Engelsk-dansk oversættelse af "to familiarise"

EN

"to familiarise" dansk oversættelse

EN

to familiarise {verbum}

volume_up
to familiarise
If he is not aware, I would strongly suggest that the Council familiarises itself with this situation.
Hvis han ikke er bekendt med den, vil jeg kraftigt opfordre Rådet til at sætte sig ind i situationen.
This project also encourages citizens to become culturally involved and to familiarise themselves with culture in all its dimensions.
Dette projekt tilskynder også borgerne til at blive kulturelt engagerede og sætte sig ind i kulturen i alle dens dimensioner.

Eksempelsætninger "to familiarise" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishOver the past few days, I have only been able to familiarise myself with it.
Det er kun her i de seneste par dage, at jeg har haft lejlighed til at få kendskab til det.
EnglishThey need to familiarise themselves with the Internet and data bases from an early age.
Fra små skal de gøres fortrolige med Internet og databaser.
EnglishThe elderly need to familiarise themselves with new commerce techniques as well as young people.
Det er nemlig ikke kun de unge, men også de ældre, der skal være mere fortrolige med de nye handelsteknikker.
EnglishThis report is a good opportunity for us to familiarise ourselves with the approach in various countries.
Den foreliggende betænkning er en god anledning til at få kendskab til den tilgang, der anvendes i forskellige lande.
EnglishCitizens must be able to familiarise themselves with the early stage of legislation in order that they may influence it.
Borgerne skal kunne stifte bekendtskab med de tidligere stadier i lovgivningen for at kunne få indflydelse herpå.
EnglishIt is important that teachers have time to familiarise themselves with new methods of teaching and that they fully understand the possibilities.
Det er vigtigt, at lærerne får tid til at vænne sig til de nye undervisningsmetoder og opdage de nye muligheder.
EnglishThis project also encourages citizens to become culturally involved and to familiarise themselves with culture in all its dimensions.
Dette projekt tilskynder også borgerne til at blive kulturelt engagerede og sætte sig ind i kulturen i alle dens dimensioner.
EnglishThe Russian authorities must familiarise themselves with the new financing scheme in good time so that we can be sure it will work right from the start.
Mine damer og herrer, jeg vil gerne give udtryk for min glæde, men også min skuffelse over det italienske formandskab.
EnglishOne especially good feature of this initiative is that it has enabled women in particular to familiarise themselves with new information technology and its applications.
Det var særligt godt, at det i denne forbindelse især var kvinder, som kunne diskutere emnet nye teknologier.
EnglishI can only suggest that you familiarise yourselves with these documents, and I shall remain available to discuss the matter.
Jeg kan således kun opfordre til, at Europa-Parlamentets medlemmer gennemgår dette materiale, og jeg er til enhver tid parat til at diskutere indholdet heraf.
EnglishWe intend to establish a European framework with which anyone outside Europe can familiarise themselves beforehand: that will also help, in our opinion, to prevent illegal immigration.
Jeg har netop modtaget grønbogen, så jeg har endnu ikke haft lejlighed til at læse den i fuld udstrækning, kun de første sider.
EnglishWe have really done all in our power so that you could familiarise yourselves with it at a sufficiently early stage, particularly within the groups.
Vi har således gjort vores yderste for at sikre, at medlemmerne, og i særdeleshed de politiske grupper, har haft mulighed for at læse beretningen forud for denne debat.
EnglishIt makes no sense for us to ask our colleagues from the candidate countries to familiarise themselves with these'screening ' documents, whilst we ourselves do not have access to them.
Det er helt hen i vejret, at vi inviterer vores kolleger fra ansøgerlandene, som kender screeningsdokumenterne, mens vi ikke har aktindsigt i dem.
EnglishThe European Union needs to take measures to familiarise modern America and its citizens with the achievements of European integration in recent years.
I 1999 gav vi vores fulde støtte til oprettelsen af den transatlantiske dialog på lovgivningsområdet, som for store deles vedkommende hverken er blevet gennemført af os eller USA.
EnglishThese programmes aggressively impose the Euro-unifying education model in the field of education and youth and are designed to familiarise young people with so-called European ideals.
Det er programmer, der tvinger EU ' s uddannelsesmodel igennem på uddannelses- og ungdomsområdet for at vænne de unge til det såkaldte " europæiske ideal ".
EnglishThe Youth Programme also aims to familiarise young people with the concept of a European dimension in their lives through exchanges and especially through voluntary service.
Youth-programmet sigter også mod, at unge mennesker skal lære begrebet " europæisk dimension " at kende i deres egne liv gennem udveksling og især gennem frivilligt arbejde.