Engelsk-dansk oversættelse af "fall"

EN

"fall" dansk oversættelse

volume_up
fall {substantiv}
EN

fall {substantiv}

volume_up
Following the fall of the Taliban, there are nonetheless signs of improvement.
Efter Taleban-styrets fald er der ikke desto mindre tegn på forbedring.
After the fall of the Berlin Wall the security policy map has been transformed.
Efter Berlinmurens fald er hele det sikkerhedspolitiske kort ændret.
Prior to the fall of Communism, that had to be the case, but is this still true today?
Før kommunismens fald var det nødvendigvis sådan, men gælder det stadig i dag?
Let destruction come upon him at unawares; and let his net that he hath hid catch himself: into that very destruction let him fall.
Lad Undergang uventet ramme ham lad Garnet han satte hilde ham selv lad ham falde i Graven.
But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.
Men de som ville være rige falde i Fristelse og Snare og mange ufornuftige og skadelige Begæringer som nedsænke Menneskene i Undergang og Fortabelse;

Eksempelsætninger "fall" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThou shalt fall upon the open field: for I have spoken it, saith the Lord GOD.
I åben Mark skal du falde så sandt jeg har talet lyder det fra den Herre HERREN.
EnglishThe setting of the levels of taxation does not fall within the Community's powers.
Fastsættelsen af beskatningsniveauer falder uden for Fællesskabets bemyndigelse.
EnglishWell, now we know that forests do not fall within the remit of the European Union.
Men man er blevet klar over, at Unionen ikke har nogen kompetence på skovområdet.
EnglishThat being the case, it may well fall prey to internationally organised crime.
Derfor kan det nemt blive et objekt for international organiseret kriminalitet.
EnglishWe will not be able simply to fall back on old models of public administration.
Her kan vi ikke bare tage gamle modeller for offentlig forvaltning op fra skuffen.
EnglishOnce greater transparency and clarity has been secured, the price will fall too.
Så snart der er opnået større gennemsigtighed og klarhed, vil priserne falde.
EnglishSome speakers have already mentioned unemployment and the fall in population.
Nogle kolleger har allerede talt om arbejdsløshed, om faldet i befolkningstallet.
EnglishIf the three methods are combined, almost all issues may fall within EU competence.
Vi må nu håbe, at forfatningsudkastet sendes til folkeafstemning i alle EU-lande.
EnglishIf that does not happen spending will fall short of the ceiling for agriculture.
Hvis dette således ikke sker, vil der opstå et formelt hulrum under landbrugsloftet.
EnglishThat is a safeguard of the Rules of Procedure, that it does not fall under Rule 112.
Det er en beskyttelse af forretningsordenen, at den ikke hører under artikel 112.
EnglishSometimes Commissioners are very deft at making sure they do not fall into traps.
Nogle gange er kommissærer meget ferme til at sikre sig, at de ikke falder i fælder.
EnglishEU decisions of a cross-border nature will fall under that implementing body.
Grænseoverskridende EUbeslutninger falder ind under det pågældende udøvende organ.
EnglishThey are the points which fall outside the stated report period of 1997/ 98.
Det er de punkter, der ligger uden for den angivne betænkningsperiode 1997-98.
EnglishI believe that this will be the decisive test by which Laeken will stand or fall.
Jeg mener, at dette er den afgørende duelighedstest for succes eller fiasko i Laeken.
EnglishFourthly, there is more clarity regarding the rights of people who fall ill abroad.
For det fjerde er der større tydelighed omkring rettighederne ved sygdom i udlandet.
EnglishWill all the inhabitants of the planet fall under the jurisdiction of the court?
Skal alle indbyggere på denne planet høre under denne domstols myndighed?
EnglishAnything which does not fall within this must be made public via the Minutes.
Alt, hvad der ikke falder ind under disse, skal offentliggøres gennem protokollerne.
EnglishBut we must not fall into the trap of a wrong kind of belief in progress.
Men i den forbindelse må vi ikke gå lige lukt i fælden for en forkert udvikling.
EnglishI doubt, however, whether it will fall within the term of this Commission.
Jeg tvivler imidlertid på, at det vil blive i denne Kommissions embedsperiode.
EnglishPrior to the fall of Communism, that had to be the case, but is this still true today?
Før kommunismens fald var det nødvendigvis sådan, men gælder det stadig i dag?

"fall gracefully" dansk oversættelse

fall gracefully
Danish
  • falde yndefuldt
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.