Engelsk-dansk oversættelse af "frozen"

EN

"frozen" dansk oversættelse

DA
DA

EN frozen
volume_up
{adjektiv}

frozen (også: gelid)
Cooked chicken may come into the UK frozen, then thaw and be eaten with no further treatment from the time the Thais cooked it.
Tilberedt kyllingekød kan komme ind i Det Forenede Kongerige i frossen tilstand, hvorefter det tøs op og spises uden yderligere tilberedning.

Synonymer (engelsk) for "frozen":

frozen

Eksempelsætninger "frozen" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMany were frozen in mid-growth by the standstill budgets of the past two years.
Mange blev frosset fast midtvejs af de sidste to års stillestående budgetter.
EnglishI am also pleased that the proposal that assets be frozen has been accepted.
Jeg glæder mig også over, at forslaget om en indefrysning af aktiver er blevet accepteret.
EnglishExisting measures of aid to the Romanian Government should be frozen.
De eksisterende støtteforanstaltninger til den rumænske regering må afbrydes.
EnglishTHERMIE II has been frozen for years, SAVE II was reduced to one third.
THERMIE II ligger på is, SAVE II er blevet skåret ned til en tredjedel.
EnglishIn mid-May we re-introduced export refunds for fresh and frozen pigmeat on the bone.
Allerede midt i maj blev eksportrestitutionerne for frisk og frosset svinekød med ben genindført.
EnglishIt is awkward in that all economic or financial mechanisms are effectively frozen.
Den er vanskelig, fordi der stort set er blokeret for enhver form for økonomisk og finansielt system.
EnglishAlthough the application remained frozen for those two years, Malta remains in a very strong position.
Selvom ansøgningen har været suspenderet i disse to år, står Malta stadig stærkt.
EnglishAll Mugabe's foreign assets and all those of his family should be frozen.
Der bør ske en fastfrysning af alle udenlandske aktiver, som besiddes af Mugabe og hans familie.
EnglishIt is after all much easier to deliver frozen meat to remote areas.
Det er længe nok til at nå frem til et slagteri fra næsten enhver landbrugsbedrift i Europa.
EnglishThe list of persons banned from entering the Union should be extended and bank accounts frozen.
Listen over personer med indrejseforbud til Unionen bør udvides, og bankkonti bør indefryses.
EnglishThe present situation will be frozen, but there will be no further negative impact from the agreement.
Den nuværende situation fastholdes, men aftalen får ikke yderligere negative virkninger.
EnglishMr President, the MEDA funds have been frozen for far too long.
Hr. formand, blokeringen af MEDA-midlerne har varet alt for længe.
EnglishAs a partial counterweight, all other items of expenditure have been frozen at the 1997 level.
Som en delvis opvejning er alle andre udgiftsposter blevet fastfrosset på samme niveau som i 1997.
EnglishThe waters are hid as with a stone, and the face of the deep is frozen.
Vandet størkner som Sten Dybets Flade trækker sig sammen.
EnglishFrozen chickens are being imported from Brazil and from the Far East.
Der importeres kyllinger fra Brasilien og Det Fjerne Østen.
EnglishThe funds allocated to the associations are still frozen.
De midler, der er blevet afsat til foreningerne, er fortsat blokeret.
EnglishSuch conditions are worth noting, as cars and other kinds of machinery are frozen solid.
Det er nødvendigt at tage højde for disse tilstande, hvor hverken biler eller andre trafikmidler kan køre.
EnglishThat includes not just canned fish but the whole range of fish on offer, from smoked to frozen fish.
Hertil henregner jeg ikke kun fiskekonserves, men hele spektret fra røget fisk til dybfrosne produkter.
EnglishThey have not even been charged with any offence, yet all their financial assets have been frozen.
De bliver ikke engang anklaget for noget, men deres muligheder for at forsørge sig selv økonomisk fastfryses.
EnglishThe tariff for Thai cooked chicken meat is one seventh of that on frozen fresh chicken.
Afgiften for tilberedt thailandsk kyllingekød er kun en syvendedel af den tilsvarende afgift for frosset frisk kyllingekød.

Andre ord i vores ordbog