Engelsk-dansk oversættelse af "go"

EN

"go" dansk oversættelse

volume_up
go {substantiv}
DA

"gø" engelsk oversættelse

EN
EN

go {substantiv}

volume_up
DA

[gør|gøede] {verbum}

volume_up
Blinde er alle dets Vogtere intet ved de alle er stumme Hunde som ikke kan de ligger og drømmer de elsker Søvn;
His watchmen are blind: they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot bark; sleeping, lying down, loving to slumber.

Eksempelsætninger "go" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

EnglishThe debate is how to go about European construction at the point of enlargement.
Det drejer sig om den europæiske opbygning i det øjeblik, udvidelsen finder sted.
EnglishMr President, this Statute is important, and it must not be allowed to go under.
Hr. formand, denne vedtægt er vigtig, og man må ikke lade den falde til jorden.
EnglishI will not go through them individually, but will concentrate on the key issues.
Jeg vil ikke gennemgå dem et for et, men vil koncentrere mig om hovedpunkterne.
EnglishHe said that it was really dangerous to do that, but I told him I wanted to go.
Han sagde, at han ikke ville tage ansvar for mig, men godt ville præsentere mig.
EnglishThe restrictions described in Item 8 are, however, the wrong way to go about it.
De foranstaltninger, der er beskrevet i punkt 7, går imidlertid den forkerte vej.
Englishand who is there, that, being as I am, would go into the temple to save his life?
Og hvorledes skulde en Mand som jeg kunne betræde Helligdommen og blive i Live?
EnglishAll countries that receive financial aid must be made to go the way of Norway.
Alle lande, der modtager økonomisk støtte, skal bringes til at følge Norges vej.
EnglishThe proposal would also have disadvantages which I do not have time to go into.
Forslaget ville også have sine ulemper, som jeg ikke har tid til at komme ind på.
EnglishOr should we go so far as to get rid of mobile phones and emergency telephones?
Eller skal vi måske gå så vidt, at vi afskaffer mobiltelefoner og nødtelefoner?
EnglishIt costs a lot of money to go to court and the proceedings take a very long time.
Det koster mange penge at gå til Domstolen, og behandlingen tager meget lang tid.
EnglishThere is, though, a great deal of work ahead of us, and we have a long way to go.
Men vi har stadigvæk et meget stort stykke arbejde og en lang, lang vej foran os.
EnglishAnd he said unto me, Go in, and behold the wicked abominations that they do here!
Og han sagde til mig: "Gå ind og se hvilke grimme Vederstyggeligheder de øver der!
EnglishAnd he said, Let us take our journey, and let us go, and I will go before thee!
Derpå sagde Esau: "Lad os nu bryde op og drage af Sted og jeg vil drage foran dig!
EnglishBut if thou refuse to go forth, this is the word that the LORD hath shewed me:
Men vægrer du dig ved at overgive dig så hør nu hvad HERREN har ladet mig skue:
EnglishBut the lessons we have to learn from current events go much further than that.
Men langt mere vidtrækkende er den lære, vi må drage af de nuværende begivenheder.
EnglishIn which direction do we want Europe's common fisheries policy to go in future?
Hvilken retning ønsker vi fremover at give den fælles fiskeripolitik i Europa?
EnglishMr President, my thanks go to the rapporteurs: you have completed an enormous task.
Hr. formand, tak til ordførerne for betænkningen, De har gjort et stort arbejde.
EnglishMr President, my sincere thanks go to Mrs van den Burg for the work she has done.
Hr. formand, en varm tak til fru van den Burg for det arbejde, hun har udført.
EnglishIt is pointless for me to go back to compromises that were never on the table.
Det er nytteløst for mig at gå tilbage til kompromiser, der aldrig kom på bordet.
EnglishIn the energy industry we have tended to go the way of conventional thermodynamics.
Når det drejer sig om energi, er vi f.eks. gået den klassiske termodynamiks vej.

"go ahead" dansk oversættelse

go ahead
Danish
  • gå videre
  • Gå frem
Mere chevron_right

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

"go-ahead goal" dansk oversættelse

go-ahead goal
Danish
  • go-ahead-mål
  • go-ahead mål
Mere chevron_right

"go-ahead run" dansk oversættelse

go-ahead run
Danish
  • go-ahead-løb
  • go-ahead køre
Mere chevron_right