, we expect clear statements from the Commission about regular and early reports, so that further steps can ensue.
For det første forventer vi klare udtalelser fra Kommissionen til støtte for regelmæssige, tidlige rapporter, for at der kan følge yderligere skridt.
The ever-increasing volume of traffic on our roads brings with it an increase in the number of road traffic accidents and the human tragedies that ensue.
Den stadig tættere trafik på vores veje medfører også et stigende antal trafikulykker med menneskelige tragedier til følge.

Eksempelsætninger "to ensue" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishDid they not know that only a bloodbath could only ever ensue as a result?
Var Ministerrådet ikke klar over, at dette nødvendigvis måtte føre til et blodbad?
EnglishI wish you good luck in Gothenburg, and I hope that a convention will ensue.
Jeg ønsker Dem held og lykke i Göteborg, og jeg håber, at det resulterer i en forsamling.
EnglishIf, on top of this, the fittest constitute the minority, then conflicts are bound to ensue.
Når den stærkeste tilmed udgør et mindretal, kan konflikter ikke udeblive.
EnglishFor that reason it has an immense responsibility to prevent any adverse effects which might ensue.
Derfor har den også et exceptionelt stort ansvar for at forhindre bivirkningerne.
EnglishA total of 10 % is being cut from Latin American bananas, and still more problems will ensue.
I alt fjernes 10 % af de latinamerikanske bananer, og det vil give endnu flere problemer.
EnglishLet him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it!
han vende sig fra ondt og gøre godt; han søge Fred og jage efter den!
EnglishThen an appeal to enforce a total ban will rightly ensue.
Så vil man med rette opfordre til opretholdelsen af det totale forbud.
EnglishThe tax competition should ensue from different tax rates.
Skattekonkurrencen skal være resultatet af forskellige skattesatser.
EnglishOne last word on the discussion which may ensue on the need to maintain statistics on the subject.
Til slut en bemærkning om den diskussion, der kunne indledes om nødvendigheden af at føre statistikker på området.
EnglishTrue peace and justice do not ensue from people.
Virkelig fred og retfærdighed kommer ikke fra mennesker.
EnglishIf everyone has to fight for a job, a place in education or house, a battle of interests will ensue.
Hvis alle skal kæmpe for en arbejdsplads, et uddannelsessted eller en bolig, skabes der en interessestrid mellem grupper.
EnglishThose who are burying their heads in the sand had better recognise that, or more tragedy will ensue.
De personer, der har nægtet at se sandheden i øjnene, bør erkende realiteterne, ellers vil situationen forværres yderligere.
EnglishAt the outset of a potential invasion, however precise the operation is, massive collateral damage will ensue.
I begyndelsen af en mulig invasion vil der, uanset hvor præcis operationen er, være betydelige tab på begge sider.
EnglishMany of us have been involved in trying to find some way out of the planetary catastrophe that could ensue.
Mange af os har engageret os i forsøget på at finde en vej ud af den verdensomspændende katastrofe, som de kunne resultere i.
EnglishThis last is important because no punitive consequences ensue in the case of divergence from any other of the criteria.
Sidstnævnte er også vigtigt, idet afvigelsen fra de øvrige kriterier ikke medfører konsekvenser i form af strafrenter.
EnglishNor should we disregard the possible legal consequences of some of the amendments and the demands for compensation which might ensue.
Vi må heller ikke ignorere de mulige retlige konsekvenser og eventuelle skadeserstatningskrav i flere ændringsforslag.
EnglishThe Aviation Safety Agency is our second agency in the transport sector; a third for the railways and rail safety will ensue.
Luftfartssikkerhedsagenturet er det andet agentur på trafikområdet, der skal komme et tredje på jernbaneområdet og på jernbanesikkerhedsområdet.
EnglishDisputes are bound to ensue, and this at a time when the whole of Europe is engaged in debating the European Constitution and voting on it.
De sidstnævnte kan udmærket føle sig snydt, fordi man flytter målstolperne midt under kampen, hvilket var tilfældet for budgettet.
EnglishI think everyone in this Chamber is aware of the political consequences which would ensue if discharge were denied under the present circumstances.
Jeg tror, at alle i salen er klar over, hvilke politiske konsekvenser det ville have, hvis dechargen blev nægtet under de nuværende omstændigheder.
EnglishIn this way we can avoid the market disruption which would ensue in the 2000/ 2001 financial year if the level of the aid was not settled by 1 August.
På den måde kan vi undgå problemer på markedet, der ellers ville optræde i produktionsåret 2000 / 2001, hvis støttens størrelse ikke ligger fast inden 1. august.