Engelsk-dansk oversættelse af "government"

EN

"government" dansk oversættelse

volume_up
government {substantiv}

EN government
volume_up
{substantiv}

1. "cabinet"

In conclusion, the French Government is a sovereign government.
En sidste bemærkning: Den franske regering er en suveræn regering.
The French government should follow the example of the British government.
Den franske regering bør følge den britiske regerings eksempel.
Both the socialist government and the conservative government maintained high taxes.
Både PASOK-regeringen og Nyt Demokratis regering har beholdt de høje afgifter.

Eksempelsætninger "government" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe involvement of the British Government at the London Conference is an example.
Den britiske regerings indlæg på konferencen i London er et godt eksempel herpå.
EnglishSuch is the case with the British government's nuclear installation at Sellafield.
Det er tilfældet for den britiske regerings nukleare installation i Sellafield.
EnglishThere is, of course, also a problem between the Belgian Government and the company.
Det er problemets kerne, og efter min mening er der to eller tre grunde til det.
EnglishI repeat, it is affirmed very vigorously several times in the government's text.
Jeg gentager: dette er eftertrykkeligt nævnt flere gange i regeringens tekst.
EnglishAt some points, such as Mostar, there are important local government problems.
Visse steder, f.eks. i Mostar, er der betydelige lokale administrative problemer.
EnglishWe also want to help to promote dialogue between the opposition and the government.
Parlamentet vil hjælpe med at fremme en dialog mellem oppositionen og regeringen.
Englishgranting the right of asylum to victims of persecution by non-government agents;
udstrækning af asylretten til ofre for forfølgelse fra andet end regeringer,
EnglishWe shall continue to put pressure on our government to concede a referendum.
Vi skal fortsat lægge pres på regeringen, så den går med til en folkeafstemning.
EnglishIn this context, the decisions of the British government are clearly catastrophic.
I den forbindelse er den britiske regerings beslutninger helt klart en katastrofe.
EnglishThe British Government's policy of non-cooperation was, as we all know, a farce.
Den britiske regerings politik om ikke at samarbejde var, som vi alle ved, en farce.
EnglishNo government can make them successful; that is down to the companies’ own efforts.
Heller ikke denne opgave kan nogen stat udføre, det må virksomhederne selv klare.
EnglishThe Tudjman government undermines democracy and freedom of speech in many ways.
Regeringen Tudjman undergraver på mange måder demokratiet og ytringsfriheden.
EnglishThe Dodik government in Republic Srpska is gradually acquiring the ability to act.
Dodik-regeringen i Republika Srpska bliver efterhånden mere og mere handlekraftig.
EnglishThe suspicion still exists that these squads have contact with government troops.
Der er stadig mistanke om, at disse patruljer har kontakter med regeringsstyrkerne.
EnglishHow can the Heads of State or Government have put their signature to such measures?
Hvordan har stats- og regeringscheferne dog kunnet godkende disse bestemmelser?
EnglishThe interests of the citizens are only served by a credible and reliable government.
Borgeres interesser er kun tjent med troværdige myndigheder, som er pålidelige.
EnglishThe report is accessible via the Internet, as is the Spanish Government's response.
Rapporten kan hentes via Internet, og det samme gælder den spanske regerings svar.
EnglishThe daily news is witness to the oppressive actions of the Yugoslavian government.
De daglige nyheder vidner om en undertrykkelse fra den jugoslaviske regerings side.
EnglishThe police and the military singularly failed to protect and defend the government.
Politiet og militæret undlod i enestående grad at beskytte og forsvare regeringen.
EnglishPresident Putin announced the departure of the Russian Government a few days ago.
Præsident Putin meddelte den russiske regerings afgang for nogle dage siden.