EN

to feel [felt|felt] {verbum}

volume_up
They must feel that they own the process and so feel an obligation to participate.
De skal føle et ejerskab og dermed en forpligtelse til at deltage.
They will feel less like discarded waste than they are sometimes made to feel.
Så ville pensionisterne også selv i mindre grad føle sig som affald, end de nogle gange gør.
It is difficult to look at Somalia and feel anything but sadness and frustration.
Det er vanskeligt at se på Somalia uden at føle sorg og frustration.
to feel
volume_up
befinde sig {refl.vb.} (følelser, helbred)
You can be in a temperature of 115ºF in California and feel comfortable with very little electricity used.
Man kan befinde sig i Californien ved en temperatur på -115º F og stadig føle sig godt tilpas, når der kun bliver brugt meget lidt elektricitet.

Eksempelsætninger "to feel" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThey feel that if there is any solution of that sort, it should be open to all.
De mener, at hvis der findes en løsning af denne art, bør den stå åben for alle.
EnglishI do not feel that this would be the right thing to do, and I will tell you why.
Jeg tror ikke, at det er rigtigt at gøre dette, og jeg vil gerne forklare hvorfor.
EnglishMr President, who could not feel sorry for the sorely tried population of Iraq?
Hr. formand, hvem har ikke medfølelse med den hårdt prøvede befolkning i Irak?
EnglishI do not feel that any of this has been dealt with adequately in our document.
Alt dette er efter min mening ikke behandlet tilstrækkeligt i vores betænkning.
EnglishI believe that we all currently feel great frustration over the lack of progress.
Lige nu tror jeg, at vi alle føler os frustrerede over mangelen på fremskridt.
EnglishWe feel this could prove a good monitoring tool, but only a complementary one.
Vi mener, det kan være et godt arbejdsredskab til kontrol, men som et supplement.
EnglishI feel we must exercise extreme caution in any decisions relating to this area.
Jeg mener, at vi skal være meget forsigtige med at træffe beslutninger på området.
EnglishBut we do not feel that social exclusion can be eradicated in a piecemeal fashion.
Men vi mener ikke, at kampen mod den sociale udstødelse kan udkæmpes i små bidder.
EnglishThat is why we did not feel that we could deem these amendments to be acceptable.
Derfor har vi vurderet, at vi ikke kunne erklære disse ændringsforslag berettigede.
EnglishParents must feel safe in allowing their children to travel on these ferries.
Forældre skal uden bekymring kunne lade deres børn og unge tage med disse færger.
EnglishThey use whatever is in the Treaty and I feel that they deserve our support.
De udnytter de muligheder, traktaten har, og jeg synes, de fortjener vor støtte.
EnglishI therefore feel it is right for Parliament to be able to put forward its views.
Derfor synes jeg, at Parlamentet bør være i stand til at fremlægge sine synspunkter.
EnglishI feel that we must be constructive in learning from this morning's events.
Jeg mener, at man må drage ved lære af det, der er sket, på en konstruktiv måde.
EnglishI feel that this directive should be extended to include this type of inspection.
Jeg mener, at man burde udvide dette direktiv til at omfatte denne form for kontrol.
EnglishIf I am raising my voice here, it is because we feel very strongly about this.
Jeg taler måske også med hævet stemme herom, fordi det også for os er en hjertesag.
EnglishThat is right and we are doing what we can, but I feel that we are not doing enough.
Det er rigtigt, og vi gør, hvad vi kan, men efter min mening gør vi alt for lidt.
EnglishThere is one example, in particular, which I feel is absurd: so-called co-existence.
Der er især ét eksempel, som jeg finder absurd, nemlig den såkaldte sameksistens.
EnglishWe want to develop Europe in such a way that all people feel they are involved.
Vi ønsker at udvikle Europa på en sådan måde, at alle mennesker føler, at de er med.
EnglishFor the reasons which I have stated I feel that this amendment goes too far.
Af de grunde, jeg allerede har nævnt, mener jeg, dette forslag er for vidtgående.
EnglishHow is the individual citizen to be made to feel more involved in decision-making?
Hvordan skal den enkelte borger føle sig mere delagtiggjort i beslutningerne?

"feel gratitude" dansk oversættelse

feel gratitude
Danish
  • føler taknemmelighed
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"feel guilt" dansk oversættelse

feel guilt
Danish
  • føler skyld
Mere chevron_right

"feeling of gratitude" dansk oversættelse

feeling of gratitude
Danish
  • følelse af taknemmelighed
Mere chevron_right